สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Simulator802.11ahABC methodacousticAdaptive FilterAlgorithmANNApplicationapriori algorithmArtificial bee coloniesArtificial Bee ColonyArtificial Bee Colony (ABC)Artificial bee colony (ABC) algorithmartificial bee colony algorithmArtificial bee colony algorithmsArtificial bee colony algorithms (ABC)Artificial intelligenceArtificial neural networkassisted living environmentsassociation ruleAuthenticationAutoencoderautomatic wound edge detectionbest-so-far ABCBest-so-far Artificial Bee Colony (Best-so-far ABC)Biologically inspired methodsblockchainBottleneck feature extractioncanny edge detectionClassificationClusteringCNNCoAPcolor segmentationCombinatorial problemComputational IntelligenceComputer Visioncontrast visibilityconvolution neural networksconvolutional neural networkCrop selectionCUDA computingData Hidingdata miningDatabaseDecision Support Systemdeep learningdeformed surfaceDepth Cuesdermatoscopydiabetic foot ulcerdigital image watermarkingdistributed artificial bee colonyDistributed ComputingDNNDrug DeliveryEconomic cropembedded systemEmbedded System DesignEmotion recognitionEnglish Premier LeagueentropyEvolutionary algorithmsExecutive functionFace recognitionFairnessfeature extractionFeature point extractionFeature Point MatchingGenetic Algorithmgeometric distortionsHierarchical ClusteringIEEE 802.11image classificationImage Processing IoTMachine LearningMultiple traffic sign detectionnegative dataNetwork CodingNoise CancellationNormalized cross-correlationNS-3Optimal image edge filterOptimal threshold selectionOptimizationOptimization problemsParticle Swarm Optimization (PSO)Pattern RecognitionPavement surface distress detection and classificationPower Save ModePSMShi-Tomasi corner detectionSimulatorsound recognitionSwarm Intelligenceกฎความสัมพันธ์เหมืองข้อมูลอพริโอริอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 109 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 63 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)