Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  (สถานภาพประชากร,AbundanceAeromonas hydrophilaAndaman seaAndaman Sea.Atrina vexillumbeta-glucanBivalveBOPYRID ISOPODBoring bivalvebotanical pesticideBursatella leachiiChinese mangrove forestcoralCoral boring bivalvecoral habitatCorrelationCurcuma longaDalbergia oliveridensityDetoxification enzymedistributionDiversityDonaxecological economic valueeconomic valueElliptical Fourier analysisEndolithicepifaunaEstuarine habitatfireflyFlavobacterium columnareFreshwater MollusksGastropodGULF OF THAILANDIndo-PacificinfaunaInnate immunityislandislandsIsopod parasiteLampyridaeLingula sp.mangrove forestMangrove habitatmarine molluskmarine shrimp pondsMETAPENAEUS MONOCEROSmicrohabitatmolluscsNamtok Chet Sao Noi National Park Nerocila depressaNerocilla depressaNile tilapianumber of speciesOcimum sanctum and Stemona tuberosaORBIONE BONNIERIPinna atropurpureaPinna bicolorPinna deltodespromoting strategySardinella albellaSpodoptera exiguasustainable developmentsustainable managementSWOT analysisutilizationvalue evalutionwaterfallการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนการประมงการปรับตัวการอนุรักษ์เกาะเกาะจำความหนาแน่น มวลชีวภาพความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนชนิดทะเลฝั่งอันดามันทะเลที่อยู่อาศัยย่อยนิเวศวิทยาชายฝั่งนิเวศวิทยาเชิงประชากรแนวปะการัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การประมง การท่องเที่ยว ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลพื้นที่ชุ่มน้ำ สระมรกต กระบี่ หอยน้ำจืดไฟลัมมอลลัสกามอลลัสก์วงค์หอยจอบสมุนไพรสัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสารสกัดหอยตะเภาหอยปากเป็ดหอยฝาเดียวหอยสองฝาหิ่งห้อยน้ำกร่อยอ่าวไทย

  Interest

  สัตว์ที่ไมีมีกระดูกสันหลัง, ไฟลัมมอลลัสกา, นิเวศวิทยาชายฝั่ง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ecology of endolithic bivalve mollusks from Ko Chang, ThailandPrintrakoon C., Yeemin T., Valentich-Scott P.2016Zoological Studies
  55
  6
  2Prevalence of Nerocila depressa (Isopoda, Cymothoidae) on Sardinella albella from a Thai estuaryPrintrakoon C., Purivirojkul W.2011Journal of Sea Research
  65(2),pp. 322-326
  14
  3Ecology of Pinnidae (Mollusca: Bivalvia) from the Gulf of ThailandPrintrakoon C., Roopnarine P., Yeemin T.2019Acta Oceanologica Sinica
  38(2),pp. 52-69
  2
  4Efficiency of monoterpene compounds for control of rice pest Pomacea canaliculataPrintrakoon C., Bullangpoti V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 7-14
  0
  5Feeding-regimen of β-glucan to enhance innate immunity and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus Linn., against Aeromonas hydrophila and Flavobacterium columnareAmphan S., Unajak S., Printrakoon C., Areechon N.2019Fish and Shellfish Immunology
  87,pp. 120-128
  22
  6Infection of speckled shrimp metapenaeus monoceros (decapoda: Penaeidae) by the branchial parasite orbione bonnieri (epicaridea: Bopyridae)Printrakoon C., Purivirojkul W.2012Vie et Milieu
  62(1),pp. 17-22
  1
  7Socioeconomic study and economic value of living fossil, Lingula sp. in mangrove ecosystem in Trat Province, ThailandPrintrakoon C., Kamlungek A.2013Chinese Journal of Population Resources and Environment
  11(3),pp. 187-199
  3
  8Morphology and taxonomy of Isognomon spathulatus (Reeve, 1858), a cryptic bivalve from the mangroves of ThailandTëmkin I., Tëmkin I., Printrakoon C.2016Zootaxa
  4107(2),pp. 141-174
  5
  9The family Donacidae (Bivalvia: Tellinoidea) in Thai watersSignorelli J., Printrakoon C.2020Molluscan Research
  40(1),pp. 8-35
  1