Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Bursatella leachiiCBSC programCommercial microalgaeCrab bankGrowthgrowth performanceIsochrysisIsochrysis sp.วKlongwan coastallight emitting diode (LED)microalgaeMud crabMud spiny lobsternatural crab resources conservationPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan provinceProduction costproductivity improvementproximate compositionragged sea hareRearingRed snapperreproductionreproductive performanceThalassiosira spp.the catchestrehaloseWater colorantกรดไขมันการกินกันเอง (cannibalism)การเก็บเกี่ยวการจัดการการเลี้ยง (Rearing management)การจัดการธนาคารปูการจัดการแม่พันธุ์การจับสัตว์น้ำการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายการตกตะกอนการทำประมงไดหมึก (แหยักษ์)การประมงไดหมึกการประมงไดหมึก (แหยักษ์)การประมงหมึกการประมงอวนครอบหมึกการประเมินอัตรารอดตายการผลิตคีโตเซอรอสการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์การผลิตพ่อแม่พันธุ์การผลิตแพลงก์ตอนพืชการผลิตลูกพันธุ์การพัฒนาการของลูกปูการเพาะฟักการเพาะเลี้ยงการเพาะและอนุบาลการลอกคราบของปูม้าการเลี้ยงการเลี้ยงในบ่อดินการเลี้ยงปลากะพงขาวการเลี้ยงปูทะเลการเลี้ยงปูม้าการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการวิเคราะห์ทางการเงินการให้อาหาร (Feeding)การอนุบาลกุ้งขาวการอนุบาลปูม้าการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังไฟกุ้งขาวกุ้งมังกรเลนไข่นอกกระดองไข่ในกระดองคลองวาฬคลองวาฬโมเดลคลอเรลลาความเค็มความหนาแน่นความหลากหลายทางพันธุกรรมคีโตเซอรอสชายฝั่งคลองวาฬธนาคารปูม้าประสิทธิภาพการจับปลากะพงแดงปูปูทะเลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)โรติเฟอร์วัสดุหลบซ่อน (shelter)สารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)อวนจมปูอัตราการกินอาหารอัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการฟักอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & tetraselmis sp.) with monoculturesArkronrat W., Deemark P., Oniam V.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(1),pp. 1-5
  17
  2Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock, fed with different feedsOniam V., Chuchit L., Arkronrat W.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(4),pp. 381-386
  15
  3Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Mohamed N.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 129-134
  6
  4Reproductive performance and larval quality of first and second spawning of pond-reared blue swimming crab, Portunus pelagicus, broodstockOniam V., Arkronrat W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 611-618
  2
  5Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light-emitting diodeArkronrat W., Oniam V.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(5),pp. 1093-1100
  1
  6Breeding performance of wild and domesticated female broodstock of blue swimming crab, portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Kaewjantawee P., Wechakama T.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 84-91
  1
  7Embryonic Development, Hatchability and Survival of Early Larval Stage of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) Under Hatchery ConditionsOniam V., Arkronrat W., Sookdara A., Promraksa P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(3),pp. 42-52
  0
  8Automated molting detection system for commercial soft-shell crab (Portunus pelagicus) productionNimitkul S., Phromsuthirak K., Taparhudee W., Areekul V., Oniam V., Arkronrat W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 614-622
  0
  9Growth Rate and Sexual Performance of Domesticated Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Earthen PondsOniam V., Arkronrat W.2022Trends in Sciences
  19(20)
  0
  10Effect of Mineral Supplement (Ca, Mg and K) in Water on Developmental Stages and Survival Rate of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) LarvaeOniam V., Konsantad R., Suwanmala J., Arkronrat W., Sookdara A.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 98-107
  0
  11Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandArkronrat W., Boutson A., Tunkijjanukij S.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 37-49
  0