ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

56

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Achatina fulicaAcute toxicityAdvertisement CallBacillusBeauveria bassianabioacousticsBioinformaticsbiological controlBivalveBlack tiger shrimpBloodbotanical pesticideBreast Cancercell deathCentral plainChronic cerebral hypoperfusionCommon carotid arteryCordycepinCordyceps militarisCrocodilecrocodile blooddietary supplementdistributionDiversityendometriumEntomopathogenic fungiestradiolFairy shrimpGeneticsgolden apple snailGulf of Thailandhematological valuesHippocampushistologyiron deficiency anemiaLearning flexibilitymarine fishMicroanatomyMomordica charantiaMorphologyMorris Water MazeMucor circinelloidesOdonataparasitePenaeus monodonPlasmodium knowlesiPlutella xylostellaPomacea canaliculatapopulationprobioticratReproductionrice Odonatarubber plantationSerumSiamese crocodileSiamese fighting fishSpatial learningSystems Biologytestosteronethe Gulf of ThailandthymolTiliacora triandratotal testosteroneToxicitytranscriptomeutilizationYeastการบริจาคเลือดการเพาะเลี้ยงการรักษาบาดแผลการอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจระเข้จุนสีชีวสารสนเทศดีจระเข้ถั่งเช่าสีทองน้ำดีปรสิตปลาโปรตีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพันธุกรรมพิษวิทยามะเร็งเต้านมเมือกหอยทากเลือดจระเข้สัตว์สมุนไพรสารสกัดจากพืชหนอนกระทู้ผักหอยกาบน้ำจืดหอยเชอรี่หอยทากยักษ์หอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารการศึกษาและการเงิน

E-Mail: narisara.pi@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

สายสนับสนุนการศึกษา

E-Mail: fscicrp@ku.ac.th

Tel.: 02-5625555 ต่อ 3273

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและหลักสูตร

E-Mail: fsciwsf@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555

ดร. กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์

E-Mail: koraon.w@ku.ac.th

Tel.: 025625555:3222,3256


Persons (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์

E-Mail: koraon.w@ku.ac.th Tel.025625555:3222,3256


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 230 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 187 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 911 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 598 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 313 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 299 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 253 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 85 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 29 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)