Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Atrina vexillumBivalvebotanical pesticideChinese mangrove forestCOIcoralDensitydistributiondiversityEstuarine habitatgastropodgeometric morphometricGolden apple snailGULF OF THAILANDIndo-PacificinfaunaInnate immunityislandislandsIsopod parasiteJum IslandLampyridaeLandmark analysislinging fossilLingulaLingula sp.mangrove forestMangrove habitatmarine molluskmarine shrimp pondsMETAPENAEUS MONOCEROSmicrohabitatmolecular analysismolluscsNamtok Chet Sao Noi National Park Nerocila depressaNerocilla depressaNile tilapianumber of speciesOcimum sanctum and Stemona tuberosaORBIONE BONNIERIPinna atropurpureaPinna bicolorPinna deltodespinnid shellPinnidaePlant essential oilPlant molluscicidesPomacea canaliculataPrachuap Khiri Khan provincepromoting strategyRehderiella parvaSardinella albellashell adaptationshell morphometricSoutheast Thailandspecies diversitySPECKLED SHRIMPSpodoptera exiguasustainable developmentsustainable managementSWOT analysistaxonomyThai waterthe Gulf of ThailandTratutilizationvalue evalutionwaterfallการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการประมงการปรับตัวการอนุรักษ์เกาะเกาะจำความหนาแน่น มวลชีวภาพความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนชนิดทะเลฝั่งอันดามันทะเลที่อยู่อาศัยย่อยนิเวศวิทยาชายฝั่งนิเวศวิทยาเชิงประชากรแนวปะการัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การประมง การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลพื้นที่ชุ่มน้ำ สระมรกต กระบี่ หอยน้ำจืดไฟลัมมอลลัสกามอลลัสก์วงค์หอยจอบสมุนไพรสัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสารสกัดหอยตะเภาหอยปากเป็ดหอยฝาเดียวหอยสองฝาหิ่งห้อยน้ำกร่อยอ่าวไทย

  Interest

  สัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลัง, ไฟลัมมอลลัสกา, นิเวศวิทยาชายฝั่ง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสายสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Feeding-regimen of β-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnareAmphan S., Unajak S., Printrakoon C., Areechon N.2019Fish and Shellfish Immunology
  87,pp. 120-128
  49
  2Prevalence of Nerocila depressa (Isopoda, Cymothoidae) on Sardinella albella from a Thai estuaryPrintrakoon C., Purivirojkul W.2011Journal of Sea Research
  65(2),pp. 322-326
  15
  3Ecology of endolithic bivalve mollusks from Ko Chang, ThailandPrintrakoon C., Yeemin T., Valentich-Scott P.2016Zoological Studies
  55
  8
  4Morphology and taxonomy of Isognomon spathulatus (Reeve, 1858), a cryptic bivalve from the mangroves of ThailandTëmkin I., Tëmkin I., Printrakoon C.2016Zootaxa
  4107(2),pp. 141-174
  6
  5Socioeconomic study and economic value of living fossil, Lingula sp. in mangrove ecosystem in Trat Province, ThailandPrintrakoon C., Kamlungek A.2013Chinese Journal of Population Resources and Environment
  11(3),pp. 187-199
  5
  6Ecology of Pinnidae (Mollusca: Bivalvia) from the Gulf of ThailandPrintrakoon C., Roopnarine P., Yeemin T.2019Acta Oceanologica Sinica
  38(2),pp. 52-69
  2
  7The family Donacidae (Bivalvia: Tellinoidea) in Thai watersSignorelli J., Printrakoon C.2020Molluscan Research
  40(1),pp. 8-35
  2
  8Infection of speckled shrimp metapenaeus monoceros (decapoda: Penaeidae) by the branchial parasite orbione bonnieri (epicaridea: Bopyridae)Printrakoon C., Purivirojkul W.2012Vie et Milieu
  62(1),pp. 17-22
  2
  9Efficiency of monoterpene compounds for control of rice pest Pomacea canaliculataPrintrakoon C., Bullangpoti V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 7-14
  2
  10Effects of environmental impacts on the distribution and morphometric characteristics of Rehderiella parva (Lea, 1856) (Gastropoda: Hydrobiidae) and the gastropod communities of the Chao Phraya River (Thailand)Printrakoon C., Boonsoong B., Homthong C.2024Fundamental and Applied Limnology
  197(2),pp. 127-148
  0