Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Advertisement callAsian common treefrogsbioacousticsblack-headed ibiscaptivitycaruncleChiromantisChiromantis hansenaecryptic speciesDigestive organsDistributionecological factorsestradiolFirst provincial recordGastrointestinal tractGross anatomyHemiphyllodactylus flaviventris sp. nov.Hemiphyllodactylus khlonglanensis sp. nov.Isan Big-headed Frogslesser adjutant storkleucomystax complexLimnonectes dabanusLimnonectes gyldenstolpeiLimnonectus isanensisLoei RiverMale Reproductive Systemmating behaviormeteorological factorsMolecular identificationMorphologyMorphometricsmtDNA sequencesND2PCR-RFLPPhylogenyreproductive behaviorsRhacophorus feaeRhacophorus maximusSlender geckoTaxonomyThai sarus cranetotal testosteroneUbon RatchathaniVaranidaeWater monitor lizardsกบกบน้ำกร่อยกบหนองการเจริญการทำรังการเลือกใช้ถิ่นอาศัยเกษตรกรรมความหลากชนิดความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานความหลากหลายความหลากหลาย (Diversity)ความหลากหลายทางพันธุกรรความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทาพันธุกรรมงูเขียวหางไหม้จังหวัดเพชรบุรีดินตัวเงินตัวทองตัวเหี้ยนาข้าวน้ำมันเชื้อเพลิงประจวบคีรีขันธ์ปาดบ้านพลังความร้อนพื้นที่เกษตรกรรมม การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ยีนสร้างไซโตโครม บีราชบุรีโรงไฟฟ้าไร่ลูกอ๊อดวรนุชสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (Sakaerat Environmental Research station)สวนส่วนประกอบของดินสัณฐานวิทยาสัตว์ขาปล้อง (Arthropod)สัตว์ป่าสัตววิทยาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสิ่งแวดล้อมอำเภอสวนผึ้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

  Interest

  สัตววิทยา

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Re-evaluating the taxonomic status of chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae)Aowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Arsirapot S., Mcleod D.2013Zootaxa
  3702(2),pp. 101-123
  11
  2Two new species of hemiphyllodactylus bleeker (Squamata: Gekkonidae) from ThailandSukprasert A., Sutthiwises S., Lauhachinda V., Taksintum W.2018Zootaxa
  4369(3),pp. 363-376
  11
  3A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern ThailandAowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Chuaynkern Y., Stuart B.L.2015Zootaxa
  3956(2),pp. 258-270
  8
  4Gross morphological structure of digestive system in water monitor lizard varanus salvator (Squamata: Varanidae)Srichairat N., Taksintum W., Chumnanpuen P.2018Walailak Journal of Science and Technology
  15(3),pp. 245-253
  3
  5Distribution of Rhacophorus feae Boulenger, 1893 and Rhacophorus maximus GÜnther, 1858 (Anura: Rhacophoridae) in ThailandYoujaroen M., Chuaynkern C., Chuaynkern Y., Duengkae P., Taksintum W., Phochayavanich R.2018Russian Journal of Herpetology
  25(3),pp. 165-171
  2
  6Molecular identification of the morphologically cryptic Asian common treefrogs (Anura: Rhacophoridae, Polypedates leucomystax complex) in ThailandSutthiwises T., Taksintum W., Arunyawat U., Sangthong P., Jantrarotai P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 1-8
  1
  7Mating behavior of Hansen's Bush frog (Chiromantis hansenae) at Sakaerat environmental research station, Northeastern ThailandTaksintum W., Lauhachinda V., Boonsoong B.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 862-870
  0
  8Annual changes in fecal sex hormones with corresponding changes in reproductive behaviors in thai sarus crane, black-headed ibis, and lesser adjutant storkTumkiratiwong P., Poothong S., Taksintum W., Suekkhachat H., Kanchanabanca P., Suwapat P.2013Zoological Science
  30(12),pp. 1070-1080
  0
  9Histological and histochemical studies of the gastrointestinal tract in the water monitor lizard (Varanus salvator)Srichairat N., Taksintum W., Chumnanpuen P.2021Acta Zoologica
  0