อิทธิพลของแมทริกซ์อาหาร (นม ข้าว หรือนมถั่วเหลือง) ต่อความสามารถในการถูกย่อยของงาดำในหลอดทดลองและลิกแนนที่ถูกปลดปล่อยในระหว่างกระบวนการย่อย