Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioscience), Chalmers University of Technology, SWEDEN, 2552
  • วท.ม.( ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  Expertise Cloud

  3-methylcrotonyl-CoA carboxylaseAcheta domesticusAnimal nutritionAspergillus oryzaeBioinformaticsCarbon sourcesComparative genomicsCordycepinCordyceps militarisEntomopathogenic fungiGenome-scale metabolic modelGenome-scale metabolic networkhomology modelingin vitro digestibilityLipidMetabolic Modelmolecular dynamics simulationmolecular dynamics simulationsMolecular RecognitionMolecular toolboxesMolecular TransportationMucor circinelloidesnano particlesnanoparticlesnano-powdernetwork analysisOleaginous speciesOptimal culture conditionouter membrane proteinPasteurella multocidaPathogenicitypotential proteinspriority journalprobioticsProstate cancerprotein interactionProtein interaction networkprotein structureProtein-protein interactionRasch modelRetrofitted protein function predictorsRNA-seqSalmonellaSecondary metabolitessenescencesenior high school studentserum proteomicsSex determinationstrain identificationstructure-based functional annotationsugar transporterSurface liquid cultivation.Systems biologyจิ้งหรีดทองแดงลายจุลินทรีย์ในลำไส้ชีวสารสนเทศชีวสารสนเทศขั้นสูงชุมชนถั่งเช่าสีทองทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรอากาศทรานสคริปโตมิกส์ไทเอโซลบาซิลลัส ซับทิลิสแบบจำลองเมแทบอลิซึมระดับจีโนมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตโปรติโอมิกส์โปรตีนขนส่งโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันผงถั่งเช่าสีทองผงนาโนพรีไบโอติกพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าไฟทอปธอรา พาล์มิโวราโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์โภชนาการมะเร็งเต้านมม้า มูลไส้เดือนเมตาจีโนมิกส์เมตาบอลิซึมเมแทจีโนมิกส์เมแทบอลิกเมแทบอลิซึมแมลงไมโครไบโอมไมโครไบโอมส์โรคใบขาวสถาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสวนป่าเกดน้อมเกล้าสารคอร์ไตชิปินสารสกัดไลโปเพปไทด์สารเสริมสุขภาพสีสุนัขสูตรอาหารหิ่งห้อย

  Interest

  Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The RAVEN Toolbox and Its Use for Generating a Genome-scale Metabolic Model for Penicillium chrysogenumAgren R., Liu L., Shoaie S., Vongsangnak W., Nookaew I., Nielsen J.2013PLoS Computational Biology
   9(3)
   239
   2De novo sequencing, assembly and analysis of the genome of the laboratory strain Saccharomyces cerevisiae CEN.PK113-7D, a model for modern industrial biotechnologyNijkamp J.F., Nijkamp J.F., van den Broek M., van den Broek M., Datema E., Datema E., Datema E., de Kok S., de Kok S., de Kok S., Bosman L., Bosman L., Luttik M.A., Luttik M.A., Daran-Lapujade P., Daran-Lapujade P., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Nielsen J., Heijne W.H.M., Klaassen P., Paddon C.J., Platt D., Kötter P., van Ham R.C., van Ham R.C., van Ham R.C., Reinders M.J.T., Reinders M.J.T., Reinders M.J.T., Pronk J.T., Pronk J.T., de Ridder D., de Ridder D., de Ridder D., de Ridder D., Daran J.M., Daran J.M., Daran J.M.2012Microbial Cell Factories
   11
   169
   3Biomedical text mining and its applications in cancer researchZhu F., Patumcharoenpol P., Zhang C., Yang Y., Chan J., Meechai A., Vongsangnak W., Shen B., Shen B.2013Journal of Biomedical Informatics
   46(2),pp. 200-211
   119
   4Unravelling evolutionary strategies of yeast for improving galactose utilization through integrated systems level analysisHong K., Hong K., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Vemuri G., Nielsen J., Nielsen J.2011Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
   108(29),pp. 12179-12184
   111
   5Performance comparison and evaluation of software tools for microRNA deep-sequencing data analysisLi Y., Zhang Z., Liu F., Vongsangnak W., Jing Q., Jing Q., Shen B.2012Nucleic Acids Research
   40(10),pp. 4298-4305
   107
   6A trispecies Aspergillus microarray: Comparative transcriptomics of three Aspergillus speciesAndersen M., Vongsangnak W., Panagiotou G., Salazar M., Lehmann L., Nielsen J.2008Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
   105(11),pp. 4387-4392
   97
   7Towards efficient extraction of notoginseng saponins from cultured cells of Panax notoginsengVongsangnak W., Vongsangnak W., Gua J., Chauvatcharin S., Zhong J.J.2004Biochemical Engineering Journal
   18(2),pp. 115-120
   96
   8BioMet Toolbox: Genome-wide analysis of metabolismCvijovic M., Olivares-Hernandez R., Agren R., Dahr N., Vongsangnak W., Nookaew I., Patil K., Nielsen J.2010Nucleic Acids Research
   38(SUPPL. 2)
   82
   9Improved annotation through genome-scale metabolic modeling of Aspergillus oryzaeVongsangnak W., Vongsangnak W., Olsen P., Hansen K., Krogsgaard S., Nielsen J., Nielsen J.2008BMC Genomics
   9
   65
   10Whole genome sequencing of Saccharomyces cerevisiae: From genotype to phenotype for improved metabolic engineering applicationsOtero J., Otero J., Otero J., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Asadollahi M., Asadollahi M., Asadollahi M., Olivares-Hernandes R., Olivares-Hernandes R., Maury J., Maury J., Farinelli L., Barlocher L., Østerås M., Schalk M., Clark A., Nielsen J., Nielsen J.2010BMC Genomics
   11(1)
   52
   11Evaluation and comparison of multiple aligners for next-generation sequencing data analysisShang J., Shang J., Zhu F., Vongsangnak W., Tang Y., Zhang W., Shen B.2014BioMed Research International
   2014
   36
   12Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae causes a global transcriptional response resulting in reduced proteasomal activity and increased oxidative stressRuenwai R., Neiss A., Laoteng K., Vongsangnak W., Dalfard A.B., Dalfard A.B., Cheevadhanarak S., Petranovic D., Nielsen J.2011Biotechnology Journal
   6(3),pp. 343-356
   31
   13Uncovering transcriptional regulation of glycerol metabolism in Aspergilli through genome-wide gene expression data analysisSalazar M., Vongsangnak W., Panagiotou G., Andersen M., Nielsen J.2009Molecular Genetics and Genomics
   282(6),pp. 571-586
   30
   14Genome-wide analysis of maltose utilization and regulation in aspergilliVongsangnak W., Salazar M., Hansen K., Nielsen J.2009Microbiology
   155(12),pp. 3893-3902
   30
   15Revealing the beneficial effect of protease supplementation to high gravity beer fermentations using "-omics" techniquesPiddocke M., Fazio A., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Wong M., Heldt-Hansen H., Workman C., Nielsen J., Olsson L., Olsson L.2011Microbial Cell Factories
   10
   25
   16Genome-scale analysis of the metabolic networks of oleaginous Zygomycete fungiVongsangnak W., Ruenwai R., Tang X., Hu X., Zhang H., Shen B., Song Y., Laoteng K.2013Gene
   521(1),pp. 180-190
   23
   17Integrative analysis reveals disease-associated genes and biomarkers for prostate cancer progressionLi Y., Vongsangnak W., Chen L., Shen B.2014BMC Medical Genomics
   7(SUPPL.1)
   20
   18Genome-scale metabolic modeling of Mucor circinelloides and comparative analysis with other oleaginous speciesVongsangnak W., Vongsangnak W., Klanchui A., Tawornsamretkit I., Tatiyaborwornchai W., Laoteng K., Meechai A.2016Gene
   583(2),pp. 121-129
   17
   19Annotation and analysis of malic enzyme genes encoding for multiple isoforms in the fungus Mucor circinelloides CBS 277.49Vongsangnak W., Zhang Y., Chen W., Ratledge C., Ratledge C., Song Y.2012Biotechnology Letters
   34(5),pp. 941-947
   16
   20Post genome-wide association studies functional characterization of prostate cancer risk lociJiang J., Cui W., Vongsangnak W., Hu G., Shen B.2013BMC Genomics
   14(SUPP 8)
   15
   21Genome-scale metabolic representation of Amycolatopsis balhimycinaVongsangnak W., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Figueiredo L., Figueiredo L., Figueiredo L., Förster J., Weber T., Thykaer J., Stegmann E., Wohlleben W., Nielsen J., Nielsen J.2012Biotechnology and Bioengineering
   109(7),pp. 1798-1807
   15
   22Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cellsKongsema M., Kongsema M., Wongkhieo S., Khongkow M., Lam E., Boonnoy P., Boonnoy P., Vongsangnak W., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2019Oncology Reports
   42(3),pp. 953-962
   15
   23Time course gene expression profiling of yeast spore germination reveals a network of transcription factors orchestrating the global responseGeijer C., Pirkov I., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Ericsson A., Nielsen J., Krantz M., Krantz M., Hohmann S.2012BMC Genomics
   13(1)
   14
   24Genome-scale metabolic network of Cordyceps militaris useful for comparative analysis of entomopathogenic fungiVongsangnak W., Raethong N., Mujchariyakul W., Nguyen N., Leong H., Laoteng K.2017Gene
   626,pp. 132-139
   13
   25Comparisons of Prostate Cancer Inhibitors Abiraterone and TOK-001 Binding with CYP17A1 through Molecular DynamicsXiao F., Yang M., Xu Y., Vongsangnak W.2015Computational and Structural Biotechnology Journal
   13,pp. 520-527
   12
   26Informatics for metabolomicsKusonmano K., Vongsangnak W., Chumnanpuen P.2016Advances in Experimental Medicine and Biology
   939,pp. 91-115
   11
   27Increased Lipid Accumulation in Mucor circinelloides by Overexpression of Mitochondrial Citrate Transporter GenesYang J., Li S., Kabir Khan M., Garre V., Vongsangnak W., Song Y.2019Industrial and Engineering Chemistry Research
   58(6),pp. 2125-2134
   11
   28Integrated analysis of the global transcriptional response to α-amylase over-production by Aspergillus oryzaeVongsangnak W., Hansen K., Nielsen J.2011Biotechnology and Bioengineering
   108(5),pp. 1130-1139
   11
   29Protective effect of lactobacillus reuteri KUB-AC5 against salmonella enteritidis challenge in chickensNakphaichit M., Sobanbua S., Siemuang S., Vongsangnak W., Nakayama J., Nitisinprasert S.2019Beneficial Microbes
   10(1),pp. 43-54
   10
   30Transcriptome analysis reveals candidate genes involved in luciferin metabolism in Luciola aquatilis (Coleoptera: Lampyridae)Vongsangnak W., Chumnanpuen P., Sriboonlert A.2016PeerJ
   2016(10)
   10
   31Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysisRaethong N., Laoteng K., Vongsangnak W.2018Scientific Reports
   8(1)
   10
   32Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data integrationVongsangnak W., Kingkaw A., Yang J., Song Y., Laoteng K.2018Gene
   670,pp. 87-97
   7
   33An integrated text mining framework for metabolic interaction network reconstructionPatumcharoenpol P., Patumcharoenpol P., Doungpan N., Meechai A., Shen B., Chan J.H., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2016PeerJ
   2016(3)
   7
   34Protein–protein interface and disease: Perspective from biomolecular networksHu G., Xiao F., Li Y., Li Y., Vongsangnak W.2017Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
   160,pp. 57-74
   7
   35Systems biology and metabolic engineering of Arthrospira cell factoriesKlanchui A., Vorapreeda T., Vongsangnak W., Khannapho C., Cheevadhanarak S., Meechai A.2012Computational and Structural Biotechnology Journal
   3(4),pp. e201210015
   6
   36Probing Carbon Utilization of Cordyceps militaris by Sugar Transportome and Protein Structural AnalysisSirithep K., Sirithep K., Xiao F., Raethong N., Zhang Y., Laoteng K., Hu G., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2020Cells
   9(2)
   4
   37Alternative metabolic routes in channeling xylose to cordycepin production of Cordyceps militaris identified by comparative transcriptome analysisWongsa B., Raethong N., Chumnanpuen P., Wong-ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2020Genomics
   112(1),pp. 629-636
   4
   38Analysis of genome-wide coexpression and coevolution of Aspergillus oryzae and Aspergillus nigerVongsangnak W., Nookaew I., Salazar M., Nielsen J.2010OMICS A Journal of Integrative Biology
   14(2),pp. 165-175
   4
   39Comparative metabolic capabilities for Micrococcus luteus NCTC 2665, the "Fleming" strain, and actinobacteriaRokem J., Vongsangnak W., Vongsangnak W., Nielsen J.2011Biotechnology and Bioengineering
   108(11),pp. 2770-2775
   4
   40Cyanobacterial biofuels: Strategies and developments on network and modelingKlanchui A., Raethong N., Prommeenate P., Vongsangnak W., Meechai A.2017Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology
   160,pp. 75-102
   3
   41Metabolic traits specific for lipid-overproducing strain of Mucor circinelloides WJ11 identified by genome-scale modeling approachNa Ayudhya N.I., Laoteng K., Song Y., Meechai A., Vongsangnak W.2019PeerJ
   7
   2
   42Optimizing cultivation of Cordyceps militaris for fast growth and cordycepin overproduction using rational design of synthetic mediaRaethong N., Wang H., Wang H., Nielsen J., Nielsen J., Vongsangnak W., Vongsangnak W.2020Computational and Structural Biotechnology Journal
   18,pp. 1-8
   2
   43Translational biomedical informatics and computational systems medicineZhao Z., Zhao Z., Shen B., Lu X., Vongsangnak W.2013BioMed Research International
   2013
   2
   44Bibliome mining platform and application for building metabolic interaction networkPatumcharoenpol P., Patumcharoenpol P., Chan J., Meechai A., Shen B., Vongsangnak W.2012Procedia Computer Science
   11,pp. 55-62
   2
   45Reconstruction of insect hormone pathways in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seqChanchay P., Vongsangnak W., Thancharoen A., Sriboonlert A.2019PeerJ
   2019(8)
   2
   46Impacts of killing process on the nutrient content, product stability and in vitro digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae mealsZhen Y., Chundang P., Zhang Y., Wang M., Vongsangnak W., Pruksakorn C., Kovitvadhi A.2020Applied Sciences (Switzerland)
   10(17)
   2
   47Sequence- and Structure-Based Functional Annotation and Assessment of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae: A Representative Case StudyRaethong N., Wong-Ekkabut J., Laoteng K., Vongsangnak W.2016BioMed Research International
   2016
   2
   48Identification of potential candidate genes involved in the sex determination cascade in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera, Lampyridae)Nguantad S., Chumnanpuen P., Thancharoen A., Vongsangnak W., Sriboonlert A.2020Genomics
   112(3),pp. 2590-2602
   1
   49Comparative genome analysis reveals metabolic traits associated with probiotics properties in Lactobacillus reuteri KUB-AC5Jatuponwiphat T., Namrak T., Supataragul A., Nitisinprasert S., Nakphaichit M., Vongsangnak W.2019Gene Reports
   17
   1
   50MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiomePatumcharoenpol P., Nakphaichit M., Panagiotou G., Panagiotou G., Panagiotou G., Senavonge A., Suratannon N., Vongsangnak W.2021PLoS Computational Biology
   17(1 December)
   1
   51Iron-associated protein interaction networks reveal the key functional modules related to survival and virulence of Pasteurella multocidaJatuponwiphat T., Chumnanpuen P., Othman S., E-kobon T., Vongsangnak W.2019Microbial Pathogenesis
   127,pp. 257-266
   1
   52Screening and identification of SipC-interacting proteins in Salmonella enteritidis using Gal4 yeast two-hybrid system in duckZhang Y., Gu T., Chen Y., Zhu G., Vongsangnak W., Xu Q., Chen G.2019PeerJ
   2019(9)
   1
   53In silico analysis of mucor circinelloides genome-scale model for enhancing lipid productionKlanchui A., Vongsangnak W., Laoteng K., Meechai A.2016ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 14-18
   1
   54Systems biology methods and developments of filamentous fungi in relation to the production of food ingredientsVongsangnak W., Nielsen J.2013Microbial Production of Food Ingredients, Enzymes and Nutraceuticals
   ,pp. 19-41
   1
   55In silico analysis of plant and animal transposable elementsHuang M.L., Wattanachaisaereekul S., Han Y.J., Vongsangnak W.2014International Journal of Bioinformatics Research and Applications
   10(3),pp. 297-306
   0
   56Preface to selected papers from the 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2015)Kittichotirat W., Engchuan W., Vongsangnak W., Meechai A.2016Journal of Bioinformatics and Computational Biology
   14(1)
   0
   57Comparative gene clusters analysis of Cordyceps militaris and related entomopathogenic fungiVongsangnak W., Mujchariyakul W., Wizaza C., Patumcharoenpol P., Kittichotirat W.2018ACM International Conference Proceeding Series
   0
   58Preliminary study: Proteomic profiling uncovers potential proteins for biomonitoring equine melanocytic neoplasmTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Vongsangnak W., Pitikarn S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kovitvadhi A.2021Animals
   11(7)
   0
   59Identification of Differentially Expressed Non-coding RNA Networks With Potential Immunoregulatory Roles During Salmonella Enteritidis Infection in DucksZhang Y., Dong X., Hou L., Cao Z., Zhu G., Vongsangnak W., Xu Q., Chen G.2021Frontiers in Veterinary Science
   8
   0
   60Metabolic responses of carotenoid and cordycepin biosynthetic pathways in cordyceps militaris under light-programming exposure through genome-wide transcriptional analysisThananusak R., Laoteng K., Raethong N., Zhang Y., Vongsangnak W.2020Biology
   9(9),pp. 1-14
   0
   61Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomicsKingkaw A., Nakphaichit M., Suratannon N., Nitisinprasert S., Wongoutong C., Chatchatee P., Krobthong S., Charoenlappanit S., Roytrakul S., Vongsangnak W.2020PeerJ
   8
   0
   62In silicoandin vitrodesign of cordycepin encapsulation in liposomes for colon cancer treatmentKhuntawee W., Khuntawee W., Amornloetwattana R., Amornloetwattana R., Vongsangnak W., Namdee K., Yata T., Karttunen M., Wong-Ekkabut J., Wong-Ekkabut J.2021RSC Advances
   11(15),pp. 8475-8484
   0
   63Analysis of human gut microbiome: Taxonomy and metabolic functions in thai adultsRaethong N., Nakphaichit M., Suratannon N., Sathitkowitchai W., Sathitkowitchai W., Weerapakorn W., Keawsompong S., Vongsangnak W.2021Genes
   12(3),pp. 1-13
   0