Person Image

  Education

  • ปร.ด. (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AnatomyClusiaceaeDendrobiumdistributionEcologyFabaceaeGarciniaLeguminosaePhaseoleaePhu Chong Na Yoi national parkPlant diversityterrestrial orchidsThung Salaeng Luang National Parkกล้วยไม้กล้วยไม้ดินกายวิภาคเนื้อไม้กายวิภาคพืชกายวิภาคศาสตร์พืชเกาะกูดความหลากหลายของพรรณพืชความหลากหลายชนิดพืชความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้คุณภาพน้ำคุณสมบัติของน้ำโครงการนำร่องจังหวัดชุมพรจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดระนอง จังหวัดเลย Dendrobium Sm.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอุบลราชธานีชีพลักษณ์เชิงสุขภาพเชียงใหม่ฐานทรัพยากรชีวภาพดินถล่มทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศนิเวศวิทยาพืชพืชเฉพาะถิ่นพืชชั่นต่ำพืชดอกพืชทนร่มพืชพรรณพืชมีท่อลำเลียงพืชเมล็ดเปลือยพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นพืชวงศ์ถั่วพืชวงศ์หญ้าพืชสกุล Vignaพืชสกุลกระท่อมพื้นที่วิกฤตพื้นที่สังคมพืชทดแทนพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมเฟิร์นเฟิร์นอิงอาศัยภูจองนายอย morphologyภูมิทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแม่นน้ำปายแมลงไมเซลล์ระบบนิเวศเกาะระบบนิเวศชายฝั่งระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งรูปแบบการท่องเที่ยวรูปวิธานฤทธิ์ทางชีวภาพลุ่มน้ำคลองกำพวนสัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาพืชสัณฐานวิทยาเรณูสัตว์สัตว์ป่าสารลดแรงตึงผิวสารสกัดสาหร่ายหญ้าแฝกเห็ดเหลืองพิศมรแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงแหล่งเรียนรู้อนุกรมวิธานอนุกรมวิธานพืชอนุกรรมวิธานพืชออสวาล์ดริพเพ็นนิ่งอิมัลชั่นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย diversityอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Plant taxonomyอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Poaceaeอุทยานแห่งชาติภูเรือแอลจี

  Interest

  อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Uptake and accumulation of lead by plants from the Bo Ngam lead mine area in ThailandRotkittikhun P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Ngernsansaruay C., Pokethitiyook P., Paijitprapaporn A., Baker A.2006Environmental Pollution
  144(2),pp. 681-688
  87
  2Cd and Zn accumulation in plants from the Padaeng zinc mine area.Phaenark C., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Ngernsansaruay C.2009International journal of phytoremediation
  11(5),pp. 479-495
  74
  3Lead tolerance and accumulation in pteris vittata and pityrogramma calomelanos, and their potential for phytoremediation of lead-contaminated soilSoongsombat P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Pokethitiyook P., Ngernsansaruay C.2009International Journal of Phytoremediation
  11(4),pp. 396-412
  9
  4Spatial and seasonal variations in lead content of plants colonizing the Bo Ngam lead mine, ThailandHomyog K., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Ngernsansaruay C.2008ScienceAsia
  34(2),pp. 169-178
  6
  5Garcinia nuntasaenii (Clusiaceae), a new species from ThailandNgernsaengsaruay C., Suddee S.2016Thai Forest Bulletin (Botany)
  44(2),pp. 134-139
  3
  6The genus dumasia (fabaceae) in ThailandMeeboonya R., Ngernsaengsaruay C., Balslev H., Chayamarit K.2020Thai Forest Bulletin (Botany)
  47(1),pp. 113-120
  2
  7Seed longevity of buchanania siamensis in reclaiming salt-affected areas in ThailandKu-Or Y., Leksungnoen N., Ngernsaengsaruay C., Andriyas T.2020Biodiversitas
  21(2),pp. 743-747
  1
  8Soil properties and tree composition in a 27-year old Acacia mangium willd. plantation on abandoned mining area at phangnga forestry research stationWongprom J., Poolsiri R., Diloksumpun S., Ngernsaengsaruay C.2020Biotropia
  27(2),pp. 125-133
  0
  9The genus dolichandrone (Fenzl.) seem. (bignoniaceae) in ThailandBoonthasak W., Ngernsaengsaruay C.2021Biodiversitas
  22(3),pp. 1120-1128
  0
  10Dolichos kongkandae sp. nov. and lectotypification of D. fragrans (Leguminosae, Papilionoideae) from AsiaMeeboonya R., Ngernsaengsaruay C., Balslev H.2021PhytoKeys
  175,pp. 55-65
  0