คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Acinetobacter baumanniiagricultural areaair pollutionapoptosisaurisin Acarbapenem-resistanceCell cycle arrestChildrenChlorpyrifosCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDepressive symptomsDHSDiabetesDistrict Health System : DHSDistrict Health System: DHSDrinking water qualityEscherichia coliEvaluationFactorgenomeHerbHerbsindoor air pollutionMicrowaveMLSTODOPOne District One ProjectOpisthorchis viverriniParticipationPCRprevalenceQuality of liferisk assessmentRisk factorsSalmonellaserotypeService PlanStandard methodsstaphylococcus aureusStreptococcus suisSupportTest KitTotal suspended solidsUCCAREwastewaterwhole genome sequencingการทรงตัวการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้ความรุนแรงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความชุกความต้องการความพึงพอใจความรู้ความเสี่ยงคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบเชื้อดื้อยาทัศนคติน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงพื้นที่เกษตรกรรมภาวะปลายประสาทเสื่อมภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอนามัยชุมชนอาการปวดหลังส่วนล่างอาหารเสริม

Executives


Department (คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 295 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 164 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 131 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)