การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2013 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายภัทร คมกมล, inนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, "Ethanol Production from Oil Palm Trunk in Thailand", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย