Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, The University of Tokyo, JAPAN, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  1-year cycleabundanceagricultural land-use typeambrosia and bark beetleambrosia beetleambrosia beetlesanalysis of similaritiesAromatic coconutAustralian regionAustralo-Papuan regionBark and Ambrosia BeetleBark beetleBasic Scientific Research on Insect and Coleopteracommunity ecologycontrollingCrossotarsuscryptic speciesCurculionidaeDairy cattledairy farmdefoliatorDendrobium orchiddipteran larva identificationDiscolorationdiversityDryocoetiopsEcological nicheelevationEthanol Baited Trapsethanol-baited trapsEuwallacea fornicatusFagaceaefagaceous speciesFagus japonicafaunal checklistforest insectFruit covering bagsFungiFungus Gardenhairpencilhierarchical partitioningHigh riskindirect effectinsect assemblagesInsect Ecologyinsect pestsinsedt pest of coconutIntegrated pest managementinvasivespeciesIranJapanese oak wiltkeyKhaoYai National Park.land use typeslectotypeLight selectiveLithocarpus glaberLobesiaMoisture and air permeabilitymorphologymultiple regressions on distance matricesMushroom growing termitesnatural enemiesnew combinationsnew recordsnew speciesnew synonymsnew synonymynew synonymy.non-metric multidimensional scalingNonwovensOctodesmusOctomeristes gen. nov.OlethreutiniOriental regionparasitic scuttle flyParaxylionpartitioning diversityPest risk analysisphylogenyPlatypodinaeRaffaelea quercivora isolatesScolytinaeTraitgramtree killing diseaseswood-boring beetlesyieldกล้วยไม้สกุลหวายการควบคุมการควบคุมโดยชีววิธีการคัดเลือกแสงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่และฤดูกำลังเฉือนข้าวความคล้ายคลึงความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซียอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

  Interest

  Termite Ecology, Insect Ecology

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องภาควิชากีฏวิทยา ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชาพืชสวน ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 22 เรื่อง (เชิงวิชาการ 22 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (167)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Tracing the origin of a cryptic invader: phylogeography of the Euwallacea fornicatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) species complexStouthamer R., Rugman-Jones P., Thu P.Q., Eskalen A., Thibault T., Hulcr J., Wang L.J., Jordal B.H., Chen C.Y., Cooperband M., Lin C.S., Kamata N., Lu S.S., Masuya H., Mendel Z., Rabaglia R., Sanguansub S., Shih H.H., Sittichaya W., Zong S.2017Agricultural and Forest Entomology
  19(4),pp. 366-375
  53
  2An annotated checklist of platypodinae and scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) from IranBeaver R.A., Ghahari H., Sanguansub S.2016Zootaxa
  4098(3),pp. 401-441
  13
  3Guild structure of ambrosia beetles attacking a deciduous oak tree Quercus serrata in relation to wood oldness and seasonality in three locations in the Central JapanSanguansub S., Sanguansub S., Goto H., Kamata N.2012Entomological Science
  15(1),pp. 42-55
  5
  4Comparison of sapwood discoloration in fagaceae trees after inoculation with isolates of raffaelea quercivora, Cause of mass mortality of japanese oak treesKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-Ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-Asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Pham Q., Kahono S., Sudiana I., Kamata N.2015Plant Disease
  99(2),pp. 225-230
  5
  5Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: A comparison among isolates with and without the Japanese oak wilt incidence including outside of JapanKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Quang T., Kahono S., Julistiono H., Kamata N.2014Journal of Forest Research
  19(4),pp. 404-410
  3
  6Influence of seasonality and climate on captures of wood-boring Coleoptera (Bostrichidae and Curculionidae (Scolytinae and Platypodinae)) using ethanol-baited traps in a seasonal tropical forest of northern ThailandSanguansub S., Buranapanichpan S., Beaver R.A., Saowaphak T., Tanaka N., Kamata N., Kamata N.2020Journal of Forest Research
  ,pp. 1-9
  3
  7A review of the genus Carchesiopygus schedl (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae), with keys to speciesBeaver R., Sanguansub S.2015Zootaxa
  3931(3),pp. 401-412
  2
  8A review of the genus Dryocoetiops Schedl, with new species, new synonymy and a key to species (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Beaver R.A., Smith S.M., Sanguansub S.2019Zootaxa
  4712(2),pp. 236-250
  2
  9Investigating the factors influencing trap capture of bark and ambrosia beetles using long-term trapping data in a cool temperate forest in central JapanKamata N., Sanguansub S., Beaver R.A., Saito T., Hirao T.2020Journal of Forest Research
  25(3),pp. 163-173
  1
  10Parasitism of soldiers of the termite, macrotermes gilvus (Hagen), by the scuttle fly, megaselia scalaris (loew) (diptera: Phoridae)Noknoy R., Sunantaraporn S., Phumee A., Siriyasatien P., Sanguansub S.2020Insects
  11(5)
  1
  11A new oriental genus of bostrichid beetle (Coleoptera: Bostrichidae: Xyloperthini), a new synonym and a lectotype designation for Octodesmus episternalis (Lesne, 1901)Liu L., Beaver R., Sanguansub S.2016European Journal of Taxonomy
  2016(189),pp. 1-12
  1
  12A new species of lobesia guenée, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae: Oletheutinae)Charoensub T., Pinkaew N., Pinkaew N., Sanguansub S.2018Zootaxa
  4434(2),pp. 381-384
  0