Person Image

  Education

  • วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  soil salinity Acorus calamusAntibacterial activityantifungal activityAntioxidant activitybiocontrolbreeding systemBuchanania siamensisCamera trappingCaptive elephantCinnamomum porrectumconservationCrude extractDalbergiaDalbergia cochinchinensisDNA markerDong Phayayen-Khao Yai Forest Complexdry root biomassEssential oilEucalyptusEucalyptus seedling diseasegenetic diversitygermination percentagegermination ratehabitat improvementhaplotypeherbivorous mammalinter-row speciesIntsia palembanicaISSRkrathomleaf blightlectotypificationlight intensityMitragyninaemitriform stigmaNaucleeaePararubberphangnga provinceplus tree selectionprobability of extinctionreproductive biologyreproductive successsalts concentrationseed rainshade tolerant speciessoil seed bankthep tharotime of extinctionWildlife corridorก้านใบย่อยกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์การขยายพันธุ์การจัดการแบบครบวงจรการเติบโตการเติบโตของกล้าไม้การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กายวิภาคของไม้ต้น พฤกษเคมีการสังเคราะห์แสงการอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเการอนุรักษ์พันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิดข้อมูลดีเอ็นเอจากคลอโรพลาสต์จีโนมคลอโรฟิลล์ความเข้มแสงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากหลายความหลากหลายของแฮพโพลไทป์ความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติเชิงหน้าที่คุณสมบัติเมล็ดเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอ Genetic diversityแคลลัสฐานข้อมูลตะเคียนทองน้ำมันหอมระเหยประดู่ป่าประโยชน์ทางยาปริมาณน้ำมันหอมระเหยป่าทดแทนแปลงอนุรักษ์พันธุ์พะยอมพะยูงพืชทนร่มพืชปลูกควบยางพาราพืชพลังงานพืชสกุลกระท่อมพื้นที่ผิวใบจำเพาะแม่ไม้ยูคาลิปตัสโรคกล้ายูคาลิปตัสฤทธิ์การต้านเชื้อราฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพสักสายต้นเห็ดป่าองค์ประกอบทางเคมีแฮพโพลไทป์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กายวิภาคของไม้ต้น พฤกษเคมี

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Additional knowledge on the genus Mitragyna (Rubiaceae) in ThailandNgernsaengsaruay C., Leksungnoen N., Boonthasak W., Uthairatsamee S., Racharak P., Leetanasakskul K., Pongamorn P., Saengbuapuean A.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50,pp. 20-39
  0
  2In vitro and in vivo inhibition of cylindrocladium reteaudii by essential oils of acorus calamus rhizomesSintawarak P., Uthairatsamee S., Keawgrajang T.2020Environment and Natural Resources Journal
  19(1),pp. 34-42
  0
  3Population characteristics and habitat suitability of Khao Yai National Park, Thailand for Asian elephant and five ungulate speciesPla-Ard M., Khioesree N., Sungkalak B., Nathalang A., Thomas W., Uthairatsamee S., Paansri P., Chanachai Y., Sukmasuang R.2022Biodiversitas
  23(1),pp. 231-243
  2
  4Adaptability of siamese rosewood and teak seedlings to varying light conditionsLeksungnoen N., Uthairatsamee S., Andriyas T.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(6),pp. 449-458
  0