Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BiodiversityBurmese Eld's deerCamera trapCavrying Capacity in Natural ParkCervus eldi thaminDistributiondistribution modelecologyEld's deerEmerald Triangle Protected Forests Complexhabitat suitabilityhuman and elephant conflictKhao Ang Rue Nai Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkMaxEntMonitoringrange shiftRehabilitatedrehabilitationreintroductionRucervus eldii siamensisSalak Pra Wildlife SanctuarySalak Pra Wildlife Sanctuary) ความหลากชนิดSalak Pra Wildlife Sanctuary) กวางรูซ่าsiamese crocodileSiamese Eld's deerSpecies diversitySra Patumsuitable habitatTa Phraya National ParkThap Lan National ParkThreatThreat intensityThung Yai-Huai Kha Khaengtrans-boundarytransboundary biodiversity conservationTrans-boundary biodiversity conservationTransboundary biodiversity conservation areaTropical rain forestungulate speciesViabilityWestern Forest ComplexWiang Lor Wildlife SanctuaryWiang-Lor Wildlife SanctuaryWieng Lor Wildlife SanctuaryWild animalwild elephantwild mammalwildlifeWildlife EcologyWildlife corridorWildlife Managementกวาง Immunocontraceptionการจัดทำแผนที่การนำคืนสู่ธรรมชาติการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติการอนุรักษ์ การแก้ไขปัญหา ประเทศไทยขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Species diversityเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ Species diversityเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Ecologyเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความมากมายความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคอ8อดกระช่องว่างการอนุรักษ์ช้างช้างป่า, ประชากร,นกนิเวศวิทยาเนื้อทรายประชากรช้างป่าปลาแปลงตัวอย่างผืนป่าตะวันตกแผนพื้นที่อาศัยระบบพื้นที่อนุรักษ์ละมั่งละองละมั่งพม่าวัคซีนคุมกำเนิดวัวบ้านสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสุขภาพสุขภาพสัตว์หมาในหอยเหยื่ออุทยานแห่งชาติทับลาน Dhole

  Interest

  Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using radiotelemetry to identify the home range and daily movement of a “living fossil”: the Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus)Khotpathoom T., Khotpathoom T., Vu T.T., Vu T.T., Bhumpakphan N., Sukmasuang R., Bumrungsri S.2020Mammalian Biology
  100(4),pp. 377-384
  1
  2Spatial and temporal overlaps of top predators: Dhole, tiger and leopard, and their potential preys in huai kha khaeng wildlife sanctuary, thailandCharaspet K., Sukmasuang R., Khoewsree N., Pla-Ard M., Paansri P., Keawdee B., Chanachai Y., Bhumpakphan N.2021Biodiversitas
  22(2),pp. 580-592
  1
  3An analysis of the phylogenetic relationship of thai cervids inferred from nucleotide sequences of protein kinase C iota (PRKCI) intronOuithavon K., Bhumpakphan N., Denduangboripant J., Siriaroonrat B., Trakulnaleamsai S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 709-719
  1
  4Terrestrial activity patterns of wild cats from camera-trappingLynam A.J., Jenks K.E., Jenks K.E., Jenks K.E., Tantipisanuh N., Chutipong W., Ngoprasert D., Gale G.A., Steinmetz R., Sukmasuang R., Bhumpakphan N., Grassman L.I., Cutter P., Kitamura S., Reed D.H., Baker M.C., Mcshea W., Songsasen N., Leimgruber P.2013Raffles Bulletin of Zoology
  61(1),pp. 407-415
  59
  5Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in ThailandJenks K.E., Jenks K.E., Kitamura S., Lynam A.J., Ngoprasert D., Chutipong W., Steinmetz R., Sukmasuang R., Grassman L.I., Cutter P., Tantipisanuh N., Bhumpakphan N., Gale G.A., Reed D.H., Leimgruber P., Songsasen N.2012Mammalia
  76(2),pp. 175-184
  23
  6Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern ThailandTrisurat Y., Bhumpakphan N., Reed D., Kanchanasaka B.2012Journal for Nature Conservation
  20(5),pp. 264-273
  11
  7Banteng bos javanicus d’alton, 1823Gardner P.C., Gardner P.C., Pudyatmoko S., Bhumpakphan N., Yindee M., Ambu D.L.N., Goossens B.2014Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation
  ,pp. 216-230
  9
  8Comparative movement analysis for a sympatric dhole and golden jackal in a human-dominated landscapeJenks K.E., Jenks K.E., Aikens E.O., Songsasen N., Calabrese J., Fleming C., Fleming C., Bhumpakphan N., Wanghongsa S., Kanchanasaka B., Songer M., Leimgruber P.2015Raffles Bulletin of Zoology
  63,pp. 546-554
  8
  9Community attitudes toward protected areas in ThailandJenks K.E., Jenks K.E., Jenks K.E., Songsasen N., Kanchanasaka B., Bhumpakphan N., Wanghongsa S., Leimgruber P.2013Natural History Bulletin of the Siam Society
  59(2),pp. 65-76
  5
  10Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, ThailandPrasanai K., Sukmasuang R., Bhumpakphan N., Wajjwalku W., Nittaya K.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(3),pp. 263-271
  4
  11Metabarcoding reveals diet diversity in an ungulate community in ThailandMcShea W.J., Sukmasuang R., Erickson D.L., Herrmann V., Ngoprasert D., Bhumpakphan N., Davies S.J.2019Biotropica
  51(6),pp. 923-937
  3
  12Population and habitat use of asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, ThailandMenkham K., Sukmasuang R., Pla-Ard M., Charaspet K., Panganta T., Trisurat Y., Bhumpakphan N.2019Biodiversitas
  20(8),pp. 2213-2221
  2
  13Effects of land use and climate change on siamese eld's deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the transboundary conservation area in Thailand, Cambodia, and Lao PDRTrisurat Y., Bhumpakphan N.2018Frontiers in Environmental Science
  6(MAY)
  2
  14Comparison of Activity Budgets, Diet, and Habitat Utilization between Provisioned and Wild Groups of the François' Langur (Trachypithecus francoisi) in Mayanghe National Nature Reserve, ChinaLiu J., Bhumpakphan N.2020Folia Primatologica
  91(1),pp. 15-30
  1
  15Food and nutrition of Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) at the edge of Khao Yai National Park, ThailandChaiyarat R., Prasopsin S., Bhumpakphan N.2021Scientific Reports
  11(1)
  1
  16Identifying priority areas for biodiversity conservation in Northern Thailand: Land use change and species modeling approachesTrisurat Y., Bhumpakphan N., Dachyosdee U., Kachanasakha B., Tanhikorn S.2011Biodiversity Hotspots
  ,pp. 81-104
  1