Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia, 2545

Expertise Cloud

Aluminum sheetassessmentCNC machining centersCombine harvesterCoordinate Measuring Machinedesign tolerancedouble ball-barFan bladeFinished Test PieceFlatnessFormabilityGeometrical deviationgeometrical errorshigh precision mechanical partsmachine performanceMachine Structuremachined partmachining centreNC incremental formingPerformancePolymer Concretepositional tolerancePrecision MachineProcess parametersProduct groupingProduct rejectionproportionality factorrice harvesterrooted-tree graphSingle point incremental formingSpectral ReflectanceStabilitystandard weight of massSteel BallSteel sheetStructureSurface roughnessSystem identificationTailor welded blanksTailored welded blanksTailor-made fertilizer technologyTailor-Welded BlanksThermal Spray Mouldtolerance chartingtolerance specificationTool effective speedturning centreTwin gyro-stabilizervariation in dimensionvariation in massVibrationWall incline angleWall surfacesWearWelding processworking areaการเกษตรทันสมัยการควบคุมคุณภาพการจำแนกความสุกของปาล์มน้ำมันการฉีดพลาสติกการปฏิเสธการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลการลดต้นทุนการสร้างแม่พิมพ์การสะท้อนเชิงสเปกตรัมการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดข้าวขาวดอกมะลิ 105ความคลาดเคลื่อนทางมิติความคลาดเคลื่อนสำหรับการผลิตความเสถียรเครื่องกำเนิดเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลความละเอียดสูงโครงสร้างโครงสร้างเครื่องจักรกลโครงสร้างแบบแซนวิชโครงสร้างไฮบริดเงื่อนไขการกัดชุดตรวจปริมาณน้ำมันเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ฐานเครื่องจักรกลเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเทคโนโลยีภาพถ่ายเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรสโคปีปาล์มน้ำมันพอลิเมอร์คอนกรีตฟองอากาศระดับนาโนเมตรฟองอากาศระดับไมโครเมตรไฟไนต์เอลิเมนต์ อีป๊อกซี่เรซินเติมอะลูมิเนียม แม่พิมพ์แม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยมรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์ระบบกักเก็บพลังงานระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม.ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าระบบหล่อเย็นวัสดุผสมสภาพชิ้นส่วนซ่อมสมรรถนะเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแสงฟลูออเรซเซนซ์อีพอคซี่เรซิ่นเติมอลูมิเนี่ยม ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์

Interest

Manufacturing, CNC Performance Testing, Geometric Dimensioning and Tolerancing

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1On-line tool wear estimation in CNC turning operations using fuzzy neural network modelChungchoo C., Saini D.2002International Journal of Machine Tools and Manufacture
42(1),pp. 29-40
82
2A computer algorithm for flank and crater wear estimation in CNC turning operationsChungchoo C., Saini D.2002International Journal of Machine Tools and Manufacture
42(13),pp. 1465-1477
15
3Total energy and the total entropy of force signals - new parameters for monitoring oblique turning operationsChungchoo C., Saini D.2000International Journal of Machine Tools and Manufacture
40(13),pp. 1879-1897
10
4Formability of tailored welded blanks in single point incremental forming processRattanachan K., Sirivedin K., Chungchoo C.2014Advanced Materials Research
979,pp. 339-342
9
5The effected of single point incremental forming process parameters on the formed part surface roughnessRattanachan K., Chungchoo C.2014Advanced Materials Research
979,pp. 335-338
2
6Wear monitoring of steel ball of a CNC machining centre by using surface roughness of finished test piecesSaknararak K., Phimpisan P., Chungchoo C.2015Key Engineering Materials
656-657,pp. 410-415
1
7The propagation of acoustic emission across CNG cylinderKaewkongka T., Jirapong L., Sirivedln S., Chungchoo C.2009SEAISI Quarterly (South East Asia Iron and Steel Institute)
38(4),pp. 26-29
1
8An investigation of arc spray formed rapid tooling on homopolymer substrateNunwong P., Chungchoo C., Sirivedin S., Niranatlumpong P.2009The Minerals, Metals and Materials Society - 3rd International Conference on Processing Materials for Properties 2008, PMP III
1,pp. 365-370
0
9Primary study of tool effective speed those affected to formability of SS400 steel in incremental forming processRattanachan K., Rattanachan K., Chungchoo C.2010COMADEM 2010 - Advances in Maintenance and Condition Diagnosis Technologies Towards Sustainable Society, Proc. 23rd Int. Congr. Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management
,pp. 703-706
0
10An investigated of single point incremental forming formabilityRattanachan K., Chungchoo C.2014Advanced Materials Research
950,pp. 96-100
0
11A standard procedure for development performance map of CNC machining centers by using double Ball-BarPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
749 KEM,pp. 185-190
0
12A new procedure for determining minimum sampling points for tolerance evaluation of high precision mechanical partsPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
749 KEM,pp. 191-196
0
13Sampling strategy for flatness tolerance evaluation by coordinate measuring machinePhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Chungchoo C.2016Journal of Science and Technology in the Tropics
12(1),pp. 38-49
0
14Nonparametric Identification of Nonlinear Added Mass Moment of Inertia and Damping Moment Characteristics of Large-Amplitude Ship Roll MotionPongduang S., Chungchoo C., Iamraksa P.2020Journal of Marine Science and Application
19(1),pp. 17-27
0
15An application of finished test piece methods for evaluating the performance of computer numerical control machining and turning centersSupakumnerd K., Chungchoo C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(6),pp. 951-962
0
16New practical dimensioning tolerance allocation technique for assembly of mechanical partsSupakumnerd K., Chutasen K., Phimpisan P., Chungchoo C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(6),pp. 924-936
0
17Reducing fan blade vibration in rice harvesters and combine harvesters by applying product groupingSupakumnerd K., Phimpisan P., Chungchoo C., Asadamongkon P.2017International Journal of Applied Engineering Research
12(12),pp. 3105-3110
0
18Design of experiment for analyzing factors affecting to diameters of the hole on SKD11 in the EDM processChimklin K., Chungchoo C.2020ACM International Conference Proceeding Series
0
19The plastic deformation mechanism in single point incremental forming processRattanachan K., Chungchoo C.2014Advanced Materials Research
979,pp. 331-334
0
20Assessment of geometrical deviations of machined part by using coordinate measuring machinesPhimpisan P., Chungchoo C.2015Key Engineering Materials
656-657,pp. 174-179
0