Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  6-benzylaminopurineacclimatizationadsorptionAmorphophallusartificail seedsAsianbreedingCarbohydratedemographyDendrobiumDendrobium cut-flowerelephantEnogenous hormonesenvironmental factorEthylene biosynthesisEthylene receptorEthylene signaling transductionfloweringflowering plantsfootGene expressiongene flowgene poolgenetic conservationgenetic variabilitygenetic variationgeneticsgrowthheavy metalheterozygosityhumanIn VitroIndiaIndigenous orchids, diversity, potentialIndonesiaindoor usesindoor/interior plantsloss assessmentmicrosatellite DNAMicrosatellite RepeatsnonhumanorchidOrchid flowerornamental plantsOrnamental plants, Orchidaceae, PhotosynOxide of nitrogenozoneกาบมะพร้าวการงอกและการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตการชักนำยอดการใช้งานในอาคารการใช้ที่ดิน (land use)การตัดชำลำต้นการผ่าลำลูกกล้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การสร้างความคุ้นเคยการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกเกษตรกรรมในเมืองและชานเมือง (urban and peri-urban agriculture)เกษตรแม่นยำสูงความเข้มแสงคาร์โบไฮเดรตคุณภาพหลังการผลิตแคลเซียมคลอไรด์แคลลัสซีเมนต์บล็อกดอกเยอบีร่าต้นโคลเวอร์ต้นตอต้นอ่อนตลาดไม้ดอกไม้ประดับ (ornamental market)เทคโนโลยีการผลิตไม้กระถาง (potted plant production technology)น้ำมะพร้าวปัจจัยสิ่งแวดล้อมพืชอวบน้ำฟ้าหมุ่ยไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับ (ornamental plants)ไม้ประดับไม้ประดับในอาคารแยกเชื้อรองเท้านารีอินทนนท์ระบบฐานข้อมูล (database system)โรงเรือนวัสดุปลูกวุ้นว่านหางจระเข้ไวรัสสรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ สารชะลอการเจริญเติบโตพืชสารพาโคลบิวทราโซลออกซินออร์คิดไมคอไรซ่าอัตราการรอดชีวิตอั้วนวลจันทร์อายุการปักแจกันเอ้องเงินหลวงฮอร์โมนพืช

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเน้นกล้วยไม้ , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ , สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Population structure of elephant foot yams (Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) in AsiaSantosa E., Lian C., Sugiyama N., Sugiyama N., Misra R., Boonkorkaew P., Thanomchit K.2017PLoS ONE
  12(6)
  17
  2Predominance of Cyanidin found in flower from two species of Aerides orchidsJunka N., Wongs-Aree C., Kanlayanarat S., Thanomchit K.2007Acta Horticulturae
  755,pp. 549-556
  5
  3Differential expression of ethylene biosynthetic and receptor genes in pollination-induced senescence of Dendrobium flowersThanomchit K., Imsabai W., Burns P., McAtee P.A., Schaffer R.J., Schaffer R.J., Allan A.C., Allan A.C., Ketsa S., Ketsa S.2022Plant Physiology and Biochemistry
  188,pp. 38-46
  2
  41-Methylcyclopropene inhibits ethylene production and post-pollination changes of Dendrobium flowersSukhotu R., Thanomchit K., Wisutiamonkul A., Paull R.E., Ketsa S., Ketsa S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(5),pp. 1059-1068
  1