Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • Dr.med.vet, Die Tierarztiche Hochschule Hannover, Germany, 2549

  Expertise Cloud

  18s rRNAAcupunctureamoxicillinAnestheticsAnimal healthAnimal nutritionantibioticAscaridoidAsia elephantAsian elephantbacteria macaque fecesBlack jungle monitorblood cellsBotfilesCage mateChikungunyaChlamydophila psittaciChlamydophilosisChlamysophila psittaciClove oilcommunity participationcrocodilesCrocodylus siamensisCryptosporidium spp.Cryptosporidium spp.cytochemicalcytochemistryDenguedigestibilityDiseasedrugE. coliElephantElephant Endotheliotrophic HerpesvirusElephant herpesvirusEncephalitozoon cuniculiendoparasiteenzyme activityExotic petFlavivirusGulf of Thailandgut histologyHuman behaviorhuman wildlife conflicthuman-monkey conflicthuman-wildlife conflictIdentificationin captive Asian water monitorsIn vitro digestibilityInvestigationJuvenileLarvalLightninglong-tailed macaqueMacaqueManagementmarbofloxacinMarine fishMeat rabbitmilk replacermonkeymorbiditymortalityMS-222National animal cell bankNatural infectionNematodenested PCRnutritionompAOreochromis niloticusPaBVPaBV-5ParasiteParrot bornavirusPDDpharmacokineticPhysical examinationpig-tailed macaquespolar tube protein 1Polymerase Chain ReactioPrevalenceProcedureProventricular dilatation diseasepsittacine birdsqualitative morphologicQuantitative morphologicrabbitกระต่ายกระต่ายเนื้อกวางม้าการกำหนดขนาดยาการผ่าตัดการฟื้นตัวการย่อยได้ความชุกช้างช้างเอเชียโภชนศาสตร์สัตว์เฮอร์ปีส์ไวรัส

  Interest

  อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก, สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular identification of cryptosporidium species from pet snakes in ThailandYimming B., Pattanatanang K., Sanyathitiseree P., Inpankaew T., Kamyingkird K., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Phasuk J.2016Korean Journal of Parasitology
  54(4),pp. 423-429
  5
  2First detection and characterization of Psittaciform bornaviruses in naturally infected and diseased birds in ThailandSa-ardta P., Sa-ardta P., Rinder M., Sanyathitiseree P., Weerakhun S., Lertwatcharasarakul P., Lorsunyaluck B., Schmitz A., Korbel R.2019Veterinary Microbiology
  230,pp. 62-71
  2
  3Comparison of rabbit, kitten and mammal milk replacer efficiencies in early weaning rabbitsChankuang P., Linlawan A., Junda K., Kuditthalerd C., Suwanprateep T., Kovitvadhi A., Chundang P., Sanyathitiseree P., Yinharnmingmongkol C.2020Animals
  10(6),pp. 1-12
  2
  4Antimicrobial resistance profiles in bacterial species isolated from fecal samples of free-ranging long-tailed macaques (Macaca fascicularis) living in Lopburi Old Town, ThailandBoonkusol D., Thongyuan S., Jangsuwan N., Sanyathitiseree P.2020Veterinary World
  13(7),pp. 1397-1403
  1
  5Genetic detection and identification of chlamydophila psittaci in captive psittacine birds in ThailandSuksai P., Suksai P., Lorsunyaluck B., Dittawong P., Sanyathitiseree P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(1),pp. 67-75
  1
  6Anterior ocular abnormalities of captive Asian elephants (Elephas maximus indicus) in ThailandKraiwong N., Sanyathitiseree P., Boonprasert K., Diskul P., Charoenphan P., Pintawong W., Thayananuphat A.2016Veterinary Ophthalmology
  19(4),pp. 269-274
  2
  7Pharmacokinetics of marbofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administrationPoapolathep S., Giorgi M., Hantrakul S., Klangkaew N., Sanyathitiseree P., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(1),pp. 57-61
  11
  8Seroprevalence of Dengue, Zika, and Chikungunya Viruses in Wild Monkeys in ThailandTongthainan D., Mongkol N., Jiamsomboon K., Suthisawat S., Sanyathitiseree P., Sukmak M., Wajjwalku W., Poovorawan Y., Ieamsaard G., Sangkharak B., Taruyanon K., Fungfuang W., Tulayakul P., Boonnak K.2020American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  103(3),pp. 1228-1233
  1
  9Optimized codons of polar tube protein 1 gene of Encephalitozoon cuniculi to enhance protein expression in Escherichia coliSinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sinsuwonkwat W., Sanyathitiseree P., Phattanakunanan S., Jala S., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P., Lertwatcharasarakul P.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(4),pp. 579-587
  1
  10Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical, and ultrastructural characteristics of blood cells in captive Asian water monitorsSalakij C., Salakij J., Prihirunkit K., Narkkong N.A., Sanyathitiseree P., Kranjanapitukkul K.2014Veterinary Clinical Pathology
  43(4),pp. 538-546
  6
  11Genetic variant of elephant endotheliotropic herpesvirus detected from captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand from 2007 to 2013Lertwatcharasarakul P., Sanyathitiseree P., Thongtip N., Charoenphan P., Boonyasart B., Maneewan N., Songserm T.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(1),pp. 73-79
  9
  12Population and behavior surveys of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) in the old town, Lopburi provinceBoonkusol D., Sanyathitiseree P., Thongyuan S., Jangsuwan N.2018OnLine Journal of Biological Sciences
  18(2),pp. 226-236
  1
  13Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in male Asian elephants (Elephas maximus) following intramuscular administrationSinphithakkul P., Klangkaew N., Sanyathitiseree P., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A., Poapolathep S.2016Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  39(3),pp. 287-291
  4