Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2536
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

Expertise Cloud

Smart-Farming ThailandAcid sulfate soilAcid sulfate soilsacidificationAeric PaleaquultsAgricultural pondagricultureAluminium containing mineralsaluminum toxicityaluminun toxicityArsenicashBauxitebiocharCalcareous soilscarbon sequestrationCassavaChemistryconservational cropping systemCrop modelingCSM-CSCRP-CassavaDSSATeconomic dominanceEmpowering Farmer Leadersfertility capability classificationFractionationGISGIS for soil resourcesHaplustalfsHeavy metalsHydraulic characteristicsinverse methodKandic PaleustalfsKandiudoxKandiudoxsKandiustoxKandiustoxsLand useLimingLoamy-skeletal soillower central plain of Thailandlowland VertisolsmacronutrientManihot esculentamicronutrientMicronutrientsMine sitesMineralized limestoneMollisolsneutralizing agentnitrogen responseNon-destructive techniqueNutrientNutrient balanceOil palmorganic corganic carbon turnoverorganic fertilizerPaleustultsPb/Zn minePedotransfer functionsPhosphate solubilizing bacteriaPhosphorussloping areasoil aciditysoil amendmentSoil ClassificationSoil Clinicsoil colorsoil organic carbonsoil organic matterSoil organic matter test kitSoil pHsoil productivitysoil productivity potentialSoil spectral reflectanceSoil Taxonomytrace elementtropical soilwaste productความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมจุลธาตุอาหารดินปนกรวดดินเปรี้ยวจัดถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารหลักแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปาล์มน้ำมันปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยอินทรีย์โรงงานสุราไรโซแบคทีเรียไรโซสเฟียร์วัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ผลิตภาพสบู่ดำ

Interest

การกำเนิดจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาในดิน, GIS for soil resources

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Properties of red Oxisols on calcareous sedimentary rocks in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2006Geoderma
136(3-4),pp. 477-493
11
2Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, ThailandKhetdan C., Chittamart N., Tawornpruek S., Kongkaew T., Onsamrarn W., Garré S.2017Geoderma Regional
10,pp. 21-28
8
3Pedogenesis of acid sulfate soils in the lower central plain of thailandJanjirawuttikul N., Janjirawuttikul N., Umitsu M., Tawornpruek S.2011International Journal of Soil Science
6(2),pp. 77-102
6
4Cassava nitrogen requirements in thailand and crop simulation model predictionsKaweewong J., Tawornpruek S., Yampracha S., Yost R., Kongton S., Kongkeaw T.2013Soil Science
178(5),pp. 248-255
5
5Metals and arsenic concentrations of Ultisols adjacent to mine sites on limestone in Western ThailandIntamo P., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Tawornpruek S., Gilkes R.2016Geoderma Regional
7(3),pp. 300-310
5
6Microstructure and water retention of Oxisols in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2005Australian Journal of Soil Research
43(8),pp. 973-986
3
7In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, pasak watershed, thailandRomsonthi C., Tawornpruek S., Watana S.2018Plant, Soil and Environment
64(2),pp. 70-75
1
8Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
151(1)
1
9Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
167
0
10Performances of the WEPP and WaNuLCAS models on soil erosion simulation in a tropical hillslope, ThailandOnsamrarn W., Chittamart N., Tawornpruek S.2020PLoS ONE
15(11 November)
0