Conference

ลักษณะทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว
IFT 2010
นานาชาติ
18 กรกฎาคม 2010
ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
-
-