โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

canineCatCompanion animaldogdog drainageduodenogastric intussusceptionDWIdyspneaEmergency and critical care medicine EsophagusExotic petExotic pet medicine and surgeryExotic pets medicineeyefelineFeline nasal adenocarcinomaFrench BulldogFungal DNA barcodingFungal granulomagallbladder mucocelegallbladder rupturegastroduodenal intussusceptiongastrointestinal tractgranular cell tumorhermaphroditismhistoplasmosishypercapniahypoventilationImmunohistochemistryInfectious diseasesInsulinInternal medicineintestinal tumorintraocularintraocular lens implantationItraconazoleIVDDLabiallaserlungLymphomamammary glandMandibularmedication errormelanomameningiomameningoencephalitismetabolic syndromemonofilamentmultifilamentNasalneurological examinationneuronavigationObesityos clitorisosteosarcomapalliative radiationPalliative radiotherapypancreaspartial colectomypartial retinal detachmentpedicle screw and rod fixationPeriapicalPericardial effusionPetPhacoemulsificationpre-prescription errorPrescription errorProstate glandProteus mirabilispseudohermaphroditismRabbitReconstructive surgeryRehabilitationrelationshipRetrobulbarretroperitoneal spacerubber bandSeasonskull base surgerysmall animalSmall mammalsspinestomatitissurgeryแมวระบบประสาทศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนสมองและไขสันหลังสัตวแพทย์สัตว์เล็กสัตว์เลี้ยง โรคหัวใจ, ผ่าตัด สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษสาขาอายุรกรรมและเนื้องอกสุนัขหน่วยจักษุหนังตาที่สามหัวใจอายุรกรรม และศัลยกรรม ด้านสัตว์เลี้ยงอายุรศาสตร์

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (นายสัตวแพทย์ 32 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)