Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Aedes aegyptialkaneAlpinia galangaAlzheimerAntifeedant activityBactrocera dorsalisBauhnia scan densbiopesticideBotanical insecticideBotanical insecticidesbotanical pesticideCarboxylesteraseCotesia plutellaeCulex quinquefasciatusCypermethrinDalbergia oliveriDetoxificationdetoxification enzymedetoxification enzymesdiamondback mothenzymesessential oil compoundsglutathione-s-transferaseglycosylationHelicoverpa armigeraJatropha gossypifoliaPhaseolus lathyroidesPhenylpropanoidspiperaceaePiperaceae plantsPlutella xylostellaPoecilia reticulatapolyhydroquinolinesporphyrin derivativesradical scavenging activitiesRed Yeast Ricerepellencerepellentresistance managementRicinineRu(III)Sf9 cellsSNArSNPsSphagneticola trilobataSpod optera lituraSpodoptera exiguaSpodoptera exigua (Hu?bner) . Alpinia galanga . Phenylpropanoids . NoctuidaeSpodoptera exigua (Hubner)Spodoptera frugiperdaSpodoptera lituraSpodoptera spp.structural modificationSubstrate analogthymoltoxicityTribolium castaneumtrichloroacetamidetriphenylphosphineข่าข้าวยีสต์แดงขิงไข่ความเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแลความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยเคมีคาร์โบไฮเดรตเคมีทางการเกษตรเคมีทางยาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดพันธุ์ข้าวเชื้อพันธุกรรมซัลไฟด์ (Sulfide)ดีปลีไทรเฟนิลฟอสฟีนน้ำมัน CBDน้ำมันปาล์มน้ำหวานจากดอกไม้นิวเคลียร์แมกเนติกโซแนนซ์นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์นิเวศเคมีโบรมิเนชันโบรมิเนทิง เอเจนต์ปรอทปรับปรุงพันธุ์ปลาปลาหางนกยูงโปรตีนคิวติเคิลพยาธิใบไม้พืชล่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชสารระเหยจากพืชสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์สำคัญหนอนกระทู้ผักหนอนใยผักแอลกอฮอล์

  Interest

  การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
   • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (182)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Stereospecific C-S bond formation from chiral tertiary alcohols by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinites and its application to the synthesis of a chiral tertiary thiolIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2006Bulletin of the Chemical Society of Japan
   79(5),pp. 780-790
   12
   2Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
   38(3),pp. 278-282
   11
   3Application of Cl3CCONH2/PPh3 towards the synthesis of bioactive amidesChaysripongkul S., Pluempanupat W., Jang D., Chavasiri W.2009Bulletin of the Korean Chemical Society
   30(9),pp. 2066-2070
   11
   4Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Tharamak S., Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Kumrungsee N., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Pest Management Science
   76(3),pp. 928-935
   11
   5Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Pluempanupat W., Aungsirisawat C., Boonyarit P., Goff G.L., Bullangpoti V., Isman M.2019Journal of Economic Entomology
   112(5),pp. 2167-2176
   11
   6The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compounds and Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae) as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) LarvaeWiwattanawanichakun P., Ratwatthananon A., Poonsri W., Yooboon T., Pluempanupat W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2018Journal of medical entomology
   55(5),pp. 1231-1236
   8
   7Synthesis and conformation of chiral biheteroarylsPluempanupat W., Pluempanupat W., Abraham M., Brecker L., Wolschann P., Karpfen A., Arion V., Widhalm M.2011Journal of Organic Chemistry
   76(9),pp. 3222-3230
   8
   8Toxicity and repellent action of Coffea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory conditionsPhankaen Y., Manaprasertsak A., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Kainoh Y., Bullangpoti V.2017Journal of Stored Products Research
   71,pp. 112-118
   8
   9Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activitiesRuttanaphan T., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2018Agriculture and Natural Resources
   52(5),pp. 484-488
   7
   10The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts from Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran LarvaeJunhirun P., Pluempanupat W., Yooboon T., Ruttanaphan T., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2018Journal of Economic Entomology
   111(6),pp. 2699-2705
   7
   11Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae).Junhirun P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
   77(4),pp. 721-725
   7
   12Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
   61(2),pp. 171-178
   7
   13A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
   6(1)
   6
   14Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvaePoonsri W., Pengsook A., Pluempanupat W., Yooboon T., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
   6(1)
   5
   15Four-component synthesis of polyhydroquinolines under catalyst- and solvent-free conventional heating conditions: mechanistic studiesMayurachayakul P., Pluempanupat W., Srisuwannaket C., Chantarasriwong O.2017RSC Advances
   7(89),pp. 56764-56770
   5
   16Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
   55(45),pp. 6204-6207
   3
   17Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera lituraPengsook A., Puangsomchit A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Natural Product Research
   3
   18Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population.Sukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
   75(3),pp. 399-403
   3
   19EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATIONYooboon T., Pluempanupat W., Koul O., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 169-177
   2
   20Camphorquinone: A new and efficient oxidant for the preparation of 2-thio-substituted benzothiazoles from alcohols by oxidation-reduction condensationPluempanupat W., Temyarasilp P., Temyarasilp P., Widhalm M., Chavasiri W.2014Journal of Sulfur Chemistry
   35(4),pp. 418-430
   2
   21INSECTICIDAL ACTIVITIES OF THYMOL ON EGG PRODUCTION AND DEVELOPMENT IN THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDOPTERA)Somjit C., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Bullanpotil V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 187-192
   2
   22A novel insecticidal molecule extracted from alpinia galanga with potential to control the pest insect spodoptera frugiperdaRuttanaphan T., Ruttanaphan T., de Sousa G., Pengsook A., Pluempanupat W., Huditz H.I., Bullangpoti V., Le Goff G.2020Insects
   11(10),pp. 1-15
   1
   23Highly Aromatic Flavan-3-ol Derivatives from Palaeotropical Artocarpus lacucha Buch.-Ham Possess Radical Scavenging and Antiproliferative PropertiesSongoen W., Songoen W., Phanchai W., Brecker L., Wenisch D., Jakupec M.A., Pluempanupat W., Schinnerl J.2021Molecules (Basel, Switzerland)
   26(4)
   1
   24Toxicity of ethyl acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae).Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U., Bullangpotin V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
   75(3),pp. 405-410
   1
   25TOXICITY OF THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES (LEGUMINOSAE) AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pipattanaporn P., Tharamak S., Temyarasilp P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 193-198
   1
   26BIO-INSECTICIDAL ACTIVITY OF ALPINIA GALANGA (L.) ON LARVAL DEVELOPMENT OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pumchan A., Puangsomchit A., Temyarasilp P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
   80(2),pp. 179-186
   1
   27Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymesKumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D., Ratwatthananon A., Pengsook A., Manaprasertasak A., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2018Biopesticides International
   14(1),pp. 25-32
   1
   28TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Puangsomchit A., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 145-149
   1
   29BIOEFFICACY OF PIPER RIBESIOIDES (PIPERACEAE) EXTRACTS AGAINST NILAPARVATA LUGENS STAL. (HOMOPTERA: DELPHACIDAE)Phankaen Y., Pluempanupat W., Mourad A., Bullangpoti V.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 229-232
   0
   30ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 233-238
   0
   31Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Poonsri W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2020Phytoparasitica
   48(5),pp. 833-840
   0
   32The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Nobsathian S., Saiyaitong C., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Kumrungsee N.2021Phytoparasitica
   0
   33Antibacterial, antioxidant, cytotoxic effects and GC-MS analysis of mangrove-derived Streptomyces achromogenes TCH4 extractTangjitjaroenkun J., Pluempanupat W., Tangchitcharoenkhul R., Yahayo W., Supabphol R.2021Archives of Biological Sciences
   73(2),pp. 223-235
   0
   34Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera lituraRatwatthananon A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Agriculture and Natural Resources
   54(4),pp. 447-452
   0
   35Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activitiesKumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2014Journal of Pest Science
   87(4),pp. 721-729
   58
   36An efficient method for chlorination of alcohols using PPh3/Cl3CCONH2Pluempanupat W., Chavasiri W.2006Tetrahedron Letters
   47(38),pp. 6821-6823
   37
   37Preparation of tert-Alkyl aryl sulfides from tert-alcohols via quinone-mediated oxidation-reduction condensation between tert-Alkyl diphenylphosphinites and 2-sulfanyl-1,3-benzothiazoleIkegai K., Ikegai K., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Mukaiyama T., Mukaiyama T.2005Chemistry Letters
   34(5),pp. 638-639
   31
   38Reactivity of chlorinating agents/PPh3 for the chlorination of alcohols and carboxylic acids: a comparative studyPluempanupat W., Chantarasriwong O., Taboonpong P., Jang D.O., Chavasiri W.2007Tetrahedron Letters
   48(2),pp. 223-226
   29
   39Synthesis of N-phenylphthalimide derivatives as α-glucosidase inhibitorsPluempanupat W., Adisakwattana S., Yibchok-Anun S., Chavasiri W.2007Archives of Pharmacal Research
   30(12),pp. 1501-1506
   28
   40Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) rhizome extracts, (E)-p- acetoxycinnamyl alcohol, and (E)-p-coumaryl alcohol thyl ether against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the impact on detoxification enzyme activitiesSukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O.2011Journal of Economic Entomology
   104(5),pp. 1534-1540
   27
   41Hexabromoacetone and ethyl tribromoacetate: a highly efficient reagent for bromination of alcoholTongkate P., Pluempanupat W., Chavasiri W.2008Tetrahedron Letters
   49(7),pp. 1146-1148
   25
   42Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoesPluempanupat S., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Ngamkitpinyo K., Chavasiri W., Bullangpoti V., Koul O.2013Industrial Crops and Products
   44,pp. 653-658
   22
   43Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Bullangpoti V., Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U.2011Journal of Pesticide Science
   36(2),pp. 260-263
   19
   44Bio efficacy of some piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae).Kraikrathok C., Ngamsaengi S., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Koul O.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
   78(2),pp. 305-309
   14
   45Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)Poonsri W., Pluempanupat W., Chitchirachan P., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2015Industrial Crops and Products
   65,pp. 170-174
   13
   46New methods for carbon-nitrogen, carbon-sulfur, and carbon-carbon bond formations by quinone-mediated oxidation-reduction condensation using alkyl diphenylphosphinitesMukaiyama T., Mukaiyama T., Ikegai K., Ikegai K., Aoki H., Aoki H., Pluempanupat W., Pluempanupat W., Masutani K., Masutani K.2005Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences
   81(4),pp. 103-109
   13