Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2529

  Expertise Cloud

  Aboveground fungiagarwood oilAquilaria spp.ArgroforestryAstraeus odoratusBasidiomycetesCryptosporiopsis eucalypticultivationCultured myceliumDalbergia cochinchinensisDecomposition Acacia mangium leavesDipterocarpDipterocarpaceaedipterocarpsDipterocarpus alatusDipterocarpus alatus LeaveaDipterocarpus tuberculatusdisease resistancediversityECMectomycorrhizaEctomycorrhizal rootECTOMYCORRHIZASendomycorrhizaenvironmental factorenvironmental factorsEucalyptus camaldulensisevergreen forestExperimental infectionExploding antsFabaceaeForest Pathology and Ectomycorrhizae of Tropical Treesforest treeForestryFungifungusgrowthGrowth responseHOPEA ODORATAHost-pathogen specificitymushroomseedlingSeedling growthShorea roxburghiiXylia xylocarpaZombie antsกลัาไม้วงศ์ยางกล้าไม้การคัดเลือกการชักนำการตรวจสอบการตอบสนองการเติบโตการปรากฏการปลูกเชื้อการเผาพื้นที่ป่าการย่อยสลายใบกระถินเทพาการส่งเสริมการปลูกป่าความเสื่อมโทรมของพื้นที่ความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายนเห็ดวนเกษตรจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดแดงเทคโนโลยีบทบาทบัญชีรายชื่อบ้านอ่างเอ็ดใบยางนาประดู่ประเทศไทย ectomycorrhizaปลูกป่าปัจจัยแวดล้อมป่าชุมชนฝุ่น PM 2.5พะยูงพันธุ์ทางการค้าไม้กฤษณาไม้ป่าไม้วงศ์ถั่วไม้วงศ์ยางวงศ์ยางสวนป่าสังเคราะห์งานวิจัยสารกฤษณาสีย้อมเส้นด้ายขนแกะเส้นไหมเห็ดเห็ดโคนเห็ดปรสิตเห็ดป่าเห็ดผู้ย่อยสลายเห็ดเผาะเห็ดเผาะหนังเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เอคโตไมคอร์ไรซาเอคโนไมคอร์ไรซา

  Interest

  Ectomycorrhiza, Forest Pathology and Ectomycorrhizae of Tropical Trees

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงปลูกป่า 70 ไร่

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of ectomycorrhizal fungus Astraeus odoratus on Dipterocarpus alatus seedlingsKaewgrajang T., Sangwanit U., Iwase K., Kodama M., Yamato M.2013Journal of Tropical Forest Science
  25(2),pp. 200-205
  12
  2Ectomycorrhizal fungal communities of Dipterocarpus alatus seedlings introduced by soil inocula from a natural forest and a plantationKaewgrajang T., Sangwanit U., Kodama M., Yamato M., Yamato M.2014Journal of Forest Research
  19(2),pp. 260-267
  10
  3Experimental infection of the ant Polyrhachis furcata with Ophiocordyceps reveals specificity of behavioural manipulationSakolrak B., Blatrix R., Sangwanit U., Kobmoo N.2018Fungal Ecology
  33,pp. 122-124
  10
  4Ant-produced chemicals are not responsible for the specificity of their Ophiocordyceps fungal pathogensSakolrak B., Blatrix R., Sangwanit U., Arnamnart N., Noisripoom W., Thanakitpipattana D., Buatois B., Hossaert-McKey M., Kobmoo N.2018Fungal Ecology
  32,pp. 80-86
  5
  5The arbuscular mycorrhizal fungi’s diversity in fabaceous trees species of northeastern ThailandChoosa-Nga P., Sangwanit U., Kaewgrajang T.2019Biodiversitas
  20(2),pp. 405-412
  5
  6Growth response of dipterocarpus tuberculatus and shorea roxburghii seedlings to astraeus odoratusKaewgrajang T., Sakolrak B., Sangwanit U.2019Environment and Natural Resources Journal
  17(3),pp. 80-88
  2
  7A comparison between the ectomycorrhizal fungal communities associated with the natural and plantation populations of Dipterocarpus alatusKaewgrajang T., Yamato M., Polamart T., Sangwanit U.2023Biodiversitas
  24(4),pp. 2088-2098
  0