สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Aspergillus nigerbananabanana syrup enzymatic optimization pectinase enzymeBoesenbergiacorporate governancecosmeceutical productDefatted rice branExtractionflavonoidfodder shrubsfree fatty acidFunctional propertiesGISJatrophaJatropha curcas L.Kluay Hom ThonglipaseLiposomemanagementmelaninMonsoonal climatemung beanMusa acuminateNIROil palm empty fruit bunch (EEB)pandurataPectate lyasePer capita green spaceperformancePolygalacturonaseproteinRemunerationricerice branseed yieldSemi-naturalized forest parksolid- state fermentation (SSF)soy beanSpecies selectionstorage stabilityTannasetransesterificationTropicswhitening effectกรดไขมันอิสระกระชายกระถินคุณสมบัติเชิงหน้าที่โปรตีนโปรตีนอัลบูมินโปรตีนไฮโดรไลเสตโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์จากข้าวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผิวขาวแผนกลยุทธ์การวิจัยไผ่พลังงานพลังงานทดแทนพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์เพคตินฟลาวานอยด์ฟังไจฟีนอลิก เครื่องสำอาง ผลไม้เมลานินใยอาหารระบบวนเกษตรรำข้าวรำข้าวสกัดไขมันรูซี่โรงงานแปรรูปฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลูกค้าไลโบโซมวนวัฒนวิทยาในเขตเมืองวิเคราะห์ต้นทุนสบู่ดำสบู่ดำ ระยะเวลาเก็บรักษา ไลเปสสบู่ดำ ไลเปส ของเหลือเส้นใยธรรมชาติหญ้าทนเค็มหญ้าเนเปียร์องค์การและการจัดการองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอัลบูมินอาหารเลี้ยงเชื้ออาหารสัตว์อุตสาหกรรมเอทานอลเอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์เอนไซม์เพคเตทไลเอสเอนไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสเอนไซม์ไลเปส (lipase enzyme)

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)
 • ทุนนอก 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 207 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 83 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 124 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 15 เรื่อง (Unknown 15 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 140 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 127 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)