Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • M.Eng.(Water Supply,Drainage & Sewerage Engineering), Asian Institute of Technology , ไทย, 2544
  • D.Eng.(Civil Engineering), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2547

  Expertise Cloud

  amplitude expansion methodArbitrary shapesArtificial Neural NetworkArtificial neural networks (ANNs)bar formationChannel head bifurcationChannel inceptionChannel network developmentChannelizationchlorineCIPcohesionless sedimentdistrict metering areaDMAEnergyEnergy balanceEPANETErosionExperimentFinite difference methodFree residual chlorinegroundwaterInletleak repairlinear stability analysisMaizeMass TransitMultiple Non-Linear Regressionsmultiple temporal scalesNetwork Analysisnumerical simulationOverland flowPressurePumping plantsPumpsQEPANETQGISRaw waterReliabilityResilience IndexRiversSand barsSediment Rating Curveseepageseepage erosionShallow water equationssmall hydropowersoil erosionSpatial Data AnalysisStability analysisStepped SpillwaySuspended sediment loadtap waterTemperatureThe Chao Phraya Rivertheoretical estimationThungmahamekTime series analysistourismTrip Generation Modeltropical islandTurbulent FlowUrban water consumptionUrban Water DemandVAM equationsvertically averaged and moment flow equationsVirtual waterVOLUMEwater ageWater canalswater consumptionWater distributionWater distribution networksWater footprintwater lossWater lossesWater quality auditWeather Impactการกัดเซาะเนื่องจากการรั่วซึมการเกิดร่องน้ำแยกเป็นสองทางการประปาส่วนภูมิภาคคลอรีนคุณภาพน้ำโครงข่ายท่อประปาน้ำท่วมพลังงานพิจิตรพื้นที่เฝ้าระวังวอเตอร์ฟุตปริ้นสมดุลพลังงานสันดอนธารน้ำสารประกอบฮิวมิคเสถียรภาพ ของลาดตลิ่งหนองแคอัตราการกัดเซาะอัตราการแตกรั่วอัตราการสลายตัวของคลอรีนอิสระอาคารสูงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอุโมงค์ส่งน้ำ

  Interest

  Hydraulics,Sediment Transport

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  • มิ.ย. 2562 - มิ.ย. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 113 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 28 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillwaysTongkratoke A., Chinnarasri C., Pornprommin A., Dechaumphai P., Juntasaro V.2009International Journal of Computational Fluid Dynamics
  23(5),pp. 401-409
  11
  2Channel inception in cohesionless sediment by seepage erosionPornprommin A., Takei Y., Wubneh A., Izumi N.2010Journal of Hydro-Environment Research
  3(4),pp. 232-238
  9
  3Real benefits of leak repair and increasing the number of inlets to energyLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Pornprommin A., Wongwiset T.2019Water Practice and Technology
  14(3),pp. 714-725
  9
  4Inception of stream incision by seepage erosionPornprommin A., Izumi N.2010Journal of Geophysical Research: Earth Surface
  115(2)
  7
  5Energy Balance of a Trunk Main Network in Bangkok, ThailandLapprasert S., Lapprasert S., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S., Chittaladakorn S.2018Journal - American Water Works Association
  110(7),pp. E18-E27
  7
  6Water Quality Audit in Drinking Water Distribution NetworksLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Makpiboon C., Changklom J., Pornprommin A.2021Journal of Water Resources Planning and Management
  147(3)
  5
  7Theoretical estimation of energy balance components in water networks for top-down approachLipiwattanakarn S., Kaewsang S., Charuwimolkul N., Changklom J., Pornprommin A.2021Water (Switzerland)
  13(8)
  4
  8Impact of COVID-19 on monthly water consumption on a tropical tourism island: case study of Phuket (Thailand)Changklom J., Surasaranwong T., Jowwongsan P., Lipiwattanakarn S., Pornprommin A.2022Water Supply
  22(3),pp. 3419-3430
  4
  9Impacts of weather variables on urban water demand at multiple temporal scalesMakpiboon C., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2020International Journal of GEOMATE
  18(67),pp. 71-77
  3
  10Channelization on plateaus with arbitrary shapesPornprommin A., Izumi N., Tsujimoto T.2009Journal of Geophysical Research: Earth Surface
  114(1)
  3
  11Initiation of Channel Head Bifurcation by Overland FlowPornprommin A., Izumi N., Parker G.2017Journal of Geophysical Research: Earth Surface
  122(12),pp. 2348-2369
  2
  12Experiment of channelization due to seepage erosionThaisiam W., Kaewnon P., Pornprommin A.2018International Journal of GEOMATE
  14(46),pp. 137-142
  2
  13TARGET RESILIENCE INDEX FOR WATER DISTRIBUTION NETWORKSKongbuchakiat P., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2022International Journal of GEOMATE
  22(92),pp. 24-31
  2
  14Raw water reserve and conveyance capacity of West Water Canal of Metropolitan Waterworks AuthorityNirunrat J., Thaisiam W., Pornprommin A.2018Lowland Technology International
  20(2),pp. 205-212
  1
  15TEMPORAL SCALE IMPACTS OF WEATHER VARIABLES ON URBAN WATER DEMANDChaiyasen B., Makpiboon C., Pornprommin A., Lipiwattanakarn S.2021Suranaree Journal of Science and Technology
  28(4),pp. 1-7
  1
  16Salinity Forecasting on Raw Water for Water Supply in the Chao Phraya RiverChangklom J., Lamchuan P., Pornprommin A.2022Water (Switzerland)
  14(5)
  0
  17Daily Suspended Sediment Load Estimation Using Multivariate Hydrological DataLamchuan P., Pornprommin A., Changklom J.2020International Journal of GEOMATE
  18(68),pp. 1-8
  0
  18LABORATORY EXPERIMENT OF CHANNEL HEAD BIFURCATION BY RADIAL OVERLAND FLOWPornprommin A., Thaisiam R., Thaisiam W.2020International Journal of GEOMATE
  18(68),pp. 21-28
  0
  19Inception of channelization on slopes with arbitrary shapes: Erosional and depositional casePornprommin A., Izumi N., Tsujimoto T.2006River, Coastal and Estuarine Morphodynamics: RCEM 2005 - Proceedings of the 4th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics
  2,pp. 1127-1136
  0
  20Linear stability analysis of channel bifurcation by seepage erosionPornprommin A., Kaewnon P., Thaisiam R., Thaisiam W., Izumi N.2013Advances in River Sediment Research
  ,pp. 75a-75a
  0
  21Theoretical Estimation of Disinfectant Mass Balance Components in Drinking Water Distribution SystemsWongpeerak K., Charuwimolkul N., Changklom J., Lipiwattanakarn S., Pornprommin A.2023Water (Switzerland)
  15(2)
  0