คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

apoptosisaurisin Acarbapenem-resistancecell cycle arrestchildrenCholangiocarcinomaCOVID-19ErgonomicsEscherichia coliEscherichia coli proteinEscherichia coli ProteinsfactorGenomeHealth Risk AssessmentHerbHerbshumanHumansindoor air pollutionmanagement systemmicrobial sensitivity testMicrobial Sensitivity TestsMicrowaveMLSTnon insulin dependent diabetes mellitusODOPOne District One ProjectOpisthorchis viverriniParticipationPCRplasmidPlasmidsprevalenceProspective Studiesprospective studyPulse-field gel electrophoresis (PFGE)quality of liferisk assessmentRisk factorsSakon Nakhon provinceSalmonellaSequence typeserotypeService PlanStandard methodsstaphylococcus aureusStreptococcus suisstressTest KitTotal suspended solidsType 2Type 2 DiabetesType 2 diabetes mellitusUCCAREUnited KingdomurineWastewaterwhole genome sequencingการจัดการของเสียการดูแลตนเองการทรงตัวการประมาณค่าการประเมินการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพการป้องกันการหกล้มการพัฒนาการมีส่วนร่วมการยศาสตร์การรับรู้ความรุนแรงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความเข้มแข็งในการมองโลกความเครียดความชุกความต้องการความพึงพอใจความรอบรู้ด้านสุขภาพความรู้ความเสี่ยงคาร์บาพีเนมคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบเชื้อดื้อยาปัจจัยเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมโรงเรียนโลหะหนักเวชสำอางสมุนไพรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 414 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 272 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 142 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)