Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • MS. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA, 2542
  • PhD. (Mechanical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA, 2546

  Expertise Cloud

  Screwdriver3D micro-EDMactiveActive SuspensionAlloyAlloyingboom sprayerChili pepperDebris removaldestemmingDynamicDynamics ResponseEdamameElectric sparksExperiment parametersExperimentsFinite element MethodFruitFuzzy ControllerGradingharvesterHigh SpeedHole taperInconel 718Inconel-718Load CelllonganMicro EDMMicro-EDM drillingMicromachiningNeural networkNeural network controlOptimal parameterplanetary gearrotaryrotating pin drumScrewdriversensorSorterSoy beanstrain gaugesstrippingsuspensionSystem IdentificationtorqueTorque controlTorque sensorTorque transducerTungsten carbideTungsten carbide electrodesTwo axis Rotary TableWeighingก้านตัดการกัดผิวด้วยลูกกลิ้งโลหะการเก็บเกี่ยวการค้าปลีกการดัดแปลงสภาพบรรยากาศการแต่งผิวละเอียดการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเก็บเกี่ยวเกษตรกรขั้วพริกความหยาบผิวเครื่องเครื่องคัดเกรดด้วยเกณฑ์น้ำหนักเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องเด็ดแคนตาลูปโซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์เด็ดถั่วแระถั่วแระญี่ปุ่นถั่วเหลืองเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวบรรจุภัณฑ์ปลิดปัจจัยทางกลผลิตผลเกษตรฝ้าย,ผลผลิต,ผลิตภัณท์จากฝ้าย,การปรับปรุงฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติพริกพลศาสตร์ความเร็วสูงมุมบิดเมล่อนย้อม ไหม ผ้าไหม วิสาหกิจชุมชนรถเก็บเกี่ยวระบบชั่งน้ำหนักระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิลำใยหุ่นยนต์อัลตร้าโซนิคอายุการเก็บอุตสาหกรรมอาหารอุปกรณ์ วัดแรงบิดเอนโคดเดอร์

  Interest

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบระบบทางกล (Mechanical Design)

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2553 - ม.ค. 2554 ผู้อำนวยการ(รักษาการ) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
  • ธ.ค. 2549 - พ.ย. 2553 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Dynamic projection network for supervised pattern classificationLi C., Jansuwan C.2005International Journal of Approximate Reasoning
  40(3),pp. 243-261
  5
  2Alloy inconel 718 by 3D micro-electro discharge machiningKumkoon P., Raksiri C., Jansuwan C.2014Applied Mechanics and Materials
  590,pp. 239-243
  3
  3Dynamic projection network for supervised pattern classificationLi C., Jansuwan C.2004American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  73(1 PART A),pp. 707-713
  2
  4Utility of projection network for diagnosis of high pressure air compressor faultsJansuwan C., Li C.2003American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED
  14,pp. 155-159
  1
  5Utility of projection network for air-craft-engine fault diagnosisJansuwan C., Li C.2004American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  73(1 PART A),pp. 541-546
  0
  6Projection network for unsupervised pattern classificationLi C., Jansuwan C.2005American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC
  74 DSC(1 PART A),pp. 881-889
  0
  7High pressure air compressor condition monitoring using unsupervised pattern classification based on projection networksJansuwan C., Li C.2005American Society of Mechanical Engineers, Manufacturing Engineering Division, MED
  16-1,pp. 759-765
  0
  8High pressure am compressor condition monitoring using unsupervised pattern classification based on projection networksJansuwan C., James Li C.2006Metrics: The Key to Success - Proceedings of the 60th Meeting of the Society for Machinery Failure Prevention Technology
  ,pp. 149-158
  0
  9Projection network for unsupervised pattern classificationJames Li C., Jansuwan C.2007Integration of Machinery Failure Prevention Technologies into Systems Health Management - Proceedings of the 61st Meeting of the Society for Machinery Failure Prevention Technology
  0