Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BiodiversityBurmese Eld's deerCamera trapCamera trap surveyCavrying Capacity in Natural ParkCervus eldi thamindispersaldistributionDistribution modelDong Phayayen-Khao Yai Forest ComplexEcologyEld's deerEmerald Triangle Protected Forests Complexhabitat suitabilityhuman and elephant conflictKhao Ang Rue Nai Wildlife SanctuaryKhao Yai National ParkMaxEntMonitoringmultiple regression analysispopulation recoveryrange shiftRehabilitatedreintroductionRucervus eldii siamensissiamese crocodileSiamese Eld's deerspecies distribution modelspecies distribution modelingSpecies DiversitySra PatumSuitable habitattransboundary biodiversity conservation areaTropical rain forestungulate speciesunmanned aerial surveyViabilityWestern Forest ComplexWiang Lor Wildlife SanctuaryWiang-Lor Wildlife SanctuaryWieng Lor Wildlife SanctuaryWild animalwild elephantwild mammalwildlifeWildlife Ecologywildlife carcassesWildlife corridorWildlife Managementwildlifecarcassesกล้องดักถ่ายภาพกวาง Immunocontraceptionการจัดทำแผนที่การใช้พื้นที่อาศัยการนำคืนสู่ธรรมชาติขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำภาชีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Species diversityเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ Species diversityเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (Ecologyเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างความมากมายความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคอ8อดกระช่องว่างการอนุรักษ์ช้างช้างป่า, ประชากร,นกนิเวศวิทยาเนื้อทรายประชากรช้างป่าปลาแปลงตัวอย่างผืนป่าตะวันตกแผนพื้นที่มรดกโลกพื้นที่อาศัยระบบพื้นที่อนุรักษ์ละมั่งละองละมั่งพม่าวัคซีนคุมกำเนิดวัวบ้านสัตว์ที่มีลำตัวเป็นข้อปล้องสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสุขภาพสุขภาพสัตว์หมาในหอยเหยื่ออุทยานแห่งชาติทับลาน Dhole

  Interest

  Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Terrestrial activity patterns of wild cats from camera-trappingLynam A.J., Jenks K.E., Jenks K.E., Jenks K.E., Tantipisanuh N., Chutipong W., Ngoprasert D., Gale G.A., Steinmetz R., Sukmasuang R., Bhumpakphan N., Grassman L.I., Cutter P., Kitamura S., Reed D.H., Baker M.C., Mcshea W., Songsasen N., Leimgruber P.2013Raffles Bulletin of Zoology
  61(1),pp. 407-415
  83
  2Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in ThailandJenks K.E., Jenks K.E., Kitamura S., Lynam A.J., Ngoprasert D., Chutipong W., Steinmetz R., Sukmasuang R., Grassman L.I., Cutter P., Tantipisanuh N., Bhumpakphan N., Gale G.A., Reed D.H., Leimgruber P., Songsasen N.2012Mammalia
  76(2),pp. 175-184
  32
  3Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern ThailandTrisurat Y., Bhumpakphan N., Reed D., Kanchanasaka B.2012Journal for Nature Conservation
  20(5),pp. 264-273
  18
  4Banteng bos javanicus d’alton, 1823Gardner P.C., Gardner P.C., Pudyatmoko S., Bhumpakphan N., Yindee M., Ambu D.L.N., Goossens B.2014Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation
  ,pp. 216-230
  11
  5Comparative movement analysis for a sympatric dhole and golden jackal in a human-dominated landscapeJenks K.E., Jenks K.E., Aikens E.O., Songsasen N., Calabrese J., Fleming C., Fleming C., Bhumpakphan N., Wanghongsa S., Kanchanasaka B., Songer M., Leimgruber P.2015Raffles Bulletin of Zoology
  63,pp. 546-554
  9
  6Metabarcoding reveals diet diversity in an ungulate community in ThailandMcShea W.J., Sukmasuang R., Erickson D.L., Herrmann V., Ngoprasert D., Bhumpakphan N., Davies S.J.2019Biotropica
  51(6),pp. 923-937
  8
  7Spatial and temporal overlaps of top predators: Dhole, tiger and leopard, and their potential preys in huai kha khaeng wildlife sanctuary, thailandCharaspet K., Sukmasuang R., Khoewsree N., Pla-Ard M., Paansri P., Keawdee B., Chanachai Y., Bhumpakphan N.2021Biodiversitas
  22(2),pp. 580-592
  8
  8Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, ThailandPrasanai K., Sukmasuang R., Bhumpakphan N., Wajjwalku W., Nittaya K.2012Songklanakarin Journal of Science and Technology
  34(3),pp. 263-271
  7
  9Population and habitat use of asian elephants (Elephas maximus) and five ungulate species in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province, ThailandMenkham K., Sukmasuang R., Pla-Ard M., Charaspet K., Panganta T., Trisurat Y., Bhumpakphan N.2019Biodiversitas
  20(8),pp. 2213-2221
  7
  10Effects of land use and climate change on siamese eld's deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the transboundary conservation area in Thailand, Cambodia, and Lao PDRTrisurat Y., Bhumpakphan N.2018Frontiers in Environmental Science
  6(MAY)
  6
  11Coexistence of large carnivore species in relation to their major prey in ThailandPhumanee W., Phumanee W., Steinmetz R., Phoonjampa R., Bejraburnin T., Bhumpakphan N., Savini T.2021Global Ecology and Conservation
  32
  6
  12Food and nutrition of Gaur (Bos gaurus C.H. Smith, 1827) at the edge of Khao Yai National Park, ThailandChaiyarat R., Prasopsin S., Bhumpakphan N.2021Scientific Reports
  11(1)
  5
  13Community attitudes toward protected areas in ThailandJenks K.E., Jenks K.E., Jenks K.E., Songsasen N., Kanchanasaka B., Bhumpakphan N., Wanghongsa S., Leimgruber P.2013Natural History Bulletin of the Siam Society
  59(2),pp. 65-76
  5
  14Tiger density, movements, and immigration outside of a tiger source site in ThailandPhumanee W., Phumanee W., Steinmetz R., Phoonjampa R., Weingdow S., Phokamanee S., Bhumpakphan N., Savini T.2021Conservation Science and Practice
  3(12)
  4
  15Recolonization of Former Range by Endangered Banteng Bos javanicus in Mae Wong National Park, ThailandPhoonjampa R., Steinmetz R., Phumanee W., Bunchornratana K., Kaewsrisod T., Srirattanaporn S., Taraphibarl K., Bejraburnin T., Bhumpakphan N.2021Tropical Conservation Science
  14
  3
  16Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in ThailandPla-Ard M., Khioesree N., Keawdee B., Hungheng W., Chattrakuldee P., Pengthong P., Thongbanthum J., Paansri P., Charaspet K., Panganta T., Chanachai Y., Duengkae P., Marod D., Uthairasmee S., Kaewkrachang T., Bhumpakphan N., Trisurat Y., Suksavate W., Sungkaew S., Pongpattananurak N., Racharak P., Wiwatwittaya D., Tasen W., Sukmasuang R.2021Biodiversitas
  22(11),pp. 4983-4996
  3
  17Comparison of Activity Budgets, Diet, and Habitat Utilization between Provisioned and Wild Groups of the François' Langur (Trachypithecus francoisi) in Mayanghe National Nature Reserve, ChinaLiu J., Bhumpakphan N.2020Folia Primatologica
  91(1),pp. 15-30
  3
  18Using radiotelemetry to identify the home range and daily movement of a “living fossil”: the Laotian rock rat (Laonastes aenigmamus)Khotpathoom T., Khotpathoom T., Vu T.T., Vu T.T., Bhumpakphan N., Sukmasuang R., Bumrungsri S.2020Mammalian Biology
  100(4),pp. 377-384
  2
  19Wildlife-vehicle collisions in Khao Yai National Park, Thailand: Impact on native species for some conservation managementRattanawanawong N., Bhumpakphan N., Kutintara U., Sukmasuang R.2022Biodiversitas
  23(6),pp. 3050-3061
  2
  20Review: The status of the endangered Eld’s deer (Rucervus eldii) and conservation actions in ThailandSukmasuang R., Bhumpakphan N., McShea W.J., Wajjwalku W., Siriaroonrat B., Kamolnoranart S., Yindee M., Nipanan T., Maleehuan B., Khanthathongsakuldee K., Pongcharoen C., Sutummawong N., Thomas W.2022Biodiversitas
  23(10),pp. 5020-5034
  1
  21An analysis of the phylogenetic relationship of thai cervids inferred from nucleotide sequences of protein kinase C iota (PRKCI) intronOuithavon K., Bhumpakphan N., Denduangboripant J., Siriaroonrat B., Trakulnaleamsai S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 709-719
  1
  22Identifying priority areas for biodiversity conservation in Northern Thailand: Land use change and species modeling approachesTrisurat Y., Bhumpakphan N., Dachyosdee U., Kachanasakha B., Tanhikorn S.2011Biodiversity Hotspots
  ,pp. 81-104
  1
  23Correlation between resident birds and anthropogenic noise and particulate matter: A case study at Kasetsart University, Bangkok, ThailandChankhao A., Meevanasukkul P., Dumrongtawat N., Bhumpakphan N., Sukmasuang R., Chimchome V., Suksavate W., Sutummawong N., Pongcharoen C., Nakmuenwai P., Duengkae P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 11-20
  0
  24Abundance and habitat suitability of Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis, Schneider 1801) in Phetchaburi River, Kaeng Krachan National Park, ThailandChanpradub K., Pattanawibool A., Saisamorn A., Bhumpakphan N., Chanthana S., Thongsong C., Ouansing Y., Suksawate W., Sukmasuang R.2023Biodiversitas
  24(9),pp. 4755-4765
  0