Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, University of Minnesota, Twin Cities, USA, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2443

  Expertise Cloud

  Attitudesbreeding and non-breeding sitesecosystemHornbillshuman dimensionshuman-crocodile conflictHuman-Elephant CoexistenceHuman-Elephant LandscapeKaeng Krachan National ParkKanchanaburi ProvincePlastic debrisPlasticspreparednessprimateprotected areasreintroductionreptileReptiliaRisk Perceptionroadkillsatisfactionscience and technology literacySiamese CrocodilesoundscapeStandard of Elephant Friendly ProductSTEMSTEM EducationSTEM mobile learning packagesuccessterrestrial vertebratesterrestrial wildlifethe southern TWFCthe Tenasserim Western Forest Complex Corridor.ToolboxtourismValue OrientationVertebratavertebratesvisitors.vulnerabilitywildlife-vehicle collisionsกระทิงการจัดการขยะการจัดการสัตว์ป่าการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งความคิดเห็นเครื่องหมายดีเอ็นเอจังหวัดกาญจนบุรจังหวัดกาญจนบุรีช้างชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่าชุมชนอนุรักษ์นกเงือกชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดถนนทางหลวงหมายเลข 12ถิ่นที่อยู่ถิ่นอาศัยทัศนคติทางหลวงหมายเลข 12นกแก๊กคืนสู่ธรรมชาตินกเงือกนกเงือก สะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เจตคติ ชุดการเรียนรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Hornbillsนิเวศวิทยาของนกเงือกแนวเชื่อมต่อเทือกเขาตะนาวศรีปูเสฉวนบก ปูลม การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์มิตรช้างป่าผู้มาเยือนพญาแร้งพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์คนกับช้างป่ามาสคอตแม่น้ำภาชีไมโครแซทเทลไลท์ไมโครพลาสติกไมโทคอนเดรียระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างลุ่มน้ำแควน้อยวัวแดงเศษอาหารสะเต็มศึกษา สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6สัตว์ป่าสัตว์ป่าถูกรถชนตายสัตว์ป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวสัตว์ป่าบกสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายสัตว์มีกระดูกสันหลังสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้าหนาวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

  Interest

  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 7 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The development of stem mobile learning package ecosystemNgabekti S., Prasetyo A.P.B., Hardianti R.D., Teampanpong J.2019Jurnal Pendidikan IPA Indonesia
  8(1),pp. 81-88
  7
  2Improper Garbage Management Attracts Vertebrates in a Thai National ParkTeampanpong J.2021Ecoscience
  28(2),pp. 107-113
  4
  3Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park, ThailandKummoo W., Teampanpong J., Utsa P., Paansri P., Suksavate W., Duengkae P., Prompat S.2020Biodiversitas
  21(11),pp. 5540-5549
  4
  4Accumulation of Microplastics in the Freshwater Shrimp, Macrobrachium lanchesteri, from Khwae Noi Watershed in Western ThailandTongnunui S., Sooksawat T., Kohkaew R., Teampanpong J., Wattanakornsiri A.2022EnvironmentAsia
  15(3),pp. 25-37
  3
  5Soundscape quality in recreation areas of khao yai national park in ThailandYimprasert W., Teampanpong J., Somnam K.2021Journal of Environmental Management and Tourism
  12(5),pp. 1324-1334
  2
  6Effect of STEM mobile learning package on ecosystem upon students' science and technology literacyNgabekti S., Prasetyo A.P.B., Sulistyorini S., Teampanpong J.2019Journal of Physics: Conference Series
  1321(3)
  0