Conference

คุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านการดูดซับด้วยเบนโทไนท์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ก้อนที่มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นจากน้ำมันสบู่ดำ,20 ต.ค. 2009 - 20 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006344 ชื่อวิชา Clothing & Man,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนานีโอโซมจากน้ำมันสบู่ดำสายพันธุ์ไร้พิษเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง แหล่งทุน :โครงการเคยูไบโอดีเซล-สวพปี2554,30 ก.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2009