Person Image

  Education

  • ปริญญาเอก ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • ปริญญาโท วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Glutathione peroxidase Momordica charantia Protein pattern Superoxide dismutaseAntifertile EffectAntioxidant EnzymesBehavioralBlack tiger shrimpblack-headed ibiscaptivityCatalasecerebral ischemiaCerebral ischemia/reperfusionCerebral ischemia/reperfusion injurycorticosteroneDorsal hippocampusElapidaeEndocrinologyEstradiolFollicular and testicular histologyFungal infectionGolden tree snakehippocampusInfertilityinjuryinteractionIsan Big-headed Frogsischemic reperfusion injuryLagenidium thermophilumLarge-eyed pit viperLearning flexibilitylesser adjutant storkLimnonectus isanensisLoei RiverLophura nycthemera jonesimale contraceptionmale infertilityMale Reproductive SystemMale Wistar Ratsmale Wistar rats.Momordica charantiaMorris water mazeNutrition ToxicologyOviductPenaeus monodonPhraseprostate cancerProtein Expressionprotein patternsPyriform cellpyrimethamine-sulfanilamideratRed-whiskered BulbulReproductionreproductive behaviorsreversible infertilityseminiferous tubulessexual segment kidneySong typespatial cognitionSpatial learningsperm characteristicssperm parametersSpermatogenesisSyllabletestosteroneTestrosteroneThai sarus craneTiliacora triandratotal testosteroneกรงเลี้ยงการเพาะเลี้ยงการอนุรักษ์, นกกระเรียน, กรงเลี้ยง, เทสทไก่ไข่ความสมบูรณ์พันธุ์คอร์ติโคสเทอโรนคุณสมบัติอสุจิเทสทอสเทอโรนนกปรอดหัวโขนแบบเสียงร้องเพลงโปรตีนพฤติกรรมพฤติกรรม ประสิทธิภาพการผลิพฤติกรรมการสืบพันธุ์พฤติกรรมเกี้ยวพาราสีพฤติกรรมผสมพันธุ์มะระขี้นกเมล็ดมะระขี้นกแม่สุกรระบบการเลี้ยงระบบสืบพันธุ์รูปแบบเสียงร้องเสริมอุปกรณ์หนูวิสตาร์แรทเพศผู้หนูวิสตาร์แรทเพศผู้ Momordica charantiaหลอดสร้างอสุจิอุปกรณ์เสริม การรวมกลุ่ม สุกรขุนเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเอสตราไดออลฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน

  Interest

  Behavioral, Endocrinology, Reproduction, Nutrition Toxicology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 304/1, 306, 502/2 และ 504 ชั้น 3 และ 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reproductive patterns of captive male and female monocled cobra, Naja kaouthia (lesson, 1831)Tumkiratiwong P., Meesuk W., Chanhome L., Aowphol A.2012Zoological Studies
  51(5),pp. 692-700
  14
  2Antioxidant enzyme levels in the erythrocytes of riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-infected ratsTumkiratiwong P., Tungtrongchitr R., Tungtrongchitr R., Migasena P., Pongpaew P., Rojekittikhun W., Vudhivai N., Tungtrongchitr A., Phonrat B., Nuamtanong S.2003Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  34(3),pp. 480-485
  10
  3Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed extracts in male ratsTumkiratiwong P., Ploypattarapinyo R., Pongchairerk U., Thong-Asa W.2014Iranian Journal of Reproductive Medicine
  12(10),pp. 695-704
  8
  4Effect of a pyrimethamine-sulfanilamide combination on induced temporal infertility in male wistar ratsTumkiratiwong P., Lerkchundhakriat K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 59-69
  5
  5Riboflavin-deficient and Trichinella spiralis-induced stresses on plasma corticosterone associated with spermatogenesis in male wistar ratsTumkiratiwong P., Sukkachart H., Buapuan T., Tungtrongchitr R., Tungtrongchitr A.2006Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  37(2),pp. 250-256
  3
  6Reproductive pattern and sex hormones of Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae)Meesook W., Artchawakom T., Aowphol A., Tumkiratiwong P.2016Turkish Journal of Zoology
  40(5),pp. 691-703
  1
  7Effect of ethanol extracts of Momordica charantia seeds on testicular antioxidant enzyme activity and protein patterns in male Wistar ratsTumkiratiwong P., Pongakkasira K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(5),pp. 515-520
  0
  8Age-related testosterone changes and corresponding song patterns in redwhiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus Linnaeus, 1758)Tumkiratiwong P., Manathamkamon D., Chaiyarat R., Khoomsab K.2021Sains Malaysiana
  50(5),pp. 1211-1220
  0
  9Annual changes in fecal sex hormones with corresponding changes in reproductive behaviors in thai sarus crane, black-headed ibis, and lesser adjutant storkTumkiratiwong P., Poothong S., Taksintum W., Suekkhachat H., Kanchanabanca P., Suwapat P.2013Zoological Science
  30(12),pp. 1070-1080
  0