Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  aeration settingaquacultureBCG economyblue swimming crabbroodstockbroodstock productionBursatella leachiibusiness planCannibalismCarapace lengthCBSC programChaetocerosChaetoceros sp.Commercial microalgaeconcentrate formcost and benefitCost-benefit analysiscrabcrab bankGrowthGrowth and survival rategrowth performanceGrowth rateHatchabilityHatchability efficiencyHolothuria scabraInner ovary stageIsochrysisIsochrysis sp.วKlongwan coastalKlongwan coastal arealarge cast-netLarvicultureLates calcariferLight colorlight emitting diode (LED)lunar cyclesManagementmarine microalgaemarine rotifermarine shrimp pondsMatingmating behaviourmicroalgaeMicro-bubble generatorMineral supplementationmixed cultureMortality rateMud crabMud spiny lobsternatural crab resources conservationNitrogen compoundPacific white shrimp aquaculturePond bottom soil characteristicPond lined with polyethylenePortunus pelagicusPrachuap Khiri Khan BayPrachuap Khiri Khan provinceProduction costRed tilapiareproductionreproductive performanceShelterThalassiosira spp.การเจริญเติบโตการตกตะกอนการประมงไดหมึกการประมงอวนครอบหมึกการผลิตแพลงก์ตอนพืชการเลี้ยงการอนุบาลลูกสัตว์ทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติกำลังไฟกุ้งมังกรเลนไข่นอกกระดองคลอเรลลาความเค็มคีโตเซอรอสชายฝั่งคลองวาฬธนาคารปูม้าประสิทธิภาพการจับปลานิลแดงปูปูทะเลปูม้าปูม้า (Portunus pelagicus)โรติเฟอร์วัสดุหลบซ่อน (shelter)สารรักษาสภาพเซลล์หมึกหลอดไดโอดหลอดไดโอด (LED)อวนจมปูอัตราการกินอาหารอัตราการจับสัตว์น้ำอัตราการเจริญเติบโตอัตราการตายอัตราการฟักอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 78 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (85)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & tetraselmis sp.) with monoculturesArkronrat W., Deemark P., Oniam V.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(1),pp. 1-5
  23
  2Reproductive performance and larval quality of blue swimming crab (Portunus pelagicus) broodstock, fed with different feedsOniam V., Chuchit L., Arkronrat W.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(4),pp. 381-386
  15
  3Effect of feeding frequency and various shelter of blue swimming crab larvae, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Mohamed N.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(2),pp. 129-134
  7
  4Reproductive performance and larval quality of first and second spawning of pond-reared blue swimming crab, Portunus pelagicus, broodstockOniam V., Arkronrat W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 611-618
  2
  5Growth performance and production cost of laboratory-scale marine microalgae culture using a light-emitting diodeArkronrat W., Oniam V.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(5),pp. 1093-1100
  2
  6Breeding performance of wild and domesticated female broodstock of blue swimming crab, portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)Oniam V., Arkronrat W., Kaewjantawee P., Wechakama T.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 84-91
  1
  7Automated molting detection system for commercial soft-shell crab (Portunus pelagicus) productionNimitkul S., Phromsuthirak K., Taparhudee W., Areekul V., Oniam V., Arkronrat W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 614-622
  1
  8Growth Rate and Sexual Performance of Domesticated Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Earthen PondsOniam V., Arkronrat W.2022Trends in Sciences
  19(20)
  0
  9Effect of Mineral Supplement (Ca, Mg and K) in Water on Developmental Stages and Survival Rate of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949) LarvaeOniam V., Konsantad R., Suwanmala J., Arkronrat W., Sookdara A.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 98-107
  0
  10Embryonic Development, Hatchability and Survival of Early Larval Stage of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) Under Hatchery ConditionsOniam V., Arkronrat W., Sookdara A., Promraksa P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(3),pp. 42-52
  0
  11Small-scale squid large cast-net fisheries during waxing and waning moon phases in the Klongwan Coastal Area, Prachuap Khiri Khan Province, ThailandArkronrat W., Boutson A., Tunkijjanukij S.2017Journal of Fisheries and Environment
  41(2),pp. 37-49
  0