Person Image

  Education

  • ปร.ด., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  AcetylcholinesteraseAedes aegyptialkaneAlpinia galangaAlpinia galangalAntifeedant activityAzadirachtinBactrocera dorsalisbiopesticidebotanical insecticidebotanical pesticidecarboxylesteraseContact toxicityDalbergia oliveridetoxificationdetoxification enzymedetoxification enzymesDorsal hippocampusEnzymesEssential oil compoundsfairy shrimpfeeding toxicityglutathione-s-transferaseGolden apple snailgrowth inhibitionHippocampusHoplobatrachus rugulosusInsecticidal activityInsecticidesJatropha gossypifoliaLearning flexibilityMorris water mazemortalitymothMutagenicityMyrothecium verrucariaNauclea orientalisneemPhaseolus lathyroidesPhenylpropanoidsPiperaceaePlutella xylostellaPoecilia reticulatapomacea canaliculataratrepellencerepellentreproductionResistanceresistance managementResistance mechanismRicininerootRubiaceaesea cucumbersemi artificial diets.Sesamia creticasf9Sf9 cell lineSf9 cellsSpatial learningSphagneticola trilobataSpod optera lituraSpodopteraSpodoptera exiguaSpodoptera exigua (Hu?bner) . Alpinia galanga . Phenylpropanoids . NoctuidaeSpodoptera exigua (Hubner)Spodoptera frugiperdaspodoptera lituraSpodoptera sppSpodoptera spp.Stem barkstructural modificationSynergistSynergisticsynergistic effectTadehagi triquetrumTadehagi trquetrumTadpoleTetrahymenaThai botanical insecticideThai herbthymolthymyl estersTiliacora triandraToxicityTribolium castaneumกลไกของสารกระดุมทองเกษตรอินทรีย์ดีปลีปลาหางนกยูงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมวนเขียวดูดไข่ระบบเอนไซม์ทำลายพิษฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชสมุนไพรสารระเหยจากพืชสารสกัดจากพืชหนอนกระทู้ผักหนอนใยผัก

  Interest

  พิษวิทยา สารกำจัดศัตรูพืช, สารสกัดจากพืชควบคุมเเมลง

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ก.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 105 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (217)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activitiesKumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2014Journal of Pest Science
  87(4),pp. 721-729
  79
  2Antifeedant activity of Jatropha gossypifolia and Melia azedarach senescent leaf extracts on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) and their potential use as synergistsBullangpoti V., Wajnberg E., Audant P., Feyereisen R.2012Pest Management Science
  68(9),pp. 1255-1264
  63
  3Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) rhizome extracts, (E)-p- acetoxycinnamyl alcohol, and (E)-p-coumaryl alcohol thyl ether against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the impact on detoxification enzyme activitiesSukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O.2011Journal of Economic Entomology
  104(5),pp. 1534-1540
  28
  4Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoesPluempanupat S., Kumrungsee N., Pluempanupat W., Ngamkitpinyo K., Chavasiri W., Bullangpoti V., Koul O.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 653-658
  27
  5Impact of botanical extracts derived from leaf extracts Melia azedarach L. (Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) on populations of Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) and detoxification enzyme activities.Rachokarn S., Piyasaengthong N., Bullangpoti V.2008Communications in agricultural and applied biological sciences
  73(3),pp. 451-457
  25
  6Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Bullangpoti V., Khumrungsee N., Pluempanupat W., Kainoh Y., Saguanpong U.2011Journal of Pesticide Science
  36(2),pp. 260-263
  21
  7Ethiprole resistance in Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae): Possible mechanisms and cross-resistancePunyawattoe P., Punyawattoe P., Han Z., Sriratanasak W., Arunmit S., Chaiwong J., Bullangpoti V.2013Applied Entomology and Zoology
  48(2),pp. 205-211
  21
  8Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Tharamak S., Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Kumrungsee N., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Pest Management Science
  76(3),pp. 928-935
  21
  9Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Pluempanupat W., Aungsirisawat C., Boonyarit P., Goff G.L., Bullangpoti V., Isman M.2019Journal of Economic Entomology
  112(5),pp. 2167-2176
  19
  10Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities studies.Phowichit S., Buatippawan S., Bullangpoti V.2008Communications in agricultural and applied biological sciences
  73(3),pp. 611-619
  17
  11Bio efficacy of some piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae).Kraikrathok C., Ngamsaengi S., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Koul O.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 305-309
  16
  12Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)Poonsri W., Pluempanupat W., Chitchirachan P., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2015Industrial Crops and Products
  65,pp. 170-174
  16
  13Effects of alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (Stal.) and non-target organisms: toxicity and detoxification mechanism.Bullangpoti V., Visetson S., Milne J., Milne M., Sudthongkong C., Pronbanlualap S.2007Communications in agricultural and applied biological sciences
  72(3),pp. 431-441
  14
  14Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvaeNobsathian S., Bullangpoti V., Kumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D.2018Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  5(1)
  12
  15Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activitiesRuttanaphan T., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 484-488
  12
  16Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvaePoonsri W., Pengsook A., Pluempanupat W., Yooboon T., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  11
  17Toxicity and repellent action of Coffea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory conditionsPhankaen Y., Manaprasertsak A., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Kainoh Y., Bullangpoti V.2017Journal of Stored Products Research
  71,pp. 112-118
  11
  18A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Ratwatthananon A., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2019Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  6(1)
  11
  19Cytotoxic effects of β-asarone on Sf9 insect cellsYooboon T., Yooboon T., Kuramitsu K., Bullangpoti V., Kainoh Y., Furukawa S.2019Archives of Insect Biochemistry and Physiology
  102(1)
  11
  20Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
  61(2),pp. 171-178
  10
  21The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts from Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran LarvaeJunhirun P., Pluempanupat W., Yooboon T., Ruttanaphan T., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2018Journal of Economic Entomology
  111(6),pp. 2699-2705
  9
  22The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compounds and Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae) as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) LarvaeWiwattanawanichakun P., Ratwatthananon A., Poonsri W., Yooboon T., Pluempanupat W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2018Journal of medical entomology
  55(5),pp. 1231-1236
  9
  23The novel botanical insecticide for the control brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal.).Bullangpoti V., Visetson S., Milne M., Milne J., Pornbanlualap S., Sudthongkongs C., Tayapat S.2006Communications in agricultural and applied biological sciences
  71(2 Pt B),pp. 475-481
  8
  24Toxicity of botanical insecticides on golden apple snail (Pomacea canaliculata).Ruamthum W., Visetson S., Milne J., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(2),pp. 191-197
  8
  25Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) extract on guppies, Poecilia reticulate.Siriarcharungroj S., Chuaysuwan V., Sudthonghong C., Bullangpoti V.2008Communications in agricultural and applied biological sciences
  73(4),pp. 871-874
  7
  26Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae).Junhirun P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 721-725
  7
  27Acute toxicity of essential oil compounds (thymol and 1,8-cineole) to insectivorous guppy, Poecilia reticulata Peters, 1859Bullangpoti V., Mujchariyakul W., Laksanavilat N., Junhirun P.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 190-194
  7
  28Insecticidal Effects of Triterpene Glycosides Extracted from Holothuria atra (Echinodermata: Holothuroidea) Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Nobsathian S., Ruttanaphan T., Bullangpoti V.2019Journal of Economic Entomology
  112(4),pp. 1683-1687
  7
  29Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera lituraPengsook A., Puangsomchit A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Natural Product Research
  6
  30A novel insecticidal molecule extracted from alpinia galanga with potential to control the pest insect spodoptera frugiperdaRuttanaphan T., Ruttanaphan T., de Sousa G., Pengsook A., Pluempanupat W., Huditz H.I., Bullangpoti V., Le Goff G.2020Insects
  11(10),pp. 1-15
  6
  31Effect of glyphosate-based herbicide on acetylcholinesterase activity in tadpoles, Hoplobatrachus rugulosus.Ruamthum W., Visetson S., Milne J., Bullangpoti V.2011Communications in agricultural and applied biological sciences
  76(4),pp. 923-930
  6
  32EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATIONYooboon T., Pluempanupat W., Koul O., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 169-177
  4
  33Essential oil compounds as stress reducing agents in rats.Kaewwongse M., Sanesuwan K., Pupa P., Bullangpoti V.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 167-172
  4
  34The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Nobsathian S., Saiyaitong C., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Kumrungsee N.2021Phytoparasitica
  4
  35Insecticidal activity of Piper retrofractum fruit extracts and isolated compounds against Spodoptera lituraRatwatthananon A., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 447-452
  3
  36Contact toxicity and antifeedant activity of binary mixtures of piperine and β-asarone against the crop pests, Spodoptera litura and Mythimna separata (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Yooboon T., Bullangpoti V., Kainoh Y.2020International Journal of Pest Management
  3
  37Toxicity of Phenylpropanoids from Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)Yooboon T., Pengsook A., Poonsri W., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2020Phytoparasitica
  48(5),pp. 833-840
  3
  38Acute toxicity of Amanranthus viridus extract on guppies, Poecilia reticulata.Arsirapoj S., Sudthonghong C., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(2),pp. 199-202
  3
  39Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population.Sukhirun N., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2010Communications in agricultural and applied biological sciences
  75(3),pp. 399-403
  3
  40Effect of thymol on reproductive biology of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae).Bovornnanthadej T., Boonsoong B., Taylor D., Kainoh Y., Koul O., Bullangpoti V.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 311-315
  2
  41Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymesKumrungsee N., Wongsa N., Ruttanakum D., Ratwatthananon A., Pengsook A., Manaprasertasak A., Pluempanupat W., Bullangpoti V., Koul O., Koul O.2018Biopesticides International
  14(1),pp. 25-32
  2
  42Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymesPengsook A., Tharamak S., Keosaeng K., Koul O., Koul O., Bullangpoti V., Kumrungsee N., Pluempanupat W.2021Pest Management Science
  2
  43Investigation of genotoxicity, mutagenicity, and cytotoxicity in erythrocytes of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) after fluoxetine exposureVijitkul P., Kongsema M., Toommakorn T., Bullangpoti V.2022Toxicology Reports
  9,pp. 588-596
  1
  44Insecticidal activity of isolated gingerols and shogaols from Zingiber officinale Roscoe rhizomes against Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae)Keosaeng K., Songoen W., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2022Natural Product Research
  1
  45Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and AllelochemicalsPengsook A., Bullangpoti V., Koul O., Koul O., Nobsathian S., Saiyaitong C., Yooboon T., Phankaen P., Pluempanupat W., Kumrungsee N.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  46Chrysoeriol isolated from Melientha suavis Pierre with activity against the agricultural pest Spodoptera lituraRuttanaphan T., Thitathan W., Piyasaengthong N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  1
  47The potential use of thymol and (R)-(+)-pulegone as detoxifying enzyme inhibitors against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)Ruttanaphan T., Bullangpoti V.2022Phytoparasitica
  1
  48BIO-INSECTICIDAL ACTIVITY OF ALPINIA GALANGA (L.) ON LARVAL DEVELOPMENT OF SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pumchan A., Puangsomchit A., Temyarasilp P., Pluempanupat W., Bullangpoti V.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 179-186
  1
  49ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 233-238
  1
  50TOXICITY OF THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES (LEGUMINOSAE) AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Pipattanaporn P., Tharamak S., Temyarasilp P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2015Communications in agricultural and applied biological sciences
  80(2),pp. 193-198
  1
  51TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Puangsomchit A., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 145-149
  1
  52BIOEFFICACY OF PIPER RIBESIOIDES (PIPERACEAE) EXTRACTS AGAINST NILAPARVATA LUGENS STAL. (HOMOPTERA: DELPHACIDAE)Phankaen Y., Pluempanupat W., Mourad A., Bullangpoti V.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
  79(2),pp. 229-232
  0
  53Essential oils and synthetic pesticidesBullangpoti V.2017Green Pesticides Handbook: Essential Oils for Pest Control
  ,pp. 449-478
  0
  54Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis.Boonsoong B., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 431-437
  0
  55Different patterns of acid and alkaline phosphatases activities during embryogenesis and in emerged adults of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae).Zaghloul O., Mourad A., Bullangpoti V., Eziza S.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 611-619
  0
  56Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaf extract on Spodoptera exigua.Panvongsa W., Preedawan T., Boonsoong B., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 715-719
  0
  57Ursane-type triterpenoids, steroids and phenolics from the stem bark and leaves of Nauclea orientalis (L.) L. (Rubiaceae)Songoen W., Songoen W., Brecker L., Yooboon T., Bullangpoti V., Pluempanupat W., Schinnerl J.2022Biochemical Systematics and Ecology
  102
  0
  58Efficiency of monoterpene compounds for control of rice pest Pomacea canaliculataPrintrakoon C., Bullangpoti V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 7-14
  0
  59Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)Kumrungsee N., Kumrungsee N., Dunkhunthod B., Manoruang W., Koul O., Koul O., Pluempanupat W., Kainoh Y., Yooboon T., Piyasaengthong N., Bullangpoti V., Nobsathian S.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  0
  60Toxicity of isolated phenolic compounds from Acorus calamus L. to control Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditionsWiwattanawanichakun P., Saehlee S., Yooboon T., Kumrungsee N., Nobsathian S., Bullangpoti V.2022Chemical and Biological Technologies in Agriculture
  9(1)
  0