Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2550
  • Doctor of Philosophy , Hokkaido University, Japan, 2018

  Expertise Cloud

  Antigen/Epitope selectionAntimicrobial susceptibilityasthmaAvain malariaBabesia spp.Bacterial prevalenceblood cellsCOVID-19Cynomys ludovicianusCystitisDogdomestic ducksexperimentally infected micehematologyHemoproeushistopathologyhypothyroidismimmunomodulatory moleculein vitroin vivointra-abdominallymphocytic thyroiditisLymphomaManis javanicamediastinal massmosquitoesnon-human primatesphylogenyprairie dogProstatitisraptorrecombinant Trichinella spiralis novel cystatinSerolodiagnosisSerological response to SARS-Cov-2 in coSmacovirusSpillover of COVID-19 to cat and dogsSunda pangolinsurgical treatmentsystemic atherosclerosisTrichinella spiralisTrypanosoma evansi Thai straintrypanosomevaginal cystvirulenceWest Nile virusZambiaการก่อโรคการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัส SARS-การรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงการเลือกแอนติเจน/เอพิโทปการวินิจฉัยโรคทางอณูวินิจฉัย การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity)การแสดงออกของยีนความชุกความรุนแรงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อTrypanosoma spp.เซลล์เม็ดเลือดตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีทางซีโรโรยตัวนิ่มทริปปาโนโซมาอีแวนซัยทริปพาโนโซมนกล่าเหยื่อเป็ดเลี้ยงพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิคลินิก มาลาเรียในนกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019โลหิตวิทยาสายพันธุ์ไทยฮีโมโปรเตียส

  Interest

  พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิคลินิก , การวินิจฉัยโรคทางอณูวินิจฉัย การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of a rapid and quantitative method for the analysis of viral entry and release using a NanoLuc luciferase complementation assaySasaki M., Anindita P.D., Phongphaew W., Carr M., Carr M., Kobayashi S., Orba Y., Sawa H., Sawa H.2018Virus Research
  243,pp. 69-74
  28
  2Valosin-containing protein (VCP/p97) plays a role in the replication of West Nile virusPhongphaew W., Kobayashi S., Kobayashi S., Sasaki M., Carr M., Carr M., Hall W.W., Hall W.W., Hall W.W., Orba Y., Sawa H., Sawa H.2017Virus Research
  228,pp. 114-123
  28
  3Rab8b regulates transport of West Nile virus particles from recycling endosomesKobayashi S., Kobayashi S., Suzuki T., Kawaguchi A., Phongphaew W., Yoshii K., Iwanofi T., Harada A., Kariwa H., Orba Y., Sawa H.2016Journal of Biological Chemistry
  291(12),pp. 6559-6568
  24
  4Discovery of Mwinilunga alphavirus: A novel alphavirus in Culex mosquitoes in ZambiaTorii S., Orba Y., Hang'ombe B.M., Mweene A.S., Mweene A.S., Wada Y., Anindita P.D., Phongphaew W., Qiu Y., Kajihara M., Mori-Kajihara A., Eto Y., Harima H., Sasaki M., Carr M., Carr M., Hall W.W., Hall W.W., Hall W.W., Hall W.W., Eshita Y., Abe T., Sawa H., Sawa H., Sawa H.2018Virus Research
  250,pp. 31-36
  20
  5West Nile virus capsid protein inhibits autophagy by AMP-activated protein kinase degradation in neurological disease developmentKobayashi S., Yoshii K., Phongphaew W., Muto M., Hirano M., Orba Y., Sawa H., Sawa H., Kariwa H.2020PLoS Pathogens
  16(1)
  20
  6First isolation of West Nile virus in Zambia from mosquitoesOrba Y., Hang'ombe B.M., Mweene A.S., Wada Y., Anindita P.D., Phongphaew W., Qiu Y., Kajihara M., Mori-Kajihara A., Eto Y., Sasaki M., Hall W.W., Hall W.W., Hall W.W., Eshita Y., Sawa H., Sawa H.2018Transboundary and Emerging Diseases
  65(4),pp. 933-938
  17
  7Discovery and genetic characterization of diverse smacoviruses in Zambian non-human primatesAnindita P.D., Sasaki M., Gonzalez G., Phongphaew W., Carr M., Carr M., Hang’ombe B.M., Mweene A.S., Ito K., Orba Y., Sawa H., Sawa H., Sawa H.2019Scientific Reports
  9(1)
  5
  8First report on detection of Babesia spp. In confiscated Sunda pangolins (Manis javanica) in ThailandYodsheewan R., Sukmak M., Sangkharak B., Kaolim N., Ploypan R., Phongphaew W.2021Veterinary World
  14(9),pp. 2380-2385
  3
  9Association of bacterial isolates and antimicrobial susceptibility between prostatic fluid and urine samples in canine prostatitis with concurrent cystitisPhongphaew W., Kongtia M., Kim K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T.2021Theriogenology
  173,pp. 202-210
  0
  10Publisher Correction: Discovery and genetic characterization of diverse smacoviruses in Zambian non-human primates (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (5045), 10.1038/s41598-019-41358-z)Anindita P.D., Sasaki M., Gonzalez G., Phongphaew W., Carr M., Carr M., Hang’ombe B.M., Mweene A.S., Ito K., Orba Y., Sawa H., Sawa H., Sawa H.2019Scientific Reports
  9(1)
  0
  11Histopathology and virulence of an in vitro-adapted Trypanosoma evansi TEDC 953 strain (Thailand isolate) in micePhongphaew W., Wongsali C., Boonyakong T., Samritwatchasai T., Chimnoi W., Kamyingkird K.2023Veterinary World
  16(5),pp. 1008-1017
  0