Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • Ph.D.(Forest Resources), University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2529

  Expertise Cloud

  agarwood oilAquilaria spp.ArgroforestryAstraeus odoratusAstraeus spp.basidiomycetesBasidiomycotaCryptosporiopsis eucalypticultivationCultured myceliumDalbergia cochinchinensisDecomposition Acacia mangium leavesDipterocarpdipterocarpaceaeDipterocarpus alatusDipterocarpus alatus LeaveaDipterocarpus tuberculatusdisease resistanceDiversityECMectomycorrhizaEctomycorrhizal rootECTOMYCORRHIZASendomycorrhizaEucalyptus camaldulensisevergreen forestExperimental infectionExploding antsFabaceaeForest Pathology and Ectomycorrhizae of Tropical Treesforest treeForestryFungifungusgrowthGrowth responseHOPEA ODORATAHost-pathogen specificitymushroomMycorrhizaPterocarpus macrocarpusseedlingSeedling growthShorea roxburghiiXylia xylocarpaZombie antsกลัาไม้วงศ์ยางกล้าไม้การคัดเลือกการชักนำการตรวจสอบการตอบสนองการเติบโตการปรากฏการปลูกเชื้อการเผาพื้นที่ป่าการย่อยสลายใบกระถินเทพาการส่งเสริมการปลูกป่าความเสื่อมโทรมของพื้นที่ความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายนเห็ดวนเกษตรจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดแดงเทคโนโลยีบทบาทบัญชีรายชื่อบ้านอ่างเอ็ดใบยางนาประดู่ประเทศไทย ectomycorrhizaปลูกป่าปัจจัยแวดล้อมป่าชุมชนฝุ่น PM 2.5พะยูงพันธุ์ทางการค้าไม้กฤษณาไม้ป่าไม้วงศ์ถั่วไม้วงศ์ยางวงศ์ยางสวนป่าสังเคราะห์งานวิจัยสารกฤษณาสีย้อมเส้นด้ายขนแกะเส้นไหมเห็ดเห็ดโคนเห็ดปรสิตเห็ดป่าเห็ดผู้ย่อยสลายเห็ดเผาะเห็ดเผาะหนังเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เอคโตไมคอร์ไรซาเอคโนไมคอร์ไรซา

  Interest

  Ectomycorrhiza, Forest Pathology and Ectomycorrhizae of Tropical Trees

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงปลูกป่า 70 ไร่

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)