Journal

ฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันผง สำหรับชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์สูง
Journal of nutrition association of Thailand (ISSN: 01256955)
48
1
11-19
มกราคม - เมษายน 2013
ชาติ
-
-
-
-