Person Image

Administration

Education

 • วท.ด.(วนศาสตร์๗, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
 • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
 • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

Expertise Cloud

biological resource basedbiomasscarbon dioxidecarbon poolCompetencyDalbergia cochinchinensis Pierredegraded landeconomic treesEnvironmental factorsforest developmentForest PlantationForest plantation managementforest restorationForestry workGSV virtual surveyHeartwoodHighlandillegal loggingInternet of Things (loT)Methanemicrobial biomassMicrobial biomass carbonNitrous oxidepeat soilpeat swamp forestPhosphorusPrecision ForestryProgramRadio Frequency Identification (RFID)royal's initiativessensorsSkillSkill standardsoil carbonSoil respirationstreet treestressThailand 4.0tree hazardsTree plantationtree risk assessmenttrespassingtropical tree plantationTropicsการกักเก็บคาร์บอนการฟื้นฟูป่าการฟื้นฟูป่าไม้การลักลอบตัดไม้เกษตรศาสตร์แก่นแก่นไม้ความเพิ่มพูนความยั่งยืนความเหมาะสมของพื้นทีคาร์บอนในดินแคปซูลเมล็ดไม้งานป่าไม้เซนเซอร์ฐานทรัพยากรชีวภาพดินพรุต้นไม้ในเขตเมืองเทคโนโลยีบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุเทพทาโรไทยแลนด์ 4.0แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบประเมินความเสี่ยงปฐพีวิทยาป่าไม้ปัจจัยแวดล้อมป่าชายเลนป่าพรุป่าพรุควนเคร็งผลตอบแทนทางด้านการเงินผลผลิตมวลชีวภาพฝีมือแรงงานพะยูงพัฒนาชาติพื้นที่สูงพื้นที่เสื่อมโทรมมวลชีวภาพมาตรฐานฝีมือมูลค่ามูลนิธิชัยพัฒนาไม้โตเร็วไม้พะยูงไม้ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจไม้สักไม้เสม็ดขาวระบบเตือนภัยรุกขกรรมลักษณะสังคมพืชเศรษฐกิจสังคมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมรถนะสร้างคนสวนป่าสวนป่าแบบผสมสายต้นหลักสูตรแหล่งสะสมคาร์บอน

Interest

การปลูกสร้างสวนป่า, การฟื้นฟูป่า, ปฐพีวิทยาป่าไม้

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Carbon pools of indigenous and exotic trees species in a forest plantation, Prachuap Khiri Khan, ThailandMeunpong P., Wachrinrat C., Thaiutsa B., Kanzaki M., Meekaew K.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(6),pp. 1044-1057
5
2Contrastive effects of inorganic phosphorus addition on soil microbial respiration and microbial biomass in tropical monoculture tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2016Agriculture and Natural Resources
50(5),pp. 327-330
5
3Effects of phosphorus addition on nitrogen cycle and fluxes of N2O and CH4 in tropical tree plantation soils in ThailandMori T., Mori T., Wachrinrat C., Staporn D., Meunpong P., Suebsai W., Matsubara K., Boonsri K., Lumban W., Kuawong M., Phukdee T., Srifai J., Boonman K.2017Agriculture and Natural Resources
51(2),pp. 91-95
5
4Google Street View virtual survey and in-person field surveys: an exploratory comparison of urban tree risk assessmentMeunpong P., Buathong S., Kaewgrajang T.2019Arboricultural Journal
41(4),pp. 226-236
1
5Illegal logging listeners using IoT networksSrisuphab A., Kaakkurivaara N., Silapachote P., Tangkit K., Meunpong P., Sunetnanta T.2020IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
2020-November,pp. 1277-1282
0
6Estimation of aboveground biomass using aerial photogrammetry from unmanned aerial vehicle in teak (Tectona grandis) plantation in ThailandRinnamang S., Sirirueang K., Supavetch S., Meunpong P.2020Biodiversitas
21(6),pp. 2369-2376
0
7Site index of siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre) in plantations of ThailandPhunchaisri T., Wachrinrat C., Meunpong P., Tangmitcharoen S., Kuasakun N.2020Biotropia
27(2),pp. 162-170
0
8Factors determining peat thickness in secondary forest of kuan kreng peat forest, southern thailandMeunpong P., Wachrinrat C., Wanthongchai K.2020Agriculture and Natural Resources
54(3),pp. 333-338
0
9Assessment of forest degradation condition in natmataung national park watershed, myanmarOo Y., Oo Y., Suanpaga W., Meunpong P.2021Biodiversitas
22(3),pp. 1354-1362
0