ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

18S rRNAAccipiter badiusAnaplasma platysAntithrombin IIIAvianavian malariablood cellblood cellsCatcell bankCloningcommon palm civetculturecytochemistryCytochrome bcytologydogerythrocytesFeedsfelidaeFelinegenetic diversityH5N1HaematologyHaemosporidianhematologyHepatozoonIngredientsleukocytesLitopenaeus vannameimolecularmonoblastic leukemiamorphologyMosaicPacific white shrimpphylogenyProtein CProtein SPRRSraptorreal-time PCRreleased hog deerSomatic cell nuclear transfertrypanosomeultrastructureUltra-structureZambiaZebrafishการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมช้างช้างไทยเซลล์เม็ดเลือดธนาคารเซลล์นกล่าเหยื่อปรสิตในเลือดพยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิคลินิก พยาธิวิทยาคลีนิคทางสัตวแพทย์พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมวพันธุกรรมพันธุวิศวกรรม พิษต่อเซลล์ฟาล์ว อะดีโนไวรัสม้ามาลาเรียในนกแมวแมวเปอร์เซียยา ภูมิคุ้มกัน ภาวะโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง สุนัขระดับแอนติบอดีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะระบาดวิทยาระยะโพสลาร์วาริกเก็ตเซีย (rickettsia)โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่าโรคถุงน้ำในไตโรคลิ้นหัวใจเสื่อมโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกโรคหัดสุนัขโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโลหิตวิทยาโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์โลหิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง โลหิตวิทยาในงู โลหิตวิทยาในสัตว์ป่า และโลหิวิทยาในสัตว์ปีกโลหิตวิทยาสัตวแพทย์วัคซีนวัคซีนเชื้อตายวิทยาเนื้องอกของสัตว์ วินิจฉัยไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดส่วนผสมอาหารสัตว์ตระกูลเสือสุนัขเหยี่ยวอัลตร้าสตรักเจอร์อาหารสัตว์เฮอร์ปีส์ไวรัส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 466 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 288 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 178 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 204 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 152 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 44 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 26 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)