Person Image

  Education

  • Ph.D.(Computer Science) , Clemson University, United States of America
  • M.S.(Computer Science), University Southern California, United States of America
  • วท.บ.(สถิติ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  AIautomatic segmentationBig DataBlood Cold Chainchalkiness evaluationclusteringComputer GraphicsDecision Support SystemDeep Learningdental CTDigital Agricultureentropic thresholdfinite volume methodFluid SimulationFracture Simulationglobal thresholdingheat transferHistogram improvement methodice meltingimage clusteringimage segmentationIoTkd-treemany-light problemMicroalgae image classificationnonlinear diffusionparticle simulationparticlesPhase TransitionPhysically Based Animationpoint-sampledrenderingshallow water equationShape descriptorsimulationSkeletonSmart Temperature Control Systemsolid and fluidsource termSurface Geometry Extractionsurface simplificationTrace and Traceability Systemweighted average fluxการเคลื่อนไหวการจัดกลุ่มแบบลำดับขั้นจากบนลงล่างการจำลองการแตกการแตกของของแข็งการพยากรณ์การใช้โลหิตการยึดเก็บการเคลื่อนไหวการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกการลดความซับซ้อนของจุดบนพื้นผิวการลดความซับซ้อนพื้นผิวการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์โลหิตการสร้างภาพเคลื่อนไหวการส่องสว่างการสำรวจการให้แสงและเงาของแข็งข้อต่อคอมพิวเตอร์กราฟิกส์คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ชิ้นส่วนประกอบโซ่ความเย็นต้นไม้จัดกลุ่มแบบทวิภาคหลายมิติตัวฉากและอนิเมชั่นตาราง9ช่องใบหน้าปัญญาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการแพทย์ฝึกความจำฝึกสมาธิพลวัตรของวัตถุแข็งเกร็งพัฒนาสมองระบบติดตามสอบย้อนกลับเรนเดอร์ฟาร์มโลจิสติกส์อนุภาคออทิสติกออทิสติกตาราง9ช่องไอโอที

  Interest

  Computer Graphics, Physically Based Animation, Surface Geometry Extraction, Fracture Simulation, Fluid Simulation, Phase Transition, Deep Learning

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2563 - ม.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เม.ย. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • เม.ย. 2555 - ม.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • ธ.ค. 2551 - ม.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ ชั้น 8 อาคารคณะวิทย์ 45 ปี
   • ห้องห้องปฏิบัติการการวิจัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และวิทัศน์ ชั้น 8 อาคารคณะวิทย์ 45 ปี
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A new shape descriptor and segmentation algorithm for automated classifying of multiple-morphological filamentous algaeIamsiri S., Sanevas N., Watcharopas C., Wattuya P.2019Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  11540 LNCS,pp. 149-163
  6
  2Global thresholding based on improved histogram for chalk area segmentation in rice quality evaluationItharat P., Wattuya P., Sreewongchai T., Watcharopas C.2020Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  11519
  1
  3Pixelcuts: Scalable approximate illumination from many point lightsKhungurn P., Saranurak T., Watcharopas C.2011Chiang Mai Journal of Science
  38(2 SPEC. ISSUE),pp. 8-16
  1
  4Extracting surface geometry from particle-based fracture simulationsWatcharopas C., Watcharopas C., Sapra Y., Geist R., Levine J.2015Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
  9474,pp. 82-91
  1
  5Ice Melting Simulation using SPH and Heat Transfer with Constant Ambient TemperatureChayanurak N., Watcharopas C.2018Proceeding of 2018 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2018
  0
  6Particle Merging-and-SplittingTruong N., Yuksel C., Watcharopas C., Levine J.A., Kirby R.M.2021IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
  0
  7Deep Learning for Detecting Malaria Parasites of Infected Red Blood Cells in Thin Blood Smear ImagesNaksuwan W., Suwannahitatorn P., Watcharopas C., Wattuya P.2022Proceedings - 2022 5th Asia Conference on Machine Learning and Computing, ACMLC 2022
  ,pp. 77-82
  0
  8Geometry and reflectance estimation for virtualizationWatcharopas C., Danforth R.2000Proceedings of the Annual Southeast Conference
  2000-April,pp. 220-229
  0