Person Image

  Education

  • Ph.D. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2549
  • M.A. (Chemistry), Johns Hopkins University, U.S.A., 2546
  • M.S. (Chemistry), Oregon State University, U.S.A., 2544
  • วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  23,4-ไดไฮโดรไอโซควิโนลิโนน3-Diarylindoleacyl carrier proteinadenosinealanineANTICODON-BINDING DOMAINAntifeedant activityHelicobacter pyloriHELICOBACTER-PYLORIHelicoverpa armigeraND-AspRSNon-discriminating aspartyl-tRNA synthetasenondiscriminating aspartyl-tRNA synthetaseNuclear magnetic resonance spectroscopyOne pot reactionOrganic Synthesis, Organometallic Chemistry, Physical Organic ChemistryOverexpressionStreptomyces venezuelaePhaseolus lathyroidesPOLY(LACTIC ACID)polyesterpolylactidePolymerizationPolymerization conditionsprodigiosinProphageProtein NMRPROTEIN-SYNTHESISQuinolizidine alkaloidsRACEMIC LACTIDERepellent ActivityRing opening polymerizationRing-closing metathesis.ring-opening polymerisationring-opening polymerizationSingle crystal x-ray diffractionSingle crystalsSINGLE-SITESolid-state structuresSonogashira reactionSTEREOSELECTIVE POLYMERIZATIONsubstrate analogSynthesis (chemical)SYNTHETASETadehagi triquetrumTadehagi trquetrumTHERMOPHILUS EF-TUTHERMUS-THERMOPHILUStRNA PurificationtRNA specificitytRNA-dependent amidotransferaseTubulin polymerizationType-DX ray diffractionX-ray crystallographyYTTRIUM COMPLEXESการพัฒนายาการเรียนรู้เคมี: หนังสือการ์ตูนเคมีทางยาเคมีสีเขียวโคพอลิเมอร์ซี-เอซ แอคทิเวชั่นตัวเร่งปฏิกิริยาทีอาร์เอ็นเอนิกเกิลนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์แนพโทควิโนนแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะแบคเทอรีโอเฟจปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชันแบบเปิดวปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงโปรเฟจผลิตภัณฑ์ธรรมชาติพลาสติกชีวภาพพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลกไทด์พอลิเอสเทอร์ฟลูออเรสเซ้นต์โรคกรีนนิ่งโรคมะเร็งโรคฮวงลองบิงฤทธิ์ฆ่าหนอนฤทธิ์ไล่แมลงแลกไทด์สังคมผู้สูงอายุสารคล้ายทรานสิชันสเตทสารคล้ายสับสเตรทสารเมแทโบไลท์ในเนื้อสัตว์สารยังยั้งเซลล์มะเร็งสารยับยั้งเชื้อมาลาเรียสารยับยั้งเซลล์มะเร็งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารออกฤทธิ์สำคัญสื่อการสอนหญ้าข้าวเม่านกออกซาซิลินอะมิโดทรานส์เฟอเรสอินโดลเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลริ

  Interest

  Chemical Biology, Enzyme Kinetics, Protein Chemistry, Organic Synthesis, Organometallic Chemistry, Physical Organic Chemistry

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Bis(pyrrolidene) Schiff Base Aluminum Complexes as Isoselective-Biased Initiators for the Controlled Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide: Experimental and Theoretical StudiesTabthong S., Nanok T., Sumrit P., Kongsaeree P., Prabpai S., Chuawong P., Hormnirun P.2015Macromolecules
   48(19),pp. 6846-6861
   51
   2The nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori: Anticodon-binding domain mutations that impact tRNA specificity and heterologous toxicityChuawong P., Hendrickson T.2006Biochemistry
   45(26),pp. 8079-8087
   31
   3Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of: Rac -lactide and ϵ-caprolactoneSumrit P., Chuawong P., Nanok T., Duangthongyou T., Hormnirun P.2016Dalton Transactions
   45(22),pp. 9250-9266
   27
   4Transforming rhinacanthin analogues from potent anticancer agents into potent antimalarial agentsKongkathip N., Pradidphol N., Hasitapan K., Grigg R., Kao W., Hunte C., Fisher N., Warman A., Biagini G., Kongsaeree P., Chuawong P., Kongkathip B.2010Journal of Medicinal Chemistry
   53(3),pp. 1211-1221
   26
   5Facile and Divergent Synthesis of Lamellarins and Lactam-Containing Derivatives with Improved Drug Likeness and Biological ActivitiesTheppawong A., Theppawong A., Ploypradith P., Ploypradith P., Chuawong P., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Chittchang M., Chittchang M.2015Chemistry - An Asian Journal
   10(12),pp. 2631-2650
   24
   6Novel tRNA aminoacylation mechanismsCathopoulis T., Chuawong P., Chuawong P., Hendrickson T.2007Molecular BioSystems
   3(6),pp. 408-418
   23
   7Energetics of outer membrane phospholipase A (OMPLA) dimerizationStanley A.M., Chuawong P., Hendrickson T.L., Fleming K.G.2006Journal of Molecular Biology
   358(1),pp. 120-131
   23
   8Regioselectivity of Larock heteroannulation: A contribution from electronic properties of diarylacetylenesPhetrak N., Rukkijakan T., Sirijaraensre J., Prabpai S., Kongsaeree P., Klinchan C., Chuawong P.2013Journal of Organic Chemistry
   78(24),pp. 12703-12709
   15
   9Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
   46(33),pp. 11013-11030
   15
   10Conserved discrimination against misacylated tRNAs by two mesophilic elongation factor Tu orthologsCathopoulis T., Chuawong P., Chuawong P., Hendrickson T., Hendrickson T.2008Biochemistry
   47(29),pp. 7610-7616
   14
   11Lipid Chain Selectivity by Outer Membrane Phospholipase AStanley A.M., Treubrodt A.M., Chuawong P., Hendrickson T.L., Fleming K.G.2007Journal of Molecular Biology
   366(2),pp. 461-468
   12
   12A tRNA-independent mechanism for transamidosome assembly promotes aminoacyl-tRNA transamidationSilva G., Fatma S., Floyd A., Fischer F., Chuawong P., Chuawong P., Cruz A., Simari R., Joshi N., Kern D., Hendrickson T.2013Journal of Biological Chemistry
   288(6),pp. 3816-3822
   11
   13A synthetic 2,3-diarylindole induces cell death via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cellsRukkijakan T., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Phetrak N., Chuawong P.2016Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
   26(9),pp. 2119-2123
   9
   14Thermal stability of tris(3,5-dimethylpyrazolyl)hydridoboratorhenium(V)(oxo)-(1,2-dithiolate) and -(1,2-monothiodiolate) complexes and DFT studies of C-S bond cleavageGable K., Chuawong P., Yokochi A.2002Organometallics
   21(5),pp. 929-933
   9
   15A thin-layer electrophoretic assay for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseCathopoulis T.J.T., Chuawong P., Hendrickson T.L.2007Analytical Biochemistry
   360(1),pp. 151-153
   8
   16Total synthesis of (+)-epiquinamide and (−)-epiepiquinamide from D-mannoseSangsuwan W., Kongkathip B., Chuawong P., Kongkathip N.2017Tetrahedron
   73(52),pp. 7274-7281
   7
   17Reaction of strained-ring heterocycles with a rhenium(V) dioxo complexGable K.P., Khownium K., Chuawong P.2004Organometallics
   23(22),pp. 5268-5274
   6
   18Improvement of chloramphenicol production in Streptomyces venezuelae ATCC 10712 by overexpression of the aroB and aroK genes catalysing steps in the shikimate pathwayVitayakritsirikul V., Jaemsaeng R., Lohmaneeratana K., Thanapipatsiri A., Daduang R., Chuawong P., Thamchaipenet A.2016Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology
   109(3),pp. 379-388
   4
   19Synthesis of non-hydrolyzable substrate analogs for Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferaseKlinchan C., Klinchan C., Hsu Y., Lo L., Pluempanupat W., Chuawong P.2014Tetrahedron Letters
   55(45),pp. 6204-6207
   3
   20Overproduction of the N-terminal anticodon-binding domain of the non-discriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pylori for crystallization and NMR measurementsFuengfuloy P., Chuawong P., Suebka S., Wattana-Amorn P., Williams C., Crump M., Songsiriritthigul C.2013Protein Expression and Purification
   89(1),pp. 25-32
   3
   21Cloning, overexpression, and purification of a gene of unknown function of prophage loci from ‘Candidatus Liberibacter asiaticus,’ the destructive bacterial pathogen of huanglongbing disease in citrus plantsSudhan D., Puttamuk T., Vuttipongchaikij S., Chuawong P.2018Protein Expression and Purification
   150,pp. 72-80
   3
   22A synthetic 2,3-diarylindole induces microtubule destabilization and G2/M cell cycle arrest in lung cancer cellsThanaussavadate B., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Chuawong P.2020Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
   30(1)
   3
   23Crystal structure of the N-terminal anticodonbinding domain of the nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase from Helicobacter pyloriSongsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Suebka S., Chen C., Fuengfuloy P., Chuawong P.2017Acta Crystallographica Section:F Structural Biology Communications
   73(2),pp. 62-69
   1
   24ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM STEMS AND LEAVES OF TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA HÜBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)Maison T., Ruttanaphan T., Pipattanaporn P., Chuawong P., Bullangpoti V., Pluempanupat W.2014Communications in agricultural and applied biological sciences
   79(2),pp. 233-238
   1
   25Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activityChuawong P., Likittrakulwong W., Likittrakulwong W., Suebka S., Suebka S., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Taweesablamlert A., Sudprasert W., Hendrickson T., Svasti J.2020Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
   88(9),pp. 1133-1142
   0
   26Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
   50(31),pp. 10964-10981
   0
   27A quick and convenient 1H quantitative NMR method for determination of bioactive pyranocoumarins from Clausena excavataSakarat N., Prapapongpan P., Prapapongpan P., Sae-Lim S., Saleepochn T., Kongkathip B., Kongkathip N., Yakhampom S., Wongprom J., Chuawong P.2021Phytochemistry Letters
   45,pp. 126-131
   0