Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  - เห็ดทะเลAnemonefish, AstaxathinAsian seabassBarramundiBLUPBODY-WEIGHTCARCASS QUALITY TRAITSCITESCondition factorCorrelated traitsEBVECONOMICALLY IMPORTANT TRAITSenvironmental factorsFillet yieldGBLUPGEBVGenetic correlationGiant freshwater stingrayGreen MusselGrowthhatchHERITABILITIESHeritabilityHimantura polylepisL.Mangrove crabMaricultureMicrosatellite diversityMICROSATELLITESMilkfishmitochondrial genomePond culturePrediction accuracyPredictive powerPROGRAMSalinitySamutsongkhramSeabass (Lates calcarifer)SELECTIONStepwise regressionStock improvementstrain evaluationTILAPIA OREOCHROMIS-NILOTICUSValue-added fish productsVARIANCE-COMPONENTSกับสิ่งแวดล้อมการคัดเลือกการคัดเลือกจีโนมการทดสอบพ่อแม่การทดสอบลูกการประเมินคุณภาพสายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การแปรรูปการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเลี้ยงการเลี้ยงปลาในกระชังการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่การอนุบาลการอนุรักษ์ความเป็นพิษค่าการผสมพันธุ์คุณภาพน้ำคุณภาพฟิลเลต์จ. สมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามชุมชนปูม้าธนาคารปูน้ำปลากะพงขาวปลาการ์ตูนปลาการ์ตูน , การพัฒนา,แทนนินปลานวลจันทร์ทะเลปากแม่น้ำแม่กลองปูทะเลปูแสมผลผลิตปูม้าผู้ประกอบการพื้นท้องน้ำพื้นที่ทะเลไทยตอนบนม้าน้ำ, อนุรักษ์, seahorseไมโครแซทเทลไลท์เยาวชนระบบน้ำหมุนเวียนรูปแบบการเลี้ยงลักษณะผลผลิตลูกชีวภาพ, จุลินทรีย์, น้ำทะเลโลกาภิวัฒน์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูสนิปสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาเหตุการตายของปลาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์อัตราแลกเนื้ออัลตร้าโซนิค(Ultrasonic)อาหารอาหารสูตรโปรตีนจากพืช

  Interest

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 7 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.41 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Growth performance and genetic diversity in four strains of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) cultivated in ThailandJoerakate W., Yenmak S., Senanan W., Tunkijjanukij S., Koonawootrittriron S., Poompuang S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 93-98
  19
  2Prediction of fillet yield in hatchery populations of Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790) using body weight and measurementsYenmak S., Joerakate W., Poompuang S.2018International Aquatic Research
  10(3),pp. 253-261
  16
  3Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from ThailandPattarapanyawong N., Sukhavachana S., Senanan W., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  539
  10
  4Multiple-trait genomic prediction of harvest and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790)Sukhavachana S., Senanan W., Pattarapanyawong N., Srithong C., Joerakate W., Tunkijjanukij S., Poompuang S.2021Aquaculture
  544
  8