Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Agricultural and Environmental Biology), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2551
 • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • วท.บ.(พืชสวน) เกียรตินืยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

Expertise Cloud

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ6-benzylaminopurineair circulationCAM plantCO2 exchange ratecoconut watercost-benefit analysiscucumberCucumis sativus L.cut flowerdata acquisitionDendrobium orchiddisease and insectenvironmentenvironmental controlling greenhousefloweringFruit abortionGlobbagrowth and developmentlandscapingnet photosynthetic ratenet shading greenhouseorchidPhalaenopsisphysiology plant productionplant growth retardantrelative humiditysemi-open greenhouseStomatal conductanceTissue cultureTomatoTranspiration rateVanillaweather sensorกล้วยไม้สกุลหวายกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกกาบมะพร้าวการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้มาของข้อมูลการตัดชำลำต้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการสังเคราะห์แสงการแสดงออกของยีนการใส่ปุ๋ยการหมุนเวียนของอากาศการหายใจการให้น้ำการให้ปุ๋ยทางใบการออกดอกเกษตรกรรมในเมืองและชานเมือง (urban and peri-urban agriculture)เกษตรแม่นยำสูงเกษตรอัจฉริยะขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปข้าวเหนียวมูนคลอโรฟิลล์ควบคุมสภาพแวดล้อมความเข้มแสงความเข้มแสงต่ำความเค็มความเครียดจากความเค็มความชื้นสัมพัทธ์ความมีชีวิตของเมล็ดความยาวนานของแสงความยาวรากสะสมอาหารค่าการนำไฟฟ้าแคลลัสซีเมนต์บล็อกต้นโคลเวอร์ต้นตอตัวตรวจวัดสภาพอากาศน้ำมะพร้าวปทุมมาปลอดเชื้อไวรัสเปปเปอร์โรเมียฝุ่นละอองพันธุ์มิสออร์คิดส์พันธุ์เอียสกุลพืชอวบน้ำไม้ดอกกระถางไม้ตัดดอกไม้เลื้อยโรคและแมลงศัตรูโรงเรือนโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนตาข่ายพรางแสงโรงเรือนหลังคาพลาสติกวัสดุปลูกไวรัสสภาพแวดล้อมสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวสารชะลอการเจริญเติบโตสารชะลอการเจริญเติบโตพืชหงส์เหินออกซินอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อายุการปักแจกัน

Interest

Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 37 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effect of pollination on cell division, cell enlargement, and endogenous hormones in fruit development in a gynoecious cucumberBoonkorkaew P., Hikosaka S., Sugiyama N.2008Scientia Horticulturae
116(1),pp. 1-7
30
2The effects of different media, sucrose concentrations and natural additives on plantlet growth of Phalaenopsis hybrid 'pink'Zahara M., Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P., Mishra A.2017Brazilian Archives of Biology and Technology
60,pp. 1-15
17
3Population structure of elephant foot yams (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) in AsiaSantosa E., Lian C., Sugiyama N., Sugiyama N., Misra R., Boonkorkaew P., Thanomchit K.2017PLoS ONE
12(6)
12
4Effects of sucrose, carrot juice and culture media on growth and net CO2 exchange rate in Phalaenopsis hybrid 'Pink'Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P.2016Scientia Horticulturae
205,pp. 17-24
6
5Effects of air temperature at the seedling stage and pollination on the development of pistillate flowers and fruit set in cucumbersHikosaka S., Hikosaka S., Boonkorkaew P., Sugiyama N.2008Environmental Control in Biology
46(4),pp. 249-256
5
6Factors affecting fruit abortion in a gynoecious cucumber cultivarTazuke A., Boonkorkaew P., Hikosaka S., Sugiyama N.2008Journal of Applied Horticulture
10(1),pp. 15-19
2
7Effect of plant growth regulators on the growth and direct shoot formation from leaf explants of the hybrid Phalaenopsis 'Pink'Zahara M., Zahara M., Datta A., Boonkorkaew P., Mishra A.2018Acta Agriculturae Slovenica
111(1),pp. 5-16
2
8Effects of fruit load on fruit growth, mesocarp starch grain appearance and sucrose-catalysng enzyme activity in a gynoecious cucumber fruitBoonkorkaew P., Tazuke A., Hikosaka S., Mine Y., Sugiyama N.2011Environmental Control in Biology
49(3),pp. 119-125
1
9Water use and photosynthesis of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ under water deficit stressJindamol H., Kasemsap P., Boonkorkaew P.2019Agriculture and Natural Resources
53(1),pp. 61-65
0
10The rate of pistillate and staminate flower differentiation and development of mono- and multi-pistillate-type cucumbersHikosaka S., Boonkorkaew P., Ochi Y., Sugiyama N.2006Journal of Horticultural Science and Biotechnology
81(2),pp. 303-309
0
11Effect of the timing of defoliation on fruit growth and abortion in a parthenocarpic cucumberBoonkorkaew P., Mine Y., Hikosaka S., Tazuke A., Amaki W., Sugiyama N.2012Environmental Control in Biology
50(3),pp. 313-317
0
12Effect of paclobutrazol on growth of young potted flame tree (Delonix regia (Hook.) Raf.)Srikoat P., Pichakum A., Boonkorkaew P., Pichakum N.2020Acta Horticulturae
1298,pp. 443-449
0