Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Advertisement callAmphibiaArticlebent-toed geckoBioacousticsbody conditionChiromantisCnemaspisconservationcryptic speciesCyrtodactylusDemographydietEstradiolGekkoGeneticshabitat usehybridizationIndochinaintegrative taxonomyIslandkarst formationkarst formationsLaosMorphologynonhumannucleotide sequenceOdorrana lividaPhu LuangphylogeneticsphylogenyPhylogeographypolymerase chain reactionpolymorphismPolypedatesPopulationsexual segment kidneySexual dimorphismSiamensis groupskinksnakeSoutheast AsiaSoutheast Asia species groupssouthern ThailandSpecies complexSpecies diversityspermatogenesisstochastic mappingSundalandSurvivalSurvival ratesystematicsTaxonomic statustaxonomyTenasserimtestosteroneTestrosteroneThailand Thai-Malay PeninsulaTokaytortoisetree frogTreefrogTurtlesTylototriton shanjingTylototriton verrucosusUbon Ratchathaniunisexual species.Vietnamvitellogenesivitellogenesisการอนุรักษ์เกาะความหลากหลายทางชีวภาพโครงสร้างประชากรจิ้งจกจิ้งจกและตุ๊กแกจิ้งเหลนชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นตุ๊กแกตุ๊กแกบ้านตุ๊กแกป่า ถิ่นที่อยู่อาศัย สะแกราช นิเวศวิทยาเต่านานิเวศวิทยานิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology )ประวัติทางชีวภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุกรรม เสียงร้อง ปาดจิ๋ว อนุรักษ์พันธุศาสตร์ประชากร เต่านา อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยาเพาะเลี้ยง หอยมุกน้ำจืด ไข่มุก พันธุกรรมแม่น้ำโขงระบบนิเวศเขาหินปูนลำธารวิวัฒนาการวิวัฒนาการของตุ๊กแกสัตว์ทะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

  Interest

  นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology ), นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (307)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Phylogenetic partitioning of the third-largest vertebrate genus in the world, Cyrtodactylus Gray, 1827 (Reptilia; Squamata; Gekkonidae) and its relevance to taxonomy and conservationLee Grismer L., Wood P.L., Poyarkov N.A., Poyarkov N.A., Le M.D., Le M.D., Le M.D., Kraus F., Agarwal I., Agarwal I., Oliver P.M., Oliver P.M., Nguyen S.N., Nguyen T.Q., Nguyen T.Q., Karunarathna S., Welton L.J., Stuart B.L., Luu V.Q., Bauer A.M., O Connell K.A., O Connell K.A., Quah E.S.H., Chan K.O., Ziegler T., Ziegler T., Ngo H., Ngo H., Nazarov R.A., Aowphol A., Chomdej S., Suwannapoom C., Siler C.D., Anuar S., Tri N.V., Grismer J.L.2021Vertebrate Zoology
  71,pp. 101-154
  64
  2Out of Borneo, again and again: Biogeography of the Stream Toad genus Ansonia Stoliczka (Anura: Bufonidae) and the discovery of the first limestone cave-dwelling speciesGrismer L., Wood P., Aowphol A., Cota M., Grismer M., Murdoch M., Aguilar C., Grismer J.2017Biological Journal of the Linnean Society
  120(2),pp. 371-395
  41
  3Foraging ecology of the Tokay gecko, Gekko gecko in a residential area in ThailandAowphol A., Thirakhupt K., Nabhitabhata J., Voris H.2006Amphibia Reptilia
  27(4),pp. 491-503
  39
  4Geographic variation in the advertisement calls of Gekko gecko in relation to variations in morphological features: Implications for regional population differentiationYu X., Yu X., Peng Y., Aowphol A., Ding L., Brauth S., Brauth S., Tang Y., Tang Y.2011Ethology Ecology and Evolution
  23(3),pp. 211-228
  35
  5Six new species of the Cyrtodactylus intermedius complex (Squamata: Gekkonidae) from the Cardamom Mountains and associated highlands of Southeast AsiaMurdoch M., Lee Grismer L., Wood P., Neang T., Poyarkov N., Poyarkov N., Tri N., Nazarov R., Aowphol A., Pauwels O., Nguyen H., Nguyen H., Nguyen H., Grismer J., Grismer J.2019Zootaxa
  4554(1),pp. 1-62
  35
  6Multiple origins of parthenogenesis, and a revised species phylogeny for the Southeast Asian butterfly lizards, LeiolepisGrismer J., Grismer J., Bauer A., Grismer L., Thirakhupt K., Aowphol A., Oaks J., Oaks J., Wood P., Onn C., Thy N., Cota M., Jackman T.2014Biological Journal of the Linnean Society
  113(4),pp. 1080-1093
  34
  7Two new Bent-toed Geckos of the Cyrtodactylus pulchellus complex from Peninsular Malaysia and multiple instances of convergent adaptation to limestone forest ecosystemsGrismer L.L., Wood P.L., Anuar S., Grismer M.S., Quah E.S.H., Murdoch M.L., Muin M.A., Davis H.R., Aguilar C., Aguilar C., Aguilar C., Klabacka R., Cobos A.J., Aowphol A., Sites J.W.2016Zootaxa
  4105(5),pp. 401-429
  33
  8Three new karst-dwelling Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata; Gekkoniade) from Peninsular Thailand and the phylogenetic placement of C. punctatonuchalis and C. vandeventeriWood P., Grismer L., Aowphol A., Aguilar C., Cota M., Cota M., Grismer M., Murdoch M., Sites J.2017PeerJ
  2017(1)
  31
  9Morphological and molecular variation in Tylototriton (Caudata: Salamandridae) in Laos, with description of a new speciesPhimmachak S., Phimmachak S., Aowphol A., Stuart B.L.2015Zootaxa
  4006(2),pp. 285-310
  29
  10Reproductive patterns of captive male and female monocled cobra, Naja kaouthia (lesson, 1831)Tumkiratiwong P., Meesuk W., Chanhome L., Aowphol A.2012Zoological Studies
  51(5),pp. 692-700
  18
  11A new tree frog in the genus Polypedates (Anura: Rhacophoridae) from southern ThailandRujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2013Zootaxa
  3702(6),pp. 545-565
  17
  12Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threatsLuedtke J.A., Luedtke J.A., Chanson J., Chanson J., Neam K., Neam K., Hobin L., Maciel A.O., Catenazzi A., Catenazzi A., Borzée A., Borzée A., Hamidy A., Aowphol A., Jean A., Jean A., Sosa-Bartuano Á., Fong G A., de Silva A., Fouquet A., Angulo A., Kidov A.A., Muñoz Saravia A., Muñoz Saravia A., Diesmos A.C., Diesmos A.C., Tominaga A., Shrestha B., Shrestha B., Gratwicke B., Tjaturadi B., Martínez Rivera C.C., Martínez Rivera C.C., Vásquez Almazán C.R., Vásquez Almazán C.R., Señaris C., Chandramouli S.R., Strüssmann C., Cortez Fernández C.F., Cortez Fernández C.F., Azat C., Hoskin C.J., Hilton-Taylor C., Whyte D.L., Gower D.J., Olson D.H., Cisneros-Heredia D.F., Cisneros-Heredia D.F., Santana D.J., Nagombi E., Najafi-Majd E., Quah E.S.H., Quah E.S.H., Bolaños F., Xie F., Brusquetti F., Álvarez F.S., Andreone F., Glaw F., Castañeda F.E., Kraus F., Parra-Olea G., Chaves G., Medina-Rangel G.F., González-Durán G., Ortega-Andrade H.M., Ortega-Andrade H.M., Machado I.F., Das I., Dias I.R., Urbina-Cardona J.N., Crnobrnja-Isailović J., Yang J.H., Jianping J., Wangyal J.T., Wangyal J.T., Rowley J.J.L., Rowley J.J.L., Measey J., Measey J., Vasudevan K., Chan K.O., Gururaja K.V., Ovaska K., Ovaska K., Warr L.C., Canseco-Márquez L., Toledo L.F., Díaz L.M., Khan M.M.H., Meegaskumbura M., Acevedo M.E., Napoli M.F., Ponce M.A., Vaira M., Lampo M., Lampo M., Yánez-Muñoz M.H., Scherz M.D., Rödel M.O., Matsui M., Fildor M., Kusrini M.D., Ahmed M.F., Rais M., Kouamé N.G.G., García N., Gonwouo N.L., Burrowes P.A., Imbun P.Y., Wagner P., Wagner P., Kok P.J.R., Kok P.J.R., Joglar R.L., Joglar R.L., Auguste R.J., Brandão R.A., Ibáñez R., von May R., Hedges S.B., Biju S.D., Ganesh S.R.2023Nature
  622(7982),pp. 308-314
  15
  13Re-evaluating the taxonomic status of chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae)Aowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Arsirapot S., Mcleod D.2013Zootaxa
  3702(2),pp. 101-123
  14
  14Genetic homogeneity among colonies of the white-nest swiftlet (Aerodramus fuciphagus) in ThailandAowphol A., Voris H., Feldheim K., Harnyuttanakorn P., Thirakhupt K.2008Zoological Science
  25(4),pp. 372-380
  12
  15Phylogenetic patterns of the southeast Asian tree frog Chiromantis hansenae in ThailandYodthong S., Siler C., Prasankok P., Aowphol A.2014Asian Herpetological Research
  5(3),pp. 179-196
  11
  16New supple skink, genus lygosoma (reptilia: SQUAMATA: Scincidae), from indochina and redescription of lygosoma quadrupes (linnaeus, 1766)Siler C., Siler C., Heitz B., Heitz B., Davis D., Freitas E., Aowphol A., Termprayoon K., Grismer L.2018Journal of Herpetology
  52(3),pp. 332-347
  11
  17Taxonomy, phylogeny, and distribution of Bronchocela rayaensis (Squamata: Agamidae) on the Thai-Malay PeninsulaGrismer L.L., Wood P.L., Aowphol A., Cota M., Murdoch M.L., Aguilar C., Aguilar C., Aguilar C., Grismer M.S.2016Zootaxa
  4092(3),pp. 414-420
  11
  18A New Supple Skink, Genus Lygosoma (Reptilia: Squamata: Scincidae), from the Western PhilippinesHeitz B., Diesmos A., Freitas E., Ellsworth E., Grismer L., Aowphol A., Brown R., Siler C.2016Herpetologica
  72(4),pp. 352-361
  10
  19Species delimitation of crab-eating frogs (Fejervarya cancrivora complex) clarifies taxonomy and geographic distributions in mainland Southeast AsiaYodthong S., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
  2019(883),pp. 119-153
  10
  20Ecology and natural history of the knobby newt tylototriton podichthys (Caudata: Salamandridae) in laosPhimmachak S., Stuart B.L., Aowphol A.2015Raffles Bulletin of Zoology
  63,pp. 389-400
  10
  21Morphological and molecular analyses reveal two new insular species of Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata, Gekkonidae) from Satun Province, southern ThailandAmpai N., Rujirawan A., Wood P.L., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
  2019(858),pp. 127-161
  9
  22A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern ThailandAowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Chuaynkern Y., Stuart B.L.2015Zootaxa
  3956(2),pp. 258-270
  8
  23A new species of Cyrtodactylus Gray (Squamata; Gekkonidae) from the Thai Highlands with a discussion on the evolution of habitat preferenceGrismer L.L., Rujirawan A., Termprayoon K., Ampai N., Yodthong S., Wood P.L., Oaks J.R., Aowphol A.2020Zootaxa
  4852(4),pp. 401-427
  8
  24Signals of forest degradation in the demography of common Asian amphibiansKarraker N.E., Fischer S., Aowphol A., Sheridan J., Poo S.2018PeerJ
  2018(1)
  8
  25Integrative taxonomy of the rock-dwelling gecko cnemaspis siamensis complex (Squamata, gekkonidae) reveals a new species from Nakhon Si Thammarat Province, Southern ThailandAmpai N., Ampai N., Wood P.L., Stuart B.L., Aowphol A.2020ZooKeys
  2020(932),pp. 129-159
  7
  26Rivers of Indochina as potential drivers of lineage diversification in the spotted flying lizard (Draco maculatus) species complexKlabacka R.L., Klabacka R.L., Wood P.L., Wood P.L., McGuire J.A., Oaks J.R., Grismer L.L., Grismer J.L., Aowphol A., Sites J.W., Sites J.W.2020Molecular Phylogenetics and Evolution
  150
  7
  27Population demography of Oldham's leaf turtle (Cyclemys oldhamii) in protected and disturbed habitats in ThailandSeateun S., Karraker N.E., Stuart B.L., Aowphol A.2019PeerJ
  2019(7)
  6
  28Salamander protection starts with the newtStuart B.L., Rowley J.J.L., Phimmachak S., Aowphol A., Sivongxay N.2014Science
  346(6213),pp. 1067-1068
  6
  29Phylogeography of mangrove pit vipers (Viperidae, Trimeresurus erythrurus-purpureomaculatus complex)Chan K.O., Sind L.I., Thong L.I., Ananthanarayanan S., Ananthanarayanan S., Rasu S., Rasu S., Aowphol A., Rujirawan A., Anuar S., Mulcahy D., Grismer J.L., Grismer L.L.2022Zoologica Scripta
  6
  30Taxonomic reassessment and phylogenetic placement of cyrtodactylus phuketensis (Reptilia, gekkonidae) based on morphological and molecular evidenceTermprayoon K., Rujirawan A., Grismer L.L., Wood P.L., Aowphol A.2021ZooKeys
  2021(1040),pp. 91-121
  6
  31The taxonomy and phylogeny of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata: Gekkonidae) with emphasis on C. interdigitalis and C. ngatiGrismer L.L., Grismer L.L., Rujirawan A., Yodthong S., Stuart B.L., Le M.D., Le M.D., Le D.T., Chuaynkern Y., Wood P.L., Aowphol A.2022Vertebrate Zoology
  72,pp. 245-269
  6
  32Integrative taxonomy delimits and diagnoses cryptic arboreal species of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata, Gekkonidae) with descriptions of four new species from ThailandGrismer L.L., Grismer L.L., Aowphol A., Yodthong S., Ampai N., Termprayoon K., Aksornneam A., Rujirawan A.2022ZooKeys
  2022(1129),pp. 109-162
  6
  33A new species in the Cyrtodactylus oldhami group (Squamata, Gekkonidae) from Kanchanaburi Province, western ThailandYodthong S., Rujirawan A., Stuart B.L., Grismer L.L., Aksornneam A., Termprayoon K., Ampai N., Aowphol A.2022ZooKeys
  2022(1103),pp. 139-169
  5
  34A new limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern LaosPhimmachak S., Sivongxay N., Seateun S., Seateun S., Yodthong S., Rujirawan A., Neang T., Aowphol A., Stuart B.L.2018Zootaxa
  4375(3),pp. 325-340
  5
  35A new limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern ThailandYodthong S., Rujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2021Animals
  11(2),pp. 1-28
  4
  36A new species of the Cyrtodactylus brevipalmatus group (Squamata, Gekkonidae) from the uplands of western ThailandGrismer L.L., Grismer L.L., Rujirawan A., Chomdej S., Suwannapoom C., Yodthong S., Aksornneam A., Aowphol A.2023ZooKeys
  2023(1141),pp. 93-118
  4
  37A new insular species of the Cyrtodactylus pulchellus group (Reptilia, Gekkonidae) from Tarutao Island, southern Thailand revealed by morphological and genetic evidenceTermprayoon K., Rujirawan A., Ampai N., Wood P.L., Wood P.L., Aowphol A.2021ZooKeys
  1070,pp. 101-134
  3
  38Mitochondrial diversity and phylogeographic patterns of gekko gecko (Squamata: Gekkonidae) in ThailandAowphol A., Yodthong S., Rujirawan A., Thirakhupt K.2019Asian Herpetological Research
  10(3),pp. 158-169
  3
  39A new karst-dwelling gecko of the Gekko petricolus group (Reptilia: Gekkonidae) from Phitsanulok Province, central ThailandRujirawan A., Fong J., Ampai N., Yodthong S., Termprayoon K., Aowphol A.2019Journal of Natural History
  53(9-10),pp. 557-576
  3
  40Expanded description of Odorrana livida (Blyth, 1856) with notes on its natural history in ThailandRujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2018Journal of Natural History
  52(23-24),pp. 1581-1600
  2
  41Description of the tadpoles of two endemic frogs: The Phu Luang cascade frog Odorrana aureola (Anura: Ranidae) and the Isan big-headed frog Limnonectes isanensis (Anura: Dicroglossidae) from northeastern ThailandAmpai N., Rujirawan A., Arkajag J., McLeod D., Aowphol A.2015Zootaxa
  3981(4),pp. 508-520
  2
  42Reproductive pattern and sex hormones of Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae)Meesook W., Artchawakom T., Aowphol A., Tumkiratiwong P.2016Turkish Journal of Zoology
  40(5),pp. 691-703
  2
  43Hidden diversity of rock geckos within the Cnemaspis siamensis species group (Gekkonidae, Squamata): genetic and morphological data from southern Thailand reveal two new insular species and verify the phylogenetic affinities of C. chanardi and C. kamolnorranathiAmpai N., Rujirawan A., Yodthong S., Termprayoon K., Stuart B.L., Wood P.L., Aowphol A.2022ZooKeys
  2022(1125),pp. 115-158
  2
  44A new rock gecko in the Cnemaspis siamensis group (Reptilia, Gekkonidae) from Kanchanaburi Province, western ThailandRujirawan A., Yodthong S., Ampai N., Termprayoon K., Aksornneam A., Stuart B.L., Aowphol A.2022Zoosystematics and Evolution
  98(2),pp. 345-363
  2
  45Comments on the taxonomic status of Cyrtodactylus zebraicus Taylor, 1962 (Squamata: Gekkonidae) from Northern Peninsular MalaysiaQuah E.S.H., Quah E.S.H., Grismer L.L., Grismer L.L., Syafiq M.F., Rujirawan A., Aowphol A., Ahmad A.B., Anuar M.S.S.2023Zootaxa
  5318(4),pp. 489-503
  2
  46Two new karst-adapted species in the Cyrtodactylus pulchellus group (Reptilia, Gekkonidae) from southern ThailandTermprayoon K., Rujirawan A., Grismer L.L., Grismer L.L., Grismer L.L., Wood P.L., Aowphol A.2023ZooKeys
  1179,pp. 313-352
  1
  47Effect of habitat structure on abundance and body conditions of two sympatric geckos, Cyrtodactylus saiyok and Cyrtodactylus tigroides, in the karst forest of western ThailandAksornneam A., Sung Y.H., Aowphol A.2023Journal of Natural History
  57(5-8),pp. 395-407
  1
  48Editorial: Recent advances in museomics: revolutionizing biodiversity researchFong J.J., Blom M.P.K., Aowphol A., McGuire J.A., Sutcharit C., Soltis P.S.2023Frontiers in Ecology and Evolution
  11
  1
  49Short Note Note on Eggs and Brooding of Topotypic Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) in Dry SeasonNishikawa K., Khonsue W., Aowphol A., Rujirawan A., Ampai N., Pomchote P.2020Tropical Natural History
  20(2),pp. 219-222
  1
  50A new skink of the genus Subdoluseps Freitas, Datta-Roy, Karanth, Grismer & Siler, 2019 (Squamata: Scincidae) from southern VietnamLE M.V., NGUYEN V.D.H., PHAN H.T., RUJIRAWAN A., AOWPHOL A., VO T.D.H., MURPHY R.W., NGUYEN S.N., NGUYEN S.N.2021Zootaxa
  4952(2),pp. 257-274
  1
  51Morphological Variation of Ingerophrynus parvus (Boulenger, 1887) in Peninsular ThailandSrion L., Wangkulangkul S., Aowphol A.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  197(1)
  1
  52Erratum: Species delimitation of crab-eating frogs (Fejervarya cancrivora complex) clarifies taxonomy and geographic distributions in mainland Southeast Asia (ZooKeys, (2019) 883, (119-153), 10.3897/zookeys.883.37544)Yodthong S., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
  2019(897),pp. 149-150
  0
  53Amphibian surveys reveal no instances of batrachochytrium dendrobatidis and suggest low prevalence of chytrid fungus in ThailandFreitas E., Rujirawan A., Ampai N., Puanprapai P., Yodthong S., Termprayoon K., Siler C., Aowphol A.2019Herpetological Review
  50(2),pp. 290-298
  0
  54Erratum: Author Correction: Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats (Nature (2023) 622 7982 (308-314))Luedtke J.A., Chanson J., Neam K., Hobin L., Maciel A.O., Catenazzi A., Catenazzi A., Borzée A., Borzée A., Hamidy A., Aowphol A., Jean A., Jean A., Sosa-Bartuano Á., Fong G A., de Silva A., Fouquet A., Angulo A., Kidov A.A., Muñoz Saravia A., Muñoz Saravia A., Diesmos A.C., Tominaga A., Shrestha B., Gratwicke B., Tjaturadi B., Martínez Rivera C.C., Martínez Rivera C.C., Vásquez Almazán C.R., Señaris C., Chandramouli S.R., Strüssmann C., Cortez Fernández C.F., Cortez Fernández C.F., Azat C., Hoskin C.J., Hilton-Taylor C., Whyte D.L., Gower D.J., Olson D.H., Cisneros-Heredia D.F., Cisneros-Heredia D.F., Santana D.J., Nagombi E., Najafi-Majd E., Quah E.S.H., Quah E.S.H., Bolaños F., Xie F., Brusquetti F., Álvarez F.S., Andreone F., Glaw F., Castañeda F.E., Kraus F., Parra-Olea G., Chaves G., Medina-Rangel G.F., González-Durán G., Ortega-Andrade H.M., Ortega-Andrade H.M., Machado I.F., Das I., Dias I.R., Urbina-Cardona J.N., Crnobrnja-Isailović J., Yang J.H., Jianping J., Wangyal J.T., Wangyal J.T., Rowley J.J.L., Rowley J.J.L., Measey J., Measey J., Vasudevan K., Chan K.O., Gururaja K.V., Ovaska K., Ovaska K., Warr L.C., Canseco-Márquez L., Toledo L.F., Díaz L.M., Khan M.M.H., Meegaskumbura M., Acevedo M.E., Napoli M.F., Ponce M.A., Vaira M., Lampo M., Lampo M., Yánez-Muñoz M.H., Scherz M.D., Rödel M.O., Matsui M., Fildor M., Kusrini M.D., Ahmed M.F., Rais M., Kouamé N.G., García N., Gonwouo N.L., Burrowes P.A., Imbun P.Y., Wagner P., Kok P.J.R., Kok P.J.R., Joglar R.L., Auguste R.J., Brandão R.A., Ibáñez R., von May R., Hedges S.B., Biju S.D., Ganesh S.R.2024Nature
  625(7993),pp. E2
  0