ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

18S rRNAAccipiter badiusAnaplasma platysantithrombin IIIAvianavian malariablood cellblood cellscatcell bankCloningcommon palm civetculturecytochemistrycytochrome bdogerythrocytesFeedsFelidaefelinegenetic diversityH5N1HaematologyHaemosporidianhematologyHepatozoonImmunologyIngredientsleukocytesLitopenaeus vannameimolecularmonoblastic leukemiamorphologyMosaicPacific white shrimpphylogenyProtein CProtein SProtein S ProtozoaPRRSRaptorreal-time PCRreleased hog deersomatic cell nuclear transfertrypanosomeultrastructureUltra-structureZambiaZebrafishการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมช้างช้างไทยเซลล์เม็ดเลือดธนาคารเซลล์นกนักล่านกล่าเหยื่อปรสิตในเลือดพยาธิวิทยา มาลาเรียในนกแมวแมวเปอร์เซียยา ภูมิคุ้มกัน ภาวะโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง สุนัขระดับแอนติบอดีระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะระบาดวิทยาระยะโพสลาร์วาริกเก็ตเซีย (rickettsia)โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่าโรคถุงน้ำในไตโรคลิ้นหัวใจเสื่อมโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีกโรคหัดสุนัขโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโลหิตวิทยาโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์โลหิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง โลหิตวิทยาในงู โลหิตวิทยาในสัตว์ป่า และโลหิวิทยาในสัตว์ปีกโลหิตวิทยาสัตวแพทย์วัคซีนวัคซีนเชื้อตายวิทยาเนื้องอกของสัตว์ วินิจฉัยไวรัสโคโรน่า 2019ศูนย์วิจัยศูนย์วิทยาการส่วนผสมอาหารสัตว์ตระกูลเสือสัตว์ป่าสารสกัดหยาบสารอะกัวนินพลัสสุขภาพเป็ดสุนัขเหยี่ยวอัลตร้าสตรักเจอร์อาหารสัตว์เฮอร์ปีส์ไวรัส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 505 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 317 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 188 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 215 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 162 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)