Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Animal Science), University of California, Davis, U.S.A.
  • Ph.D.(Fisheries & Wildlife), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.

  Expertise Cloud

   Muscle growth Macrobrachium rosenbergii LC-MS/MS3D structure454 pyrosequencingaccuracy assessmentAeromonasAeromonas hydrophilaAeromonas hydrophila infectionalleleAlpha-2 macroglobulinamino acidamino acid sequenceamino terminal sequenceanimal modelAnimaliaantibacterial proteinAnubias nana EnglerApoptosisAquacultureaquatic plantArticleAsian seabassAssignment testBacteria (microorganisms)bacterial diseasebacterial infectionBarramundibioinformaticsBLUPBODY-WEIGHTbreedingbreeding populationbroodstock managementcarboxy terminal sequenceCARCASS QUALITY TRAITScathepsin BcDNAcDNA cloningcDNA cloningcentromereCERVUSCHANNEL CATFISHChitraladaCiarias macrocephaluscichlidClarias macrocephalusclariidaeCOLONYcolumnariscomplementary DNACondition factorconservationconspecificcontractile proteinsDisease resistanceexpressed sequence tagsFillet yieldFRESHWATER PRAWNGBLUPGEBVGene expressiongenetic correlationgenetic diversitygenetic markergenomic cloningGunther's walking catfishGWASheritabilityheterozygosityHSC70Innate immunityLitopenaeus vannameiLivermicrosatelliteMicrosatellitesmuscleNile tilapiaOreochromisPangasianodon gigasPopulation structurepredictionPrediction accuracyProtein modelingSelection responsesire-dam modelStrain evaluationStreptococcus agalactiaeTilapiaTILAPIA OREOCHROMIS-NILOTICUSการคัดเลือกกุ้งก้ามกรามความต้านทานโรคปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงขาวปลาดุกอุยปลานิลสนิปสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมอัตราพันธุกรรม

  Interest

  พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 31 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Breeding new strains of tilapia: Development of an artificial center of origin and linkage map based on AFLP and microsatellite lociAgresti J.J., Seki S., Seki S., Cnaani A., Poompuang S., Poompuang S., Hallerman E.M., Umiel N., Hulata G., Gall G.A.E., May B., May B.2000Aquaculture
  185(1-2),pp. 43-56
  109
  2Toward detection of quantitative trait loci and marker-assisted selection in fishPoompuang S., Hallerman E.1997Reviews in Fisheries Science
  5(3),pp. 253-277
  45
  3Genetic diversity of hatchery stocks of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) in ThailandChareontawee K., Poompuang S., Na-Nakorn U., Kamonrat W.2007Aquaculture
  271(1-4),pp. 121-129
  37
  4MtDNA diversity of the critically endangered Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey, 1913) and closely related species: Implications for conservationNa-Nakorn U., Sukmanomon S., Nakajima M., Taniguchi N., Kamonrat W., Poompuang S., Nguyen T.2006Animal Conservation
  9(4),pp. 483-494
  34
  5A preliminary genetic map of walking catfish (Clarias macrocephalus)Poompuang S., Na-Nakorn U.2004Aquaculture
  232(1-4),pp. 195-203
  28
  6Heritability estimates and selection response for resistance to Streptococcus agalactiae in red tilapia Oreochromis spp.Sukhavachana S., Poompuang S., Onming S., Luengnaruemitchai A.2019Aquaculture
  502,pp. 384-390
  28
  7Isolation and characterization of microsatellites in giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergiiCharoentawee K., Poompuang S., Na-Nakorn U.2006Molecular Ecology Notes
  6(3),pp. 823-825
  25
  8Genetic parameters for resistance against Flavobacterium columnare in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)Wonmongkol P., Sukhavachana S., Ampolsak K., Srisapoome P., Suwanasopee T., Poompuang S.2018Journal of Fish Diseases
  41(2),pp. 321-328
  25
  9Selection response for Streptococcus agalactiae resistance in Nile tilapia Oreochromis niloticusSuebsong W., Poompuang S., Srisapoome P., Koonawootrittriron S., Luengnaruemitchai A., Johansen H., Rye M.2019Journal of Fish Diseases
  42(11),pp. 1553-1562
  24
  10CERVUS vs. COLONY for successful parentage and sibship determinations in freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de ManKaraket T., Poompuang S.2012Aquaculture
  324-325,pp. 307-311
  23
  11Microsatellite DNA markers revealed genetic population structure among captive stocks and wild populations of mrigal, Cirrhinus cirrhosus in MyanmarAung O., Aung O., Nguyen T., Poompuang S., Kamonrat W.2010Aquaculture
  299(1-4),pp. 37-43
  20
  12Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in ThailandJoerakate W., Yenmak S., Senanan W., Tunkijjanukij S., Koonawootrittriron S., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 93-98
  18
  13cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Günther 1864)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Srisapoome P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2014Fish Physiology and Biochemistry
  41(1),pp. 177-191
  17
  14Microsatellites revealed no genetic differentiation between hatchery and contemporary wild populations of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878) in VietnamHa H., Ha H., Nguyen T., Poompuang S., Na-Nakorn U.2009Aquaculture
  291(3-4),pp. 154-160
  17
  15Genetic changes, intra- and inter-specific introgression in farmed Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in ThailandSukmanomon S., Kamonrat W., Poompuang S., Nguyen T.T.T., Nguyen T.T.T., Bartley D.M., May B., Na-Nakorn U.2012Aquaculture
  324-325,pp. 44-54
  16
  16Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Massault C., McMillan N., Leungnaruemitchai A., Poompuang S.2020Aquaculture
  525
  16
  17Prediction of fillet yield in hatchery populations of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) using body weight and measurementsYenmak S., Joerakate W., Poompuang S.2018International Aquatic Research
  10(3),pp. 253-261
  15
  18Molecular characterization and seasonal expression of the vitellogenin gene from Günther's walking catfish Clarias macrocephalusPanprommin D., Poompuang S., Srisapoome P.2008Aquaculture
  276(1-4),pp. 60-68
  14
  19Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana EnglerPongchawee K., Na-Nakorn U., Lamseejan S., Poompuang S., Phansiri S.2006International Journal of Botany
  2(2),pp. 193-200
  11
  20Polymorphic microsatellite primers developed from DNA of the endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) and cross-species amplification in three species of PangasiusNa-Nakorn U., Sriphairoj K., Sukmanomon S., Poompuang S., Kamonrat W.2006Molecular Ecology Notes
  6(4),pp. 1174-1176
  10
  21DNA microsatellite-based evaluation of early growth performance among strains of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de ManKaraket T., Poompuang S., Na-Nakorn U., Kamonrat W., Hallerman E.2011Aquaculture
  311(1-4),pp. 115-122
  10
  22Microsatellite-centromere mapping in walking catfish Clarias macrocephalus (Günther, 1864) using gynogenetic diploidsPoompuang S., Sukkorntong C.2011Aquaculture Research
  42(2),pp. 210-220
  10
  23Spatial genetic structure of the surf clam Paphia undulata in ThailandDonrung P., Tunkijjanukij S., Jarayabhand P., Poompuang S.2011Zoological Studies
  50(2),pp. 211-219
  10
  24Molecular identification and expression profiling of a novel alpha2-macroglobulin gene in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man)Likittrakulwong W., Na-Nakorn U., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Srisapoome P.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 25-35
  9
  25cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)Kanjanaworakul P., Kanjanaworakul P., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2016Molecular Biology Reports
  43(4),pp. 283-293
  9
  26Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after Aeromonas hydrophila infectionOnming S., Thongda W., Li C., Sawatdichaikul O., McMillan N., Klinbunga S., Klinbunga S., Peatman E., Poompuang S.2018Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology
  221-222,pp. 18-28
  9
  27Cloning and expression of two HSC70 genes in walking catfish Clarias macrocephalus (Günther, 1864) challenged with Aeromonas hydrophilaPoompoung P., Panprommin D., Srisapoome P., Poompuang S.2014Aquaculture Research
  45(8),pp. 1319-1331
  8
  28Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from ThailandPattarapanyawong N., Sukhavachana S., Senanan W., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  539
  8
  29Isolation and characterization of microsatellites in the Asian walking catfish Clarias macrocephalusSukmanomon S., Poompuang S., Nakajima M.2003Molecular Ecology Notes
  3(3),pp. 350-351
  7
  30Estimating genetic parameters for weight and body size of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) by restricted maximum likelihood methodKanchanachai Y., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Uraiwan S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1047-1057
  7
  31Characterization of expressed sequence tags from liver and muscle tissues of walking catfish, Clarias macrocephalusPanprommin O., Poompuang S., Srisapoome P.2007ScienceAsia
  33(4),pp. 461-468
  6
  32Multiple-trait genomic prediction of harvest and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790)Sukhavachana S., Senanan W., Pattarapanyawong N., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  544
  6
  33Evaluation of a commercial SPF Litopenaeus vannamei shrimp breeding program: Resistance to infectious myonecrosis virus (IMNV), Taura syndrome virus (TSV), and white spot syndrome virus (WSSV) from laboratory challengesProchaska J., Poompuang S., Koonawootrittriron S., Sukhavachana S., Na-Nakorn U., Na-Nakorn U.2022Aquaculture
  554
  6
  34Genetic and morphological variation among hatchery stocks of Thai silver barb Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)Pannusa S., Poompuang S., Kamonrat W.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 856-867
  6
  35Microsatellite markers suggested moderate genetic variation in Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) populations from the Andaman Sea, ThailandMunpholsri N., Munpholsri N., Poompuang S., Senanan W., Kamonrat W.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 853-863
  5
  36Sixteen EST-linked microsatellite markers in Günther's walking catfish, Clarias macrocephalusSukkorntong C., Panprommin D., Poompuang S.2008Molecular Ecology Resources
  8(6),pp. 1300-1302
  5
  37Improving genomic prediction accuracy for harvest traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) via marker selectionSukhavachana S., Senanan W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2022Aquaculture
  550
  4
  38Optimizing genomic prediction using low-density marker panels for streptococcosis resistance in red tilapia (Oreochromis spp.)Sukhavachana S., Tongyoo P., Luengnaruemitchai A., Poompuang S.2021Animal Genetics
  4
  39Population Biology, Reproductive Biology, Fisheries, and Future Perspective to Develop Three-Spot Swimming Crab Portunus sanguinolentus as New Aquaculture Candidate: A ReviewWaiho K., Waiho K., Waiho K., Rozaimi R., Poompuang S., Tunkijjanukij S., Shu-Chien A.C., Wang Y., Ikhwanuddin M., Ikhwanuddin M., Sukhavachana S., Fazhan H., Fazhan H.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(2),pp. 116-135
  3
  40Characterization of antibacterial protein from hemolymph of oyster Crassostrea belcheriNuchchanart W., Poompuang S., Poompuang S., Tunkijjanukij S., Tunkijjanukij S., Nakasathien S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 169-179
  3
  41Protoplast isolation and culture of aquatic plant Cryptocoryne wendtii de WitPongchawee K., Na-Nakorn U., Lamseejan S., Poompuang S., Phansiri S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 300-310
  3
  42Expression of four muscle proteins at different growth stages of Günther's walking catfish Clarias macrocephalusPoompuang S., Panprommin D.2010Aquaculture Research
  41(9)
  1
  43Effects of warm temperatures on ovarian development of walking catfish clarias macrocephalus (günther, 1864) during post-spawning seasonPoompoung P., Poompuang S., Kamonrat W.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 759-768
  1
  44Positive genetic correlation between resistance to aeromonasis and streptococcosis in nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)Sukhavachana S., Ampolsak K., Poompuang S.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(3),pp. 45-54
  1
  45Effects of genetics and rearing environments on morphometric variation in hatchery stocks of asian sea bass, lates calcarifer (Bloch, 1790)Yenmak S., Poompuang S.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(2),pp. 12-23
  0
  46Sequence information, ontogeny and expression analysis of complement component c3 in walking catfish clarias macrocephalusRattanachai A., Supungul P., Srisapoome P., Poompuang S., Tassanakajon A.2012Thai Journal of Veterinary Medicine
  42(4),pp. 495-507
  0
  47PrefaceNa-Nakorn U., Poompuang S.2010Aquaculture
  308(SUPPL.1)
  0
  48Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)Onming S., Sawatdichaikul O., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 182-189
  0