Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2541
 • วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2552

Expertise Cloud

Amylopectinbackcross methodB-lineBSACassavacassava productioncassava variety selectioncorn silageC-typedeoxyribonucleotide triphosphatedNTPdoubled haploid (DH)field cornfresh fruitgene expressiongeneral combining ability (gca)general combining abilitygenetic diversitygranule-bound starch synthase Ihaploid inducerheterotic groupheterotic groupshill spacingHSGCA effectsHSGCA effects waxy corn germplasmHuay Bong 80hybrid developmenthybridsinbred line developmentinbred linesinbred testerindustrial fruitKasetsart University 50kernel texturelinemodified reciprocal recurrent selection (MRRS)phi022)Pineappleplant breedingplant densityPlant spacingpolymerase chain reactionpublic research institutesrain shadow zoneReal-time quantitative PCRReturn on Research Funding Assessmentribonucleic acidribonucleic acid interferenceR-lineRubber TreeS1 populationS1 recurrent selectionSCARSesamum indicum LShattering resistancesingle-cross hybridsingle-nucleotide polymorphismsingle-nucleotide-amplified polymorphismSNP markersspecific combining abilityspecific combining ability (sca)stabilitystarch synthasesweet corntemperate sweet corntestcrossThai Tapioca Development Institutetropical sweet cornTryptophanการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดข้าวเหนียวผลเข้าอุตสาหกรรมผลผลิตสูง (high yield)ผลสดโรคข้าวโพดโรงงานผลิตเอทานอลลักษณะทางสัณฐานวิทยาลูกผสมเดี่ยว เศรษฐศาสตร์ข้าวโพดสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสมเฉพาะสมรรถนะการผสมทั่วไปสับปะรดสัมประสิทธิ์ความเหมือน Euclidean waxy corn germplasmสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ผสมรวมสารลิกแนน (lignans)หญ้าหมักจากต้นข้าวโพดหน่วยงานวิจัยของภาครัฐอมิโลเปกตินอมิโลเปกติน Waxy cornอายุการเก็บเกี่ยวสั้นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แฮพลอยด์อินดิวเซอร์

Interest

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา, การปรับปรุงพันธุ์งา

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1SSR analysis of soybean (Glycine max (L.) Merr.) Genetic relationship and variety identification in ThailandTantasawat P., Trongchuen J., Prajongjai T., Jenweerawat S., Chaowiset W.2011Australian Journal of Crop Science
5(3),pp. 283-290
38
2Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
52(5),pp. 2121-2130
24
3Molecular, morphological, and pathogenicity characterization of sphaceloma ampelinum isolates from thailandTharapreuksapong A., Poolsawat O., Jenweerawat S., Wongkaew S., Thipyapong P.2009Acta Horticulturae
827,pp. 611-618
5
4Identification of a scar marker linked to a shattering resistance trait in sesamePhumichai C., Matthayatthaworn W., Chuenpom N., Wongkaew A., Somsaeng P., Yodyingyong T., Panklang P., Jenweerawat S., Keawsaard Y., Phumichai T., Sreewongchai T., Kaveeta R.2017Turkish Journal of Field Crops
22(2),pp. 258-265
3
5Potential lines and hybrids developed from modified reciprocal recurrent selection in maizeJenweerawat S., Jenweerawat S., Aekatasanawan C., Laosuwan P., Hallauer A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(4),pp. 517-522
2
6Diversity of Sphaceloma ampelinum, causal pathogen of grapevine anthracnose in ThailandPoolsawat O., Tharapreuksapong A., Jenweerawat S., Wongkaew S., Thipyapong P., Wiriyajitsomboon P.2008Acta Horticulturae
787,pp. 345-353
0
7Estimation of genetic parameters for rubber yield and girth growth in a synthetic populationSuwanchana S., Phumichai C., Jenweerawat S., Koonawootrittriron S., Phumichai T., Teerawatnasuk K.2020Agriculture and Natural Resources
54(6),pp. 603-608
0
8Plant spacing and variety of field corn (Zea mays l.) affecting yield, yield components and silage qualityChayanont N., Jenweerawat S., Chaugool J., Tudsri S., Chaisan T., Chotchutima S.2021Walailak Journal of Science and Technology
18(6)
0