Conference

Article
การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ
Conference
สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
Class
ชาติ
Date
24 พฤษภาคม 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคไวรัสไข้หวัดนก H5N1