ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Aflatoxin AGIDAgingalbuminAnaplasmosisAnimal Reproduction antioxidantApodiformesarrhythmiaAsian elephantBabesiosisBacteriophagebeef cowbeneficial microorganismBlood lactateblood parasiteBrucellosisbuffalobuffaloesbuildingCardiac markerCardioprotectioncatCattlechitooligosaccharidecolic surgerycomminuted fracturecoronary heart diseasecowdairy cowdairy cowsdairy farmdairy rationDental pulp stem cellsDiagnostic imagingEchocardiographyefficacyElectrocardiographyelephantenergyEvidence based veterinary medicineExercise trainingextenderFreezabilityGerman's swiftletGerminated brown riceGLUTGnRHgoatHaemoproteushCGheart rate variabilityhematologyherd health and production managementhorsehorse weighthorseshypothalamusintestinal morphologyIntestinal parasiteKisspeptinlamenessMilk productionnear infrared spectroscopyNeospora caninumNIRSplasmaprogesteronePROTEINreproductionreproductive performanceRisk factorsSemenSeroprevalenceserumSkeletal Musclespermspermatozoasynchronizationtotal proteinWildlifeกล้ามเนื้อลายข้าวกล้องงอกโคโคนมช้างดัชนีอุณหภูมิความชื้น (THI)ประสิทธิภาพของยาปัจจัยเสี่ยงพยาธิสตรองกัยลัสม้ายาถ่ายพยาธิระบบสืบพันธุ์รูปแบบของยาโรคหลอดเลือดหัวใจสารพิษจากเชื้อราองค์ประกอบน้ำนมอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารโคนมไอเวอร์เมคติน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย อนวัช แสงมาลี, อาจารย์

E-Mail: fvetaws@ku.ac.th Tel.034-351901-2 ต่อ 150


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ)
 • ทุนนอก 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 495 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 318 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 177 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 182 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 139 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 33 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)