Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • Ph.D. (Agricultural Sciences), Tottori University, ญี่ปุ่น, 2556

  Expertise Cloud

  Acorus calamusantagonistic fungiAntifungal activityArbuscular mycorrhizaarbuscular mycorrhizal fungiAstraeus odoratusDiversityDNA barcodingDry Dipterocarp ForestEconomic evaluationectomycorrhizaectomycorrhizal mushroomsEucalypteucalyptusEucalyptus seedling diseaseFabaceaefaunafloraforest developmentForest Ecology Researchforest restorationfungus-growing termitefungus-growing termitesInoculationInoculumLarge Forest Dynamics Plotleaf blightleaf blight diseaseLeguminosaelocal communitylocal wisdomLong term Study plotmacrotermitinaeMaejo University Phrae campusmorphologymushroommushroom for forest rehabilitationMutualismmycorrhizanational forestoccurrenceP. macrocarpusparitcipatiory managementparticipatory managementPha Wang Nam Kaew Forest Reservephylogenetic treeplant resourcesPterocarpus indicusPterocarpus macrocarpusroyal's initiativesRussulaceaeS. roxburghiiS. siamensisSakaerat Environmental Research Stationsalinity soilShorea roxburghiispecies diversitytermite mushroomwild mushroomปลวกเลี้ยงราป่าดิบแล้งป่าเต็งรังฝุ่น PM 2.5พะยอมพะยูงพืชพื้นที่เสื่อมโทรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไมคอร์ไรซา และความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ไม้วงศ์ถั่วยูคาลิปตัสรังราปฏิปักษ์รุกขกรรมโรคกล้ายูคาลิปตัสโรคใบไหม้โรคหัวใจและหลอดเลือดฤทธิ์การต้านเชื้อราฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งลักษณะทางสัณฐานวิทยาวงศ์ยางว่านน้ำสแตตินสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสภาวะขาดน้ำสัตว์หูหนูดำเห็ดเห็ดกินได้เห็ดปลวกเห็ดป่าเห็ดป่ากินได้เห็ดเผาะเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาอพ.สธ.เอคโตไมคอร์ไรซา

  Interest

  ไมคอร์ไรซา และความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงปลูกป่า 70 ไร่

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Fungal planet description sheets: 400–468Crous P.W., Crous P.W., Wingfield M.J., Richardson D.M., Le Roux J.J., Strasberg D., Edwards J., Roets F., Hubka V., Taylor P.W.J., Heykoop M., Martín M.P., Moreno G., Sutton D.A., Wiederhold N.P., Barnes C.W., Carlavilla J.R., Gené J., Giraldo A., Giraldo A., Guarnaccia V., Guarro J., Hernández-Restrepo M., Hernández-Restrepo M., Kolařík M., Manjón J.L., Pascoe I.G., Popov E.S., Sandoval-Denis M., Woudenberg J.H.C., Acharya K., Alexandrova A.V., Alvarado P., Barbosa R.N., Baseia I.G., Blanchette R.A., Boekhout T., Burgess T.I., Cano-Lira J.F., Čmoková A., Dimitrov R.A., Dyakov M.Y., Dueñas M., Dutta A.K., Esteve-Raventós F., Fedosova A.G., Fournier J., Gamboa P., Gouliamova D.E., Grebenc T., Groenewald M., Hanse B., Hardy G.E.S.J., Held B.W., Jurjević , Kaewgrajang T., Latha K.P.D., Lombard L., Luangsa-Ard J.J., Lysková P., Mallátová N., Manimohan P., Miller A.N., Mirabolfathy M., Morozova O.V., Obodai M., Oliveira N.T., Ordóñez M.E., Otto E.C., Paloi S., Paloi S., Peterson S.W., Phosri C., Roux J., Salazar W.A., Sánchez A., Sarria G.A., Shin H.D., Silva B.D.B., Silva G.A., Smith M.T., Souza-Motta C.M., Stchigel A.M., Stoilova-Disheva M.M., Sulzbacher M.A., Telleria M.T., Toapanta C., Traba J.M., Valenzuela-Lopez N., Valenzuela-Lopez N., Watling R., Groenewald J.Z.2016Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
   36(JUNE),pp. 316-458
   145
   2Effects of ectomycorrhizal fungus Astraeus odoratus on Dipterocarpus alatus seedlingsKaewgrajang T., Sangwanit U., Iwase K., Kodama M., Yamato M.2013Journal of Tropical Forest Science
   25(2),pp. 200-205
   9
   3Ectomycorrhizal fungal communities of Dipterocarpus alatus seedlings introduced by soil inocula from a natural forest and a plantationKaewgrajang T., Sangwanit U., Kodama M., Yamato M., Yamato M.2014Journal of Forest Research
   19(2),pp. 260-267
   7
   4The arbuscular mycorrhizal fungi’s diversity in fabaceous trees species of northeastern ThailandChoosa-Nga P., Sangwanit U., Kaewgrajang T.2019Biodiversitas
   20(2),pp. 405-412
   4
   5Morphological and molecular characterization of termitomyces (Lyophyllaceae, agaricales) in ThailandJannual N., Nipitwattanaphon M., Hasin S., Kaewgrajang T.2020Biodiversitas
   21(6),pp. 2481-2491
   2
   6Growth response of dipterocarpus tuberculatus and shorea roxburghii seedlings to astraeus odoratusKaewgrajang T., Sakolrak B., Sangwanit U.2019Environment and Natural Resources Journal
   17(3),pp. 80-88
   1
   7Google Street View virtual survey and in-person field surveys: an exploratory comparison of urban tree risk assessmentMeunpong P., Buathong S., Kaewgrajang T.2019Arboricultural Journal
   41(4),pp. 226-236
   1
   8Identification of fungus-growing termites and mutualistic Termitomyces from two provinces in ThailandShaleh I., Jannual N., Hasin S., Kaewgrajang T., Raffiudin R., Nipitwattanaphon M.2020International Journal of Tropical Insect Science
   0