ผลของ glucono-delta-lactone ต่อคุณลักษณะและการเกิดเจลของส้มฟัก

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล, exผศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, "Fermentation and physical properties of Som-fug as affected by different levels of glucono-delta-lactone", 15th IUFoST World Congress of Food Science & Technology , 22 - 26 กันยายน 2010, Cape Town อื่นๆ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2010 inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManat Chaijan , exSuppasil Maneerat, exThitimaporn Noonium, exSoottawat Benjakul, "EFFECT OF GLUCONO-DELTA-LACTONE ON PROPERTIESAND ACCEPTABILITY OF SOM-FUG, A THAI FERMENTEDSAUSAGE, DURING REFRIGERATED STORAGE", 1st International Congress on Food Technology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 1
2009 exฐิติมาพร หนูเนียม, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.มนัส ชัยจันทร์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกลูโคโนเดลต้าแลกโตนต่อการหมักและการยอมรับของส้มฟัก", การประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11, 14 ธันวาคม 2009, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย