โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1 minuteAbscessADCAdministration errorAirwaybiochemical alterationbiometryBlood chemistrybraincanineCatcataractcatheterscatschemotherapycholecystectomyclinicalcolonic duplicationCompanion animaldogdoxorubicindrainageduodenogastric intussusceptionDWIdyspneaEmergency and critical care medicine EsophagusExotic petExotic pet medicine and surgeryExotic pets medicineeyeeye surgeryfelineFeline nasal adenocarcinomaFrench BulldogFungal DNA barcodingFungal granulomagallbladder mucocelegallbladder rupturegastroduodenal intussusceptiongastrointestinal tractglaucomagranular cell tumorhemangiosarcomahermaphroditismhistoplasmosishypercapniahypoventilationImmunohistochemistryInfectious diseasesInsulinInternal medicineintestinal tumorintraocularintraocular lens implantationiridectomyItraconazoleIVDDLabiallaserlungLymphomamammary glandMandibularmedication errormelanomameningiomameningoencephalitisMetabolic SyndromemonofilamentmultifilamentNasalneurological examinationneuronavigationObesityorangutanos clitorisosteosarcomapalliative radiationPalliative radiotherapypancreaspartial colectomypartial retinal detachmentpedicle screw and rod fixationPeriapicalPericardial effusionPetphacoemulsificationsurgeryไซโคลฟอสฟาไมด์ต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อและทางเดินอาหารตาเทคนิคทางชีววิทยาเทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเทคนิคทางโลหิตวิทยาแมวระบบประสาทศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนสุนัข

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (นายสัตวแพทย์ 32 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)