ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

air pollutionAlcohol Expectancyapoptosiscarbapenem-resistancecell cycle arrestCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDiabetesDrinking water qualityEscherichia colifactorHealth Behavior Modification ProgramHealth Literacyindoor air pollutionMicrowaveMLSTOpisthorchis viverriniparticipationPCRPrevalencequalitative researchRisk factorsSalmonellaserotypeStandard methodsStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidswastewaterwhole genome sequencingกรมควบคุมโรคการทรงตัวการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความชุกความพึงพอใจความรู้คาร์บาพีเนมโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบทัศนคติน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงภาพลักษณ์ภาวะปลายประสาทเสื่อมภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวัยรุ่นในสถานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ วิทยาการระบาดเวชสำอางศูนย์เด็กเล็กสตรีวัยทองสมุนไพรสรีรวิทยา สังคมศาสตร์สุขภาพ, ประสบการณ์การความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, อนามัยเจริญพันธ์ุสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคอนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยอนุบาลอาการชาเท้าอาการปวดคอ บ่าไหล่ และหลังอาการปวดหลังส่วนล่างอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาหารอาหารแผงลอยอาหารและน้ำดื่มอาหารเสริมอิฐบล็อกอุจจาระร่วงอุดมศึกษาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสแอลกอฮอล์โอปิออยด์โอริกามิไอโอดีนไอโอดีน (Iodine)

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 246 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 105 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)