การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย

Publish Year International Journal 2
2014 exJongsutjarittam, O., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The effect of moisture content on physicochemical properties of extruded waxy and non-waxy rice flour", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 133-140
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรร ตติรัตน์, exRengsutthi, K, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of konjac glucomannan on syneresis, textural properties and the microstructure of frozen rice starch gels", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 291-296
Publish Year International Conference 3
2013 exNisachon Jongsutjarittam, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The influence of extrusion cooking on physicochemical properties of waxy and non-waxy rice flours", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exNutsuda Preechathammawong, "Improving structure of rice starch gel to resist freeze-thaw process by addition of Thai polysaccharides", 11th International Congress on Engineering and Food, 22 - 26 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 exOrawan Tatirat, exWilliam L Kerr, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of konjac glucomannan by extrusion modification", 2nd International Polysaccharide Conference (EPNOE 2011), 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์