Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • Ph.D.(Cardiac Eletrophysiology), University of Glasgow, สหราชอาณาจักร, 2552

  Expertise Cloud

  Active compoundAcupunctureacute ischaemiaacute myocardial ischemiaanaesthesiaAnesthesiaAntiarrhythmic drugAntioxidantarrhythmiaautonomic nervous activityAxisbase apex leadBase-apex leadBlood lactatecardiacCardiac Electrophysiologycardiac functionCardiac markercardiac repairCardiac TamponadeCardiac tumourscardioprotectionCardioprotective effectcatcell therapiescell therapychronic infarctioncolic surgeryCongenitalCongestive heart failurecorneacoronary heart diseasedental pulpDental pulp stem cellsechocardiographyFelineFusionGarlicGBRGeminated brown ricegeneralized tetanusGerminated brown riceHorsesmyocardial infarctionnon-invasive cardiac evaluationOA pDSCs intra-articular injectionoptical mappingosteoarthritisOsteoarthritis (OA)pacemakerpeptidomics analysisPericardial diaphragm herniaPericardial TumorPonyprimary porcine cardiomyocytespuppy deciduous teeth stem cells (pDSCs)rabbitrabbit cornea stem cellsrabbit heartrabbit model. racehorsesrecovery scoreRH237ricerisus sardonicus stem cellsstifle jointsudden cardiac deathSurgical interventionSurgical treatmentsurgical treatment.Tissue engineeringTVT canine VinerelbineTVT canine VinorelbineVeterinaryVeterinary Cardiologywoundกระต่ายกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายความเสียหายของกล้ามการทำงานของหัวใจการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก โรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแเครื่องมือ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ ปฏิบัติการซาโปนินเซลล์ต้นกำเนิด ระบบไหลเวียนเสริม หัวใจกระต่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากโพรงประสาทฟันตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ(Cardiac markers) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) ม้าแข่ง (Racing horses)ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเภสัชจลนศาสตร์โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดลิ้นหัวใจเทียมวิศวกรรมเนื้อเยื่อสารออกฤทธิ์สุนัขหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้

  Interest

  Cardiac Electrophysiology, Veterinary Cardiology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effects of ivabradine on left ventricular function in dogs with congestive heart failureSri-Ngam S., Petchdee S.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
   47(1),pp. 71-78
   0
   2Diagnostic and therapeutic approach to cardiac haemangiosarcoma in dogJareonsuppaperch A., Jareonsuppaperch A., Danpanang N., Danpanang N., Yippraditr W., Yippraditr W., Pattanapon N., Petchdee S.2018Veterinary Practitioner
   19(1),pp. 90-92
   0
   3Assessment of cardiac variables using a new electrocardiography lead system in horsesCherdchutham W., Koomgun K., Singtoniwet S., Wongsutthawart N., Nontakanun N., Wanmad W., Petchdee S.2020Veterinary World
   13(6),pp. 1229-1233
   0
   4Feline hypertrophic cardiomyopathy: Genetics, current diagnosis and managementSukumolanan P., Petchdee S.2020Veterinary Integrative Sciences
   18(2),pp. 61-73
   0
   5Therapeutic approach and management of generalized tetanus in dogDetcharoenyos N., See-Ngam S., Petchdee S.2020Veterinary Practitioner
   21(1),pp. 80-83
   0
   6Dental pulp stem cells for tissue engineered heart valvePetchdee S., Chumsing W., Udomsom S., Thunsiri K.2020Indian Journal of Animal Research
   54(12),pp. 1554-1557
   0
   7The surgical repair of a congenital peritoneopericardial diaphragmatic hernia in maine coon catPanprom C., Jiwaganont P., Bootcha R., Petchdee S.2021Veterinary Integrative Sciences
   19(3),pp. 439-447
   0
   8Analysis of the Serum Peptidomics Profile for Cats With Sarcomeric Gene Mutation and Hypertrophic CardiomyopathySukumolanan P., Phanakrop N., Thaisakun S., Roytrakul S., Petchdee S.2021Frontiers in Veterinary Science
   8
   0
   9The Surgical Intervention for Dirofilaria Infections in One Dog and One CatPanProm C., Bootcha R., Kacha Y., Petchdee S.2021Advances in Animal and Veterinary Sciences
   9(4),pp. 571-575
   0
   10Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck StiffnessPuangthong C., Bootcha R., Petchdee S., Petchdee S., Chanda M., Chanda M.2020Journal of Equine Veterinary Science
   91
   0
   11Molecular cloning and functional expression of the Penaeus monodon 5-HT receptorOngvarrasopone C., Roshorm Y., Somyong S., Pothiratana C., Petchdee S., Tangkhabuanbutra J., Sophasan S., Panyim S.2006Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression
   1759(7),pp. 328-339
   39
   12Intravenous administration of puppy deciduous teeth stem cells in degenerative valve diseasePetchdee S., Sompeewong S.2016Veterinary World
   9(12),pp. 1429-1434
   6
   13Cardio-Protective Effects of Germinated Brown Rice Extract Against Myocardial Ischemia Reperfusion InjuryPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N., Kumphune S.2020High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention
   27(3),pp. 251-258
   5
   14Cardiac protection of germinated brown rice extract in rabbit model of chronic myocardial infarctionPetchdee S., Laosripaiboon W., Jarussophon N.2020Translational Animal Science
   4(2),pp. 1031-1037
   3
   15Dental tissue-derived stem cells exerts therapeutic effects on chronic myocardial infarction model of rabbitPetchdee S., Pattanapon N., Bootcha R., Srivattanakul P., Songserm T.2014Cardiology (Pakistan)
   9(1),pp. 1-6
   3
   16Intra-articular injections with allogeneic dental pulp stem cells for chronic osteoarthritisBootcha R., Temwichitr J., Petchdee S.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
   45(1),pp. 131-139
   3
   17Foal deciduous teeth stem cells enhance wound healing in rabbit wound modelSrionrod N., Bootcha R., Petchdee S.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
   46(1),pp. 155-161
   2
   18The effects of anesthetic drug choice on heart rate variability in dogsPattanapon N., Bootcha R., Petchdee S.2018Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
   5(4),pp. 485-489
   1
   19Bioactive compounds from germinated brown rice protect cardiomyocytes against simulated ischemic/reperfusion injury by ameliorating mitochondrial dysfunctionDemeekul K., Suthammarak W., Petchdee S.2021Drug Design, Development and Therapy
   15,pp. 1055-1066
   1
   20A cardiac protection of germinated brown rice during cardiopulmonary bypass surgery and simulated myocardial ischemiaDemeekul K., Sukumolanan P., Bootcha R., Panprom C., Petchdee S.2021Journal of Inflammation Research
   14,pp. 3307-3319
   1
   21Therapeutic benefit of intra-articular administration of deciduous teeth stem cells in rabbit model of osteoarthritisPetchdee S., Suphamungmee W., Bootcha R.2016Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
   11(6),pp. 363-370
   1