Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน, ม.มหิดล, ไทย, 2555
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  affinity chromatographyaflatoxin B1Alphacoronavirusamino acid sequenceampicillinanimal cellanimal experimentantibody engineeringantibody titerAntigen/Epitope selectionapoptosisArticleBabesia spp.bacteriophagebinding affinitybinding assaybioinformaticsbursitiscoimmunoprecipitationcontrolled studyCOVID-19Crocodylus siamensiscytologydiagnostic imagingdiarrheaDNA extractiondogsducksenzyme linked immunosorbent assayepidemicepitopeEscherichia coliFlavivirusgastric biopsygene sequencegenetic transfectionglutathione-S-transferaseHelicobacter spp.horsehumanhuman cellhuman hepatocarcinoma cellshybridomaimmunizationimmunofluorescenceimmunoglobulin Gimmunoglobulin MImmunology immunoprecipitationInfectious diseaseIschemia/reperfusionliquid chromatography-mass spectrometrylong digital extensor tendonmacaqueManis javanicamarmosetmass spectrometrymolecular pathologyMonoclonal antibodymouseNeutralization assayNeutralizing antibodynonhumanpassive immunizationPCRpeptide libraryphage displayPhage mimotopepigpigletpolyacrylamide gel electrophoresispolymerase chain reactionPorcine epidemic diarrhea virusPorcine epidemic diarrhea virus (PEDV)Preservative solutionsprotein analysisprotein domainprotein purificationSecretory leukocyte protease inhibitorsequSerolodiagnosisSerological response to SARS-Cov-2 in coSpike (S) proteinSpillover of COVID-19 to cat and dogsSunda pangolinThaialndtuberculosisuterine tumorVascular reconstructionVessel graftvirus spike proteinการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัส SARS-การรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงการเลือกแอนติเจน/เอพิโทปซิสปาตินตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีทางซีโรโรยเนื้องอกชวานโนมาม้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019แอนติบอดี ตรวจวินิจฉัย

  Interest

  molecular pathology, Infectious disease, Immunology , antibody engineering

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Novel Neutralizing Epitope of PEDV S1 Protein Identified by IgM Monoclonal AntibodyThavorasak T., Chulanetra M., Glab-Ampai K., Teeranitayatarn K., Songserm T., Yodsheewan R., Sae-Lim N., Lekcharoensuk P., Sookrung N., Chaicumpa W.2022Viruses
   14(1)
   1
   2Cisplatin intralesional chemotherapy of recurrence schwannoma in horse: A case reportYodsheewan R., Phetudomsinsuk K.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
   46(1),pp. 169-174
   0
   3Glutathione-S-transferase activity in various organs of Crocodylus siamensis and its attenuation role in aflatoxin B1-induced cell apoptosis in human hepatocarcinoma cellsThiendedsakul P., Santativongchai P., Boonsoongnern P., Yodsheewan R., Tulayakul P.2022Veterinary World
   15(1),pp. 46-54
   0
   4A Xeno-Free Strategy for Derivation of Human Umbilical Vein Endothelial Cells and Wharton's Jelly Derived Mesenchymal Stromal Cells: A Feasibility Study toward Personal Cell and Vascular Based TherapyKunkanjanawan H., Kunkanjanawan T., Khemarangsan V., Yodsheewan R., Theerakittayakorn K., Parnpai R.2020Stem Cells International
   2020
   0
   5Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
   28(4),pp. 294-301
   23
   6First report on detection of Babesia spp. In confiscated Sunda pangolins (Manis javanica) in ThailandYodsheewan R., Sukmak M., Sangkharak B., Kaolim N., Ploypan R., Phongphaew W.2021Veterinary World
   14(9),pp. 2380-2385
   0
   7Recombinant human secretory leukocyte protease inhibitor ameliorated vessel preservation in experimentally isolated rat arteriesKongpol K., Yodsheewan R., Nernpermpisooth N., Kumphune S.2020Journal of Applied Pharmaceutical Science
   10(9),pp. 107-114
   2
   8Diagnostic Imaging and Cytological Analysis Aid the Clinical Investigation of Long Digital Extensor Tendon Subtendinous Bursitis in a HorseLapjit C., Charoenchanikran P., Petchkaew P., Sukpipattanamongkol S., Yodsheewan R., Theerapan W., Chanda M.2021Journal of Equine Veterinary Science
   101
   0
   9Human monoclonal ScFv specific to NS1 protein inhibits replication of influenza viruses across types and subtypesYodsheewan R., Maneewatch S., Srimanote P., Thueng-In K., Songserm T., Dong-Din-On F., Bangphoomi K., Sookrung N., Choowongkomon K., Chaicumpa W.2013Antiviral Research
   100(1),pp. 226-237
   18