Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี, เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • M.Sc. (Chemistry), Free University of Berlin, Germany, 2552
  • Dr.rer.nat. (Bioanalytical Chemistry), Potsdam University, Germany, 2557

  Expertise Cloud

  Nanocomposite3-Aminophenylboronic acidAcetylcholinesteraseAdsorbentadsorptionalginateAntibacterialAntibacterial activityAntibioticanti-obesity drugAzidesBacterial celluloseBiomassBiomimetic materialbiomimetic materialsBiomimetic sensorbiomimetic sensorsBiosensorBiosensor/Chemosensor, Bio-based materials, Sustainable materialsBiosensorsBisphenol Ablack liquorCarbon nanofiberCatalytically active MIPsChemo-/biosensorsChemoselectivityComputational calculationsConcanavalin AControlled drug releaseControlled releaseControlled release fertilizerCore/shell fibersCytochrome cDifferential pulse voltammetryDisplacementElectrochemical biosensorElectrochemical electrodesElectrochemical sensorElectrodesElectropolymerElectropolymerizationElectrospinningElectrospinning processEnergy storageEpitope imprintingEscherichia coliEssential oilEupatorium adenophorumExtended releaseFerrocene benzoboroxol biosensorFerrocene boronic acidGelatinGlycosyl amidesGold nanoparticleGrapheneGraphene nanocompositesGreen chemistryHierarchical porous carbon monolithsHydrogelHydrothermal carbonizationInkjet-printed electrodeMagnetic carbon adsorbentMagnetic Carbon AdsorbentsMagnetic carbon compositemagnetic propertiesMicroparticleMicroperoxidase-11Molecularly Impringtedmolecularly imprinted electropolymersMolecularly Imprinted PolymerMolecularly Imprinted Polymer (MIP)Molecularly imprinted polymersMolecularly Imprinted Polymers (MIPs)Monoclonal MIPsMonomersMultifunctional scaffoldnanocompositeNanocompositesNanofiberO- phenylenediamineOptimal conditionsPain relief patchPeptide ligationperipheral anionic sitePerovskite solar cellPhosphinesPlai oilPolylactic acidpolymerProteinSugarcane bagassewater hyacinthไนโตรฟูแรนโทอินแผ่นบอร์ดจากเศษผ้าแผ่นปิดบรรเทาปวดพอลิเมอร์พอลิเมอร์นำไฟฟ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟลามช้ามาสเตอร์แบทช์

  Interest

  Biosensor/Chemosensor, Bio-based materials, Sustainable materials, เคมีวิเคราะห์/ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensor)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (124)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Carbon Adsorbents from Sugarcane Bagasse Prepared through Hydrothermal Carbonization for Adsorption of Methylene Blue: Effect of Heat Treatment on Adsorption EfficiencyBuapeth P., Watcharin W., Dechtrirat D., Chuenchom L.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   515(1)
   6
   2Moisture-Resistant Electrospun Polymer Membranes for Efficient and Stable Fully Printable Perovskite Solar Cells Prepared in Humid AirPrajongtat P., Sriprachuabwong C., Wongkanya R., Dechtrirat D., Sudchanham J., Srisamran N., Sangthong W., Chuysinuan P., Tuantranont A., Hannongbua S., Chattham N.2019ACS Applied Materials and Interfaces
   11(31),pp. 27677-27685
   6
   3Cytochrome c-Derived Hybrid Systems Based on Moleculary Imprinted PolymersYarman A., Yarman A., Dechtrirat D., Bosserdt M., Jetzschmann K., Jetzschmann K., Gajovic-Eichelmann N., Scheller F., Scheller F.2015Electroanalysis
   27(3),pp. 573-586
   6
   4Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable AgricultureNooeaid P., Chuysinuan P., Pitakdantham W., Aryuwananon D., Techasakul S., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Journal of Polymers and the Environment
   6
   5Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol AThaveemas P., Chuenchom L., Kaowphong S., Techasakul S., Saparpakorn P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Bioresource Technology
   333
   5
   6Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar RoxbWongkanya R., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuysinuan P., Yingyuad P., Yingyuad P., Nooeaid P., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Materials Research Express
   7(5)
   4
   7Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Pengsuk C., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J.2020Journal of Science: Advanced Materials and Devices
   5(3),pp. 337-345
   4
   8Catalytically Active MIP ArchitecturesDechtrirat D., Yarman A., Yarman A., Peng L., Lettau K., Wollenberger U., Mosbach K., Scheller F.W., Scheller F.W.2016Molecularly Imprinted Catalysts: Principles, Syntheses, and Applications
   ,pp. 19-34
   2
   9Facile preparation of magnetic carbon nanofiber composite from nata de coco for removal of methylene blue dye from waterThaveemas P., Chuenchom L., Techasakul S., Watcharin W., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   1
   10Facile preparation of a magnetic carbon adsorbent via simultaneous magnetization and activation of sugarcane bagasse and Fe2+ and Fe3+ ionsMahawong S., Saning A., Watcharin W., Dechtrirat D., Chuenchom L.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   526(1)
   1
   11Novel magnetically interconnected micro/macroporous structure of monolithic porous carbon adsorbent derived from sodium alginate and wasted black liquor and its adsorption performanceOnsri P., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Nooeaid P., Eiad-Ua A., Amornpitoksuk P., Techasakul S., Taufiq A., Chuenchom L.2021Journal of Renewable Materials
   9(6),pp. 1059-1074
   1
   12Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing applicationSinsup P., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuenchom L., Prajongtat P., Techasakul S., Yingyuad P., Yingyuad P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Membranes
   11(9)
   0
   13Facile preparation protocol of magnetic mesoporous carbon acid catalysts via soft-template self-assembly method and their applications in conversion of xylose into furfuralToumsri P., Auppahad W., Saknaphawuth S., Pongtawornsakun B., Kaowphong S., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Panpranot J., Chuenchom L.2021Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
   379(2209)
   0
   14Design of structure of hierarchically porous carbon monoliths with magnetic properties for high efficiency in adsorption of lead (II) ionsOnsri P., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Nooeaid P., Eiadua A., Amornpitoksuk P., Chuenchom L.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   463(1)
   0
   15Protein rebinding to a surface-confined imprintDechtrirat D., Jetzschmann K., Stöcklein W., Scheller F., Gajovic-Eichelmann N.2012Advanced Functional Materials
   22(24),pp. 5231-5237
   88
   16Hybrid material for protein sensing based on electrosynthesized MIP on a mannose terminated self-assembled monolayerDechtrirat D., Gajovic-Eichelmann N., Bier F., Scheller F.2014Advanced Functional Materials
   24(15),pp. 2233-2239
   56
   17Electrochemical displacement sensor based on ferrocene boronic acid tracer and immobilized glycan for saccharide binding proteins and E. coliDechtrirat D., Gajovic-Eichelmann N., Wojcik F., Hartmann L., Bier F., Scheller F.2014Biosensors and Bioelectronics
   58,pp. 1-8
   48
   18Labdane diterpenes from the rhizomes of Hedychium coronariumChimnoi N., Pisutjaroenpong S., Ngiwsara L., Dechtrirut D., Chokchaichamnankit D., Khunnawutmanotham N., Mahidol C., Techasakul S., Techasakul S.2008Natural Product Research
   22(14),pp. 1249-1256
   43
   19Vectorially Imprinted Hybrid Nanofilm for Acetylcholinesterase RecognitionJetzschmann K., Jágerszki G., Dechtrirat D., Yarman A., Gajovic-Eichelmann N., Gilsing H., Schulz B., Gyurcsányi R., Scheller F.2015Advanced Functional Materials
   25(32),pp. 5178-5183
   35
   20An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrodeDechtrirat D., Sookcharoenpinyo B., Prajongtat P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Sanguankiat A., Tuantranont A., Hannongbua S.2018RSC Advances
   8(1),pp. 206-212
   31
   21A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoinDechtrirat D., Yingyuad P., Prajongtat P., Chuenchom L., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Tang I.M.2018Microchimica Acta
   185(5)
   25
   22Acidic and basic deprotection strategies of borane-protected phosphinothioesters for the traceless Staudinger ligationMühlberg M., Jaradat D.M.M., Kleineweischede R., Papp I., Dechtrirat D., Muth S., Broncel M., Hackenberger C.P.R.2010Bioorganic and Medicinal Chemistry
   18(11),pp. 3679-3686
   19
   23Green and sustainable zero-waste conversion of water hyacinth (: Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbents and supercapacitor electrodesSaning A., Herou S., Dechtrirat D., Ieosakulrat C., Pakawatpanurut P., Kaowphong S., Thanachayanont C., Titirici M., Titirici M., Chuenchom L.2019RSC Advances
   9(42),pp. 24248-24258
   18
   24Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorptionKueasook R., Rattanachueskul N., Chanlek N., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Watcharin W., Amornpitoksuk P., Chuenchom L.2020Microporous and Mesoporous Materials
   296
   16
   25A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT:PSS nanocomposite for selective electrochemical detection of dopaminePananon P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Wisitsoraat A., Chuysinuan P., Tuantranont A., Saparpakorn P., Dechtrirat D.2018RSC Advances
   8(23),pp. 12724-12732
   14
   26Development of gelatin hydrogel pads incorporated with Eupatorium adenophorum essential oil as antibacterial wound dressingChuysinuan P., Chimnoi N., Reuk-Ngam N., Khlaychan P., Makarasen A., Wetprasit N., Dechtrirat D., Supaphol P., Techasakul S.2019Polymer Bulletin
   76(2),pp. 701-724
   10