ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AcarologyAedes aegyptiagricultural pestambrosia beetlesAnopheles minimusBacillus thuringiensisbehaviorbiological Agentbiological controlBiologyBromelaincharacterscommercial productioncontrollingCurculionidaeDegummingDELTAMETHRINdistributionEnarmoniiniEntomopathogenic fungiEssential oilEucosminiFibuloidesgreen lacewingsInsect Ecologyinsect mass rearingIntegrated Pest ManagementLaosLepidopteraLoboschizaMALARIA VECTORSMallada basalismedicalMetarhizium anisopliaenatural enemiesnew combinationnew recordsnew speciesOlethreutinaeOlethreutiniOriental regionOrius maxidentexparasitePlatypodinaepredatorproduction potentialPsidium guajavaScolytinaeSeasonal abundanceSpecies Diversitysugarcane insect pestsugarcane pestsTaxonomyTechnology TransferTortricidaevalue productVavoua trapsWollastoniella rotundaการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการจัดการแมลงศัตรูอ้อยการจัดการศัตรูพืชการเจริญเติบโตการระบาดการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมความต้านทานความหลากหลายเครือข่ายชีวชนิดเชื้อราเขียวเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliaeด้วงดำน้ำนมข้าวโพดน้ำมันหอมระเหยโปรตีนผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อหนอนม้วนใบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมดมันสำปะหลังแมลงแมลงช้างปีกใสแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูมะพร้าวแมลงศัตรูอ้อยระบบเกษตรอินทรีย์ไรศัตรูธรรมชาติศัตรูมันสำปะหลังสารชีวภัณฑ์สารสกัดพืชสมุนไพรหนอนผีเสื้อไหมอีรี่อนุกรมวิธานอ้อยอาหารอุตสาหกรรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. ดวงทิพย์ กันฐา

duangthip.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351886


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 129 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 343 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 192 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 151 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 197 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 185 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 38 รางวัล (เกียรติบัตร 17 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)